ข้ามไปยังเนื้อหา
  ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ
  อัพเดท COVID-19
  หากต้องการดูตัวเลือกการยกเลิกและการคืนเงิน โปรดเลือกการจองจากหน้าการเดินทาง นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยของเราจะมีผลกับการจองบางรายการเท่านั้น หากการจองของคุณมีกำหนดเช็คอินหลังวันที่ 15 กันยายน โปรดกลับมาเช็คข้อมูลอัพเดทที่หน้านี้ในวันที่ 15 สิงหาคม 2020

  ประกันภัยการเดินทางให้ความคุ้มครองการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เกี่ยวข้องกับไวรัสโคโรนา (COVID-19) หรือไม่?

  หมายเหตุ: ข้อมูลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ทั่วไปเท่านั้น และไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำทางกฎหมาย โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายหรือทางวิชาชีพก่อนดำเนินการ Airbnb ไม่ได้เสนอประกันการเดินทาง หรือรับรองผลิตภัณฑ์/บริการของบริษัทประกันการเดินทาง ตัวแทน หรือนายหน้ารายใด

  หากซื้อประกันการเดินทางก่อนการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) โปรดอ่านกรมธรรม์ของคุณอย่างรอบคอบอีกครั้ง โดยปกติประกันการเดินทางจะไม่คุ้มครอง “เหตุการณ์ที่คาดหมายได้” ซึ่งก็คือเหตุการณ์ที่เริ่มขึ้นแล้วหรือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะเกิดขึ้น สถานการณ์ที่ทราบอยู่แล้วหรือคาดหมายได้เช่น COVID-19 และความกลัวที่จะเดินทางเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมักเป็นข้อยกเว้นจากกรมธรรม์ส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ความคุ้มครองอาจครอบคลุมกรณีที่ป่วยหรือถูกกักตัว

  หากการเดินทางยังไม่เริ่มขึ้น ความคุ้มครองบางส่วนอาจยังมีผลอยู่ นอกจากนี้ คุณอาจซื้อแผนยกเลิกไม่ว่าด้วยเหตุผลใด (CFAR) ซึ่งจะช่วยชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหากการเดินทางถูกยกเลิกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงสถานการณ์ COVID-19 อาจมีแผนอื่นๆ อีกที่คุ้มครองในกรณีที่จำเป็นต้องยกเลิกการเดินทางด้วยเหตุผลที่อยู่นอกเหนือการควบคุม เช่น การเจ็บป่วยหรือสูญเสียงาน

  ซื้อประกันการเดินทางได้ที่ไหน

  ซื้อได้โดยตรงผ่านเว็บไซต์ของบริษัทประกันภัยการเดินทาง หรือผ่านผู้ให้บริการขนส่ง เช่น สายการบินและบริษัทรถเช่า หรือผ่านผู้รวบรวมข้อมูลประกันการเดินทางที่รวบรวมแผนจากผู้ให้บริการหลายราย

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันการเดินทาง

  บทความที่เกี่ยวข้อง
  คุณได้รับความช่วยเหลือตามที่ต้องการไหม?