ข้ามไปยังเนื้อหา
  ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ

  ทำไมถึงต้องยกเลิก Airbnb เอ็กซ์พีเรียนซ์ที่ฉันจัด?

  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2020 องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศให้การระบาดของเชื้อ COVID-19 เป็นการระบาดใหญ่ทั่วโลก เราจึงขอระงับการจัด Airbnb เอ็กซ์พีเรียนซ์ในวันที่ 18 มีนาคม 2020 และจะระงับต่อจนถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2020 เป็นอย่างน้อย เพื่อปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของชุมชนตามคำแนะนำจากรัฐบาลและผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขว่าด้วยการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล

  การดำเนินการระยะสั้นนี้เป็นสิ่งจำเป็น เพื่อชะลอการระบาดของเชื้อไวรัส ขณะเดียวกันก็เป็นการปกป้องเอ็กซ์พีเรียนซ์ในระยะยาว ให้เป็นช่องทางในการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างผู้คนทั่วโลกต่อไป

  การยกเลิกมีผลกับการจองอย่างไร?

  เรายกเลิกการจองระหว่างวันที่ 18 มีนาคมถึง 28 พฤษภาคม 2020 โดยอัตโนมัติ และคืนเงินทั้งหมด รวมถึงค่าบริการ Airbnb ให้ผู้เข้าร่วมแล้ว พร้อมคูปอง $25 เพื่อเข้าร่วมเอ็กซ์พีเรียนซ์ในอนาคต

  การจองเอ็กซ์พีเรียนซ์หลังวันที่ 28 พฤษภาคม

  ผู้เข้าร่วมเอ็กซ์พีเรียนซ์จะจองรอบที่จัดหลังวันที่ 28 พฤษภาคม 2020 ได้ Airbnb จะติดตามสถานการณ์ทั่วโลกและอัพเดทข้อมูลให้ชุมชนของเราทราบหากมีการเปลี่ยนแปลง

  นโยบายยกเลิกการจอง Airbnb เอ็กซ์พีเรียนซ์

  นโยบายยกเลิกการจองเอ็กซ์พีเรียนซ์ จะมีผลบังคับใช้เมื่อกลับมาจัดเอ็กซ์พีเรียนซ์อีกครั้ง การยกเลิกที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ COVID-19 จะได้รับการแก้ไขตามนโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัย โปรดอ่านบทความเหตุสุดวิสัยที่เกิดจาก COVID-19 เพื่อดูความครอบคลุมของสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19

  คุณได้รับความช่วยเหลือตามที่ต้องการไหม?