คำแนะนำจะปรากฏหลังจากพิมพ์คำค้นหา กดลูกศรขึ้นและลงเพื่อรีวิว กด Enter เพื่อเลือก หากเลือกวลี ระบบจะค้นหาด้วยวลีดังกล่าว หากคำแนะนำเป็นลิงค์ เบราว์เซอร์จะนำไปยังหน้าดังกล่าว
กฎ
ผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วม

ตัวเลือกการยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

การจองที่ทำภายในวันที่ 14 มีนาคม 2020

หากคุณทำการจองภายในวันที่ 14 มีนาคม 2020 และแผนการเดินทางได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ก็ดูตัวเลือกการยกเลิกและการคืนเงินในปัจจุบันได้ที่ยกเลิกการจองของคุณ แล้วเลือกแผนการเดินทางของฉันมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการระบาดของ COVID-19

คุณอาจเห็นตัวเลือกต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี):

  • การคืนเงินตามนโยบายยกเลิกการจองของเจ้าของที่พัก
  • เงินคืนเต็มจำนวนหลังจากส่งเอกสารอย่างเป็นทางการมาให้เราตรวจสอบ
  • เครดิตการเดินทางกรณีเหตุสุดวิสัย
  • ขอเงินคืนเต็มจำนวนจากเจ้าของที่พัก

การจองที่ทำหลังวันที่ 14 มีนาคม 2020 และก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2022

หากคุณจองหลังวันที่ 14 มีนาคม 2020 และก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2022 แล้วแผนการเดินทางได้รับผลกระทบจาก COVID-19 นโยบายยกเลิกการจองของเจ้าของที่พักจะมีผลบังคับใช้ แต่หากป่วยเป็น COVID-19 คุณจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัย

หากการจองของคุณไม่มีสิทธิได้รับเงินคืนเต็มจำนวน ก็ส่งข้อความถึงเจ้าของที่พักเพื่อเจรจาขอเงินคืนเพิ่มผ่านทางศูนย์แก้ปัญหาได้

การจองที่ทำตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2022 เป็นต้นไป

หากคุณจองตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2022 เป็นต้นไป และแผนการเดินทางได้รับผลกระทบจาก COVID-19 นโยบายยกเลิกการจองของเจ้าของที่พักจะมีผลบังคับใช้ นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยของเราไม่ครอบคลุมการยกเลิกเนื่องจาก COVID-19 สำหรับการจองนี้ ยกเว้นการจองในเกาหลีใต้ที่มีผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมหรือโฮสต์ติดเชื้อ COVID-19

ข้อควรทราบอื่นๆ

ข้อมูลข้างต้นไม่มีผลบังคับใช้กับการจองที่พัก Luxe เนื่องจากมีนโยบายการจองใหม่และการคืนเงินของ Luxe แยกต่างหาก หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับที่พัก Luxe ซึ่งจองก่อนวันที่ 20 มีนาคม 2020 โปรดดูการรับมือสถานการณ์ COVID-19 ของ Airbnb Luxe และติดต่อนักออกแบบการเดินทางของคุณโดยตรง

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจอง บัญชีผู้ใช้ และอื่นๆ
เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน