คำแนะนำจะปรากฏหลังจากพิมพ์คำค้นหา กดลูกศรขึ้นและลงเพื่อรีวิว กด Enter เพื่อเลือก หากเลือกวลี ระบบจะค้นหาด้วยวลีดังกล่าว หากคำแนะนำเป็นลิงค์ เบราว์เซอร์จะนำไปยังหน้าดังกล่าว
นโยบายชุมชน

นโยบายภายนอกแพลตฟอร์มของ Airbnb

ระบบแปลบทความนี้ให้โดยอัตโนมัติ

การให้เช่าที่พักบน Airbnb เป็นการยอมรับว่าคุณตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและนโยบายของเรารวมถึงเงื่อนไขการให้บริการของเราซึ่งเราขอสงวนสิทธิในการบังคับใช้ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ในกรณีที่มีการละเมิดซ้ำหรือรุนแรงเราอาจระงับหรือปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ของบุคคลนั้นอย่างถาวร

เพื่อปกป้องชุมชนและธุรกิจของเราพฤติกรรมต่อไปนี้เป็นสิ่งต้องห้าม:

นำผู้คนออกจากแพลตฟอร์ม Airbnb สำหรับการจองใหม่บางส่วนหรือในอนาคต

  • การติดต่อผู้ที่อาจเป็นผู้เข้าพักก่อนจองที่พักบน Airbnb เพื่อย้ายการจองออกจาก Airbnb (เช่นการเสนอส่วนลดเพื่อจองที่พักนอก Airbnb)
  • การขอให้ผู้เข้าพักกรอกแบบฟอร์มหรือโทรอีเมลหรือติดต่อคุณผ่านบริการการสื่อสารที่ไม่ใช่ Airbnb ก่อนรับคำขอจอง
  • การยกเลิกการจองเต็มจำนวนหรือบางส่วนและให้ผู้เข้าพักจองที่พักใหม่นอก Airbnb
  • การขอหรือสนับสนุนให้ผู้เข้าพักจองที่พักนอก Airbnb สำหรับการจองซ้ำหรือการจองในอนาคต
  • รวมถึงลิงค์หรือปุ่มฝัง (เช่นส่วนหัวเตียง) ที่นำผู้คนออกจากเว็บไซต์ Airbnb ไปยังอีกเว็บไซต์หนึ่งในข้อความที่ส่งถึงผู้เข้าพักรวมถึงอีเมลที่ส่งผ่านฟีเจอร์นามแฝงอีเมลของ Airbnb

  การขอข้อมูลติดต่อหรือยืนยันตัวตนจากผู้เข้าพักด้วยวิธีที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเข้าพักหรือการทำให้การเข้าพักไม่เป็นไปตามคุณภาพของการเข้าพัก

  • การขอข้อมูลติดต่อจากผู้เข้าพักก่อนการจองการสื่อสารทั้งหมดของผู้เข้าพักก่อนการจองต้องอยู่บน Airbnb
  • การเรียกร้องให้ผู้เข้าพักใช้อีเมลแอดเดรสหรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆโดยใช้ระบบรับส่งข้อความของ Airbnb หรือนามแฝงหลังการจอง
   ขอข้อมูลติดต่อจากผู้เข้าพักหลังการจองเพื่อตรวจสอบเครดิตหรือเช็คประวัติ
  • การขอให้ผู้เข้าพักส่งรูปบัตรประจำตัวที่รัฐบาลออกให้ก่อนเดินทางมาถึงยกเว้นในกรณีที่จำเป็นด้วยเหตุผลทางกฎหมายหรือการปฏิบัติตามกฎระเบียบตามที่ระบุไว้ด้านล่าง
  • การขอหรือใช้ข้อมูลติดต่อของผู้เข้าพักเพื่อชำระเงินเพิ่มเติมนอกแพลตฟอร์มของ Airbnb การชำระเงินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าพักของผู้เข้าพักรวมถึงการขยายเวลาเข้าพัก (นอกเหนือจากข้อยกเว้นที่ระบุไว้ด้านล่าง) จะต้องดำเนินการผ่าน Airbnb (เช่นใช้ศูนย์แก้ปัญหา)
  • การใช้ข้อมูลติดต่อที่ Airbnb ให้ไว้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ละเมิดเงื่อนไขการให้บริการของเรา
  • การขายการแชร์หรือการใช้ข้อมูลติดต่อของผู้เข้าพักสำหรับการสื่อสารทางการตลาดหรือการลงทะเบียนผู้เข้าพักเพื่อดูรายชื่อผู้ติดต่อ

  ข้อยกเว้น

  • คุณอาจต้องขอข้อมูลติดต่อ/บัตรประจำตัวเพิ่มเติมหากจำเป็นด้วยเหตุผลทางกฎหมายหรือการปฏิบัติตามกฎระเบียบและเจ้าของที่พักสามารถตรวจสอบได้ตามคำขอของ Airbnb (เช่นกฎหมายท้องถิ่นกฎ HOA กฎการรักษาความปลอดภัยของอาคาร) ในกรณีดังกล่าวเจ้าของที่พักต้องระบุข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นและเหตุผลในรายละเอียดที่พักเพื่อให้ผู้เข้าพักเข้าใจว่าขั้นตอนเพิ่มเติมนี้เป็นข้อกำหนดก่อนการจอง เจ้าของที่พักมีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่บังคับใช้
  • หลังจากยอมรับการจองแล้วคุณอาจขอให้ผู้เข้าพักยืนยันว่าข้อมูลติดต่อที่ Airbnb ให้ไว้เป็นวิธีที่เหมาะสมในการติดต่อระหว่างการเดินทางหรือหากผู้เข้าพักขอใช้วิธีอื่นหรือการสื่อสารหลังการจอง
  • คุณอาจใช้วิธีอื่นในการสื่อสารกับผู้เข้าพักหากผู้เข้าพักขอหลังการจอง (เช่นแอพแชท) แต่คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าการสื่อสารดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดอื่นๆของนโยบายนี้

  นำคนออกจากแพลตฟอร์ม Airbnb เพื่อรับข้อเสนอแนะและรีวิว

  คุณต้องไม่ขอให้ผู้เข้าพักแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับที่พัก Airbnb ในเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ Airbnb หรือกรอกแบบสำรวจเกี่ยวกับการเข้าพัก Airbnb ในเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ Airbnb (เช่นแบบฟอร์มนอก Airbnb) เว้นแต่ว่าคุณจะเป็นพาร์ทเนอร์ของโรงแรมที่ได้รับการอนุมัติ การดำเนินการเหล่านี้มีประโยชน์เกี่ยวกับการอยู่ห่างจากชุมชน Airbnb ของผู้เข้าพักเราต้องการให้ผู้เข้าพักแชร์ข้อเสนอแนะโดยตรงบน Airbnb เพื่อให้ผู้เข้าพักคนอื่นได้รับประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกของพวกเขา

  กำหนดให้ผู้เข้าพักใช้เว็บไซต์หรือแอพอื่นเพื่อเข้าถึงที่พักด้วยตนเอง

  • การขอให้ผู้เข้าพักสร้างบัญชีแยกต่างหากหรือลงทะเบียนในเว็บไซต์อื่นนอกเหนือจาก Airbnb.com เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าสู่ที่พัก
  • การขอให้ผู้เข้าพักติดตั้งแอพบุคคลที่ 3 เพื่อเข้าถึงที่พักที่พักทุกแห่งใน Airbnb ควรเปิดให้ผู้เข้าพักเข้าถึงได้โดยไม่ต้องใช้แอพหรือบัญชีผู้ใช้อื่น

  ข้อยกเว้น

  • อนุญาตให้ลงทะเบียนหรือติดตั้งแอพเพิ่มเติมได้ในกรณีที่จำเป็นด้วยเหตุผลทางกฎหมายหรือการปฏิบัติตามกฎระเบียบซึ่งเจ้าของที่พักสามารถยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรตามคำขอของ Airbnb (เช่นกฎหมายท้องถิ่นกฎ HOA กฎการรักษาความปลอดภัยของอาคาร) ในกรณีดังกล่าวเจ้าของที่พักต้องระบุข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่จำเป็นและเหตุผลในรายละเอียดที่พักที่ผู้เข้าพักหันหน้าเข้าหาผู้เข้าพักเพื่อให้ผู้เข้าพักเข้าใจว่าขั้นตอนเพิ่มเติมนี้เป็นข้อกำหนดก่อนการจอง
  • แอพและแอพเข้าที่พักแบบไม่มีกุญแจที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าพักได้รับประสบการณ์ระหว่างการเข้าพัก (เช่นแอพ Sonos, Nest, concierge) ตราบใดที่เลือกได้
  บทความนี้มีประโยชน์ไหม?

  บทความที่เกี่ยวข้อง

  ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจอง บัญชีผู้ใช้ และอื่นๆ
  เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน