คำแนะนำจะปรากฏหลังจากพิมพ์คำค้นหา กดลูกศรขึ้นและลงเพื่อรีวิว กด Enter เพื่อเลือก หากเลือกวลี ระบบจะค้นหาด้วยวลีดังกล่าว หากคำแนะนำเป็นลิงค์ เบราว์เซอร์จะนำไปยังหน้าดังกล่าว
นโยบายชุมชน

จีนแผ่นดินใหญ่: เหตุสุดวิสัยกรณี COVID-19

อัพเดทวันที่ 25 มิถุนายน 2020

บทความนี้อธิบายเรื่องความคุ้มครองและข้อกำหนดสำหรับสถานการณ์ COVID-19 ภายใต้นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัย สำหรับการจองของผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมจากจีนแผ่นดินใหญ่ เพื่อเข้าพักหรือเข้าร่วม Airbnb เอ็กซ์พีเรียนซ์ในจีนแผ่นดินใหญ่ หากการจองเริ่มขึ้นแล้ว (เลยกำหนดเช็คอิน/เข้าร่วมแล้ว) เหตุสุดวิสัยนี้จะไม่มีผลบังคับใช้ สำหรับการจองที่ไม่ใช่การจองภายในประเทศในจีนแผ่นดินใหญ่ โปรดดูรายละเอียดความคุ้มครองในบทความเหตุสุดวิสัยในสถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก สำหรับการยกเลิกภายใต้นโยบายนี้ คุณจะต้องแสดงเอกสารประกอบเหตุสุดวิสัย

การจองที่ได้รับความคุ้มครอง

นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับการจองของผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมจากจีนแผ่นดินใหญ่ เพื่อเข้าพักหรือเข้าร่วม Airbnb เอ็กซ์พีเรียนซ์ในจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งอนุญาตให้ยกเลิกการจองได้หากเป็นไปตามทุกข้อต่อไปนี้:

 • การจองได้รับผลกระทบจากคำแนะนำหรือมาตรการจำกัดการเดินทางของภาครัฐ ซึ่งทำให้คุณเดินทางจากต้นทางหรือไปยังปลายทางไม่ได้และ
 • ดำเนินการจองก่อนหรือในวันที่มีประกาศดังกล่าวออกมาและ
 • ต้องยกเลิกก่อนวันเช็คอิน/เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 30 วัน

นโยบายนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับการจองที่ยกเลิก:

 • ก่อนวันที่หน่วยงานรัฐออกประกาศนี้ หรือ
 • เนื่องจากข้อตกลงร่วมกันระหว่างเจ้าของที่พักกับผู้เข้าพัก หรือผู้จัดกับผู้เข้าร่วม

ตัวอย่างจากการระบาดของ COVID-19 ในปักกิ่งเมื่อเดือนมิถุนายน 2020 เทศบาลนครปักกิ่งและกรมควบคุมโรคประกาศเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2020 ว่าระดับความเสี่ยงของบางพื้นที่ในปักกิ่งเพิ่มขึ้นเป็นระดับปานกลางหรือสูง จากตัวอย่างนี้ นโยบายนี้จะไม่มีผลบังคับใช้กับการยกเลิกการจองก่อนวันที่ 13 มิถุนายน 2020 หรือการจองที่ดำเนินการหลังวันดังกล่าว

เอกสารจำเป็น

หากการจองเข้าเกณฑ์ โปรดติดต่อเราภายใน 14 วันหลังยกเลิกการจอง คุณจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงหลักฐานว่าเหตุใดจึงเดินทางหรือให้เช่าที่พัก/จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ไม่ได้ เราจะตรวจสอบเอกสารและติดต่อกลับไป อาจมีความล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบัน

เอกสารสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ

สำหรับผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมหรือเจ้าของที่พัก/ผู้จัด Airbnb เอ็กซ์พีเรียนซ์:

 • หากเจ้าหน้าที่ประกาศให้บริเวณที่คุณอยู่อาศัยเป็นพื้นที่ซึ่งมีระดับความเสี่ยงจากเชื้อ COVID-19 ในระดับปานกลางหรือสูง หรือระดับความเสี่ยงในโปรแกรม Health Kit เปลี่ยนเป็นสีแดงหรือเหลือง คุณจะต้องแสดงภาพหน้าจอ Health Kit รายงานการประเมินความเสี่ยงในพื้นที่อย่างเป็นทางการ และ/หรือหลักฐานตำแหน่งที่คุณอยู่ เช่น ภาพหน้าจอแอพแผนที่
 • หากคุณได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ COVID-19 หรือสงสัยว่าจะติดเชื้อ COVID-19 หรืออยู่ระหว่างการกักตัวเนื่องจาก COVID-19 คุณจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์หรือเอกสารยืนยันจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ

หลักฐานการจำกัดการเดินทาง

หากมีมาตรการจำกัดการเดินทางเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่ซึ่งที่พักตั้งอยู่หรือเป็นสถานที่จัด Airbnb เอ็กซ์พีเรียนซ์ เจ้าของที่พักจะต้องแสดงเอกสารที่ตั้งของที่พัก ส่วนผู้จัดจะต้องแสดงหลักฐานแสดงสถานที่จัด Airbnb เอ็กซ์พีเรียนซ์ ซึ่งรวมถึง:

 • คำสั่งให้กักตัวของเจ้าพนักงานควบคุมโรค
 • มาตรการจำกัดการเดินทางหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ภาครัฐมีคำสั่ง
 • ประกาศจำกัดการเดินทางเข้า-ออกอาคารหรือพื้นที่

หลักฐานอื่นๆ เกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19

 • หลักฐานแสดงว่าผู้ให้บริการขนส่งยกเลิกเที่ยวบินหรือการขนส่งทางบกเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 หรือนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
 • บัตรพนักงานหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องจากนายจ้างที่ยืนยันว่าคุณปฏิบัติหน้าที่ทางการแพทย์หรือการควบคุมโรคที่เกี่ยวกับ COVID-19

วิธีทำงาน

ผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมจะตรวจสอบนโยบายยกเลิกการจอง และดูตัวเลือกการยกเลิกได้โดยเลือกการเดินทางจากหน้าการเดินทาง หากการจองไม่ได้รับความคุ้มครอง นโยบายยกเลิกการจองของเจ้าของที่พัก/ผู้จัดจะมีผลตามปกติ

เจ้าของที่พัก/ผู้จัดจะดูข้อมูลได้จากแดชบอร์ดการให้เช่าที่พัก/จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์

ขอแนะนำให้ติดต่อเจ้าของที่พัก/ผู้จัดหรือผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วม เพื่อหารือเกี่ยวกับการยกเลิกและการคืนเงิน

ข้อมูลเพิ่มเติม

เราได้คัดสรรบทความเพื่อช่วยเหลือชุมชนในสถานการณ์นี้ไว้ที่ศูนย์ข้อมูล ดูข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 ของ Airbnb ได้จากอัพเดทนโยบายต่างๆ และแหล่งข้อมูลสำหรับชุมชน Airbnb

และยังอ่านนโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัย เพื่อศึกษาความคุ้มครองในสถานการณ์ที่ไม่เกี่ยวกับ COVID-19 ได้อีกด้วย

หากคุณเป็นเจ้าของที่พัก/ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ เราขอแนะนำให้คอยติดตามข้อกำหนดในท้องถิ่นเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุม COVID-19 ขอแนะนำให้ติดต่อสื่อสารกับผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมล่วงหน้าและยืนยันระดับความเสี่ยงของสถานที่ที่เดินทางมา และเช็คว่าแต่ละคนมีหลักฐานรับรองสุขภาพหรือไม่

เราขอให้สมาชิกชุมชนทุกคนคำนึงถึงนโยบายต่อต้านการเลือกปฏิบัติ การไม่กีดกัน ตลอดจนให้เกียรติต่อกันเวลาติดต่อสื่อสารกับเพื่อนสมาชิกในชุมชน

เราจะทบทวนการใช้นโยบายนี้อย่างต่อเนื่อง โปรดติดตามข่าวสารอัพเดทและข้อมูลใหม่ในหน้านี้

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจอง บัญชีผู้ใช้ และอื่นๆ
เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน