ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ

  ตัวเลือกการยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

  การจองที่ทำภายในวันที่ 14 มีนาคม 2020

  หากคุณทำการจองภายในวันที่ 14 มีนาคม 2020 และแผนการเดินทางได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ก็ดูตัวเลือกการยกเลิกและการคืนเงินในปัจจุบันได้ที่ยกเลิกการจองของคุณ แล้วเลือกแผนการเดินทางของฉันมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการระบาดของ COVID-19

  คุณอาจเห็นตัวเลือกต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี):

  • การคืนเงินตามนโยบายยกเลิกการจองของเจ้าของที่พัก
  • เงินคืนเต็มจำนวนหลังจากส่งเอกสารอย่างเป็นทางการมาให้เราตรวจสอบ
  • เครดิตการเดินทางกรณีเหตุสุดวิสัย
  • ขอเงินคืนเต็มจำนวนจากเจ้าของที่พัก

  การจองที่ทำหลังจากวันที่ 14 มีนาคม 2020

  หากทำการจองหลังจากวันที่ 14 มีนาคม 2020 และแผนการเดินทางได้รับผลกระทบจาก COVID-19 นโยบายยกเลิกการจองของโฮสต์คุณจะมีผลบังคับใช้ แต่หากป่วยเป็น COVID-19 คุณจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัย

  หากการจองของคุณไม่มีสิทธิได้รับเงินคืนเต็มจำนวน ก็ส่งข้อความถึงเจ้าของที่พักเพื่อเจรจาขอเงินคืนเพิ่มเติมผ่านทางศูนย์แก้ปัญหาได้

  คุณได้รับความช่วยเหลือตามที่ต้องการไหม?

  บทความที่เกี่ยวข้อง