ข้ามไปยังเนื้อหา
  ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ

  จีนแผ่นดินใหญ่: เหตุสุดวิสัยกรณี COVID-19

  บทความนี้จะอธิบายถึงความคุ้มครองสถานการณ์ COVID-19 ภายใต้นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัย สำหรับการจองของผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมจากจีนแผ่นดินใหญ่ รวมถึงการจองที่พักและ Airbnb เอ็กซ์พีเรียนซ์ในจีนแผ่นดินใหญ่ หากการจองเริ่มขึ้นแล้ว (เลยกำหนดเช็คอิน/เข้าร่วมแล้ว) เหตุสุดวิสัยนี้จะไม่มีผลบังคับใช้ อ่านข้อมูลสำหรับการจองอื่นๆ ได้ในบทความเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยในสถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก

  สำหรับผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมที่มีการจองในจีนแผ่นดินใหญ่

  • หากเดินทางมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ไปยังจุดหมายปลายทางอื่นในจีนแผ่นดินใหญ่ นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยนี้จะมีผลบังคับใช้กับการจองที่ทำก่อนหรือในวันที่ 28 มกราคม 2020 และมีกำหนดเช็คอิน/เข้าร่วมระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2020 ถึง 1 เมษายน 2020 การจองที่ดำเนินการก่อนหรือในวันที่ 28 มกราคม 2020 และมีกำหนดเช็คอิน/เข้าร่วมหลังวันที่ 1 เมษายน 2020 หรือการจองที่ดำเนินการหลังวันที่ 28 มกราคม 2020 จะไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยของเรา ยกเว้นกรณีที่ผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมหรือเจ้าของที่พัก/ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์เป็นผู้ติดเชื้อ COVID-19 นโยบายยกเลิกการจองของเจ้าของที่พัก/ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์จะมีผลตามปกติ
  • หากคุณเดินทางไปยังจีนแผ่นดินใหญ่จากนอกจีนแผ่นดินใหญ่ โปรดดูรายละเอียดความคุ้มครองในบทความเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยในสถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก

  สำหรับเจ้าของที่พัก/ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ที่มีการจองในจีนแผ่นดินใหญ่

  • หากผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมเดินทางมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยนี้จะมีผลบังคับใช้กับการจองที่ทำก่อนหรือในวันที่ 28 มกราคม 2020 และมีกำหนดเช็คอิน/เข้าร่วมระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2020 ถึง 1 เมษายน 2020 การจองที่ดำเนินการก่อนหรือในวันที่ 28 มกราคม 2020 และมีกำหนดเช็คอิน/เข้าร่วมหลังวันที่ 1 เมษายน 2020 หรือการจองที่ดำเนินการหลังวันที่ 28 มกราคม 2020 จะไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยของเรา ยกเว้นกรณีที่ผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมหรือเจ้าของที่พัก/ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์เป็นผู้ติดเชื้อ COVID-19
  • หากผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมเดินทางมาจากนอกจีนแผ่นดินใหญ่ โปรดดูรายละเอียดความคุ้มครองในบทความเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยในสถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก

  นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยจะมีผลอย่างไร?

  หากการจองได้รับความคุ้มครอง จะระบุไว้ในหน้ารายละเอียดการจอง (ถ้าเป็นผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมเอ็กซ์พีเรียนซ์ ให้เข้าไปที่การเดินทาง ส่วนเจ้าของที่พัก/ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ ให้ไปที่แดชบอร์ดการให้เช่าที่พัก/การจัดเอ็กซ์พีเรียนซ์)

  สำหรับผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วม: หากยกเลิกการจองที่ได้รับความคุ้มครอง จะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน คุณไม่จำเป็นต้องติดต่อเราในกรณีนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคืนเงิน

  สำหรับเจ้าของที่พัก/ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์: ยกเลิกการจองที่ได้รับความคุ้มครองได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือผลกระทบต่อสถานะเจ้าของที่พัก/ผู้จัดดีเด่น และ Airbnb จะคืนค่าบริการให้ทั้งหมด คุณไม่ต้องติดต่อเราในกรณีนี้

  หากการจองไม่ได้รับความคุ้มครอง นโยบายยกเลิกการจองของเจ้าของที่พัก/ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์จะมีผลตามปกติ ขอแนะนำให้ติดต่อเจ้าของที่พัก/ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์หรือผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมเพื่อหารือเกี่ยวกับการยกเลิกและการคืนเงิน

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  นอกจากนี้ คุณยังอ่านนโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัย เพื่อศึกษาความคุ้มครองในสถานการณ์ที่ไม่เกี่ยวกับ COVID-19 ได้

  เราขอให้สมาชิกชุมชนทุกคนเคารพในการอยู่ร่วมกันและคำนึงถึงนโยบายต่อต้านการเลือกปฏิบัติของเราเมื่อติดต่อสื่อสารกับสมาชิกคนอื่นๆ ในชุมชน

  เราจะคอยทบทวนการใช้นโยบายนี้ โปรดติดตามข่าวสารอัพเดทและข้อมูลใหม่ในหน้านี้

  เข้าสู่ระบบเพื่อขอความช่วยเหลือเป็นการส่วนตัว

  ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจอง บัญชีผู้ใช้ และอื่นๆ
  ลงทะเบียน