คำแนะนำจะปรากฏหลังจากพิมพ์คำค้นหา กดลูกศรขึ้นและลงเพื่อรีวิว กด Enter เพื่อเลือก หากเลือกวลี ระบบจะค้นหาด้วยวลีดังกล่าว หากคำแนะนำเป็นลิงค์ เบราว์เซอร์จะนำไปยังหน้าดังกล่าว
นโยบายชุมชน

นโยบายการจัดกิจกรรมและงานเลี้ยงสังสรรค์

หมายเหตุ: วันที่ 20 สิงหาคม 2020 Airbnb มีประกาศห้ามไม่ให้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์และกิจกรรมทุกอย่างในที่พัก Airbnb ทั่วโลกและจำกัดจำนวนผู้เข้าพักไม่เกิน 16 คน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายชุมชนของเรา ซึ่งจะมีผลกับการจองในอนาคตทั้งหมดและจะบังคับใช้โดยไม่มีกำหนดจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

Airbnb มีมาตรฐานชุมชนซึ่งห้ามไม่ให้สมาชิกชุมชนของเราก่อความเดือดร้อนรำคาญต่อเพื่อนบ้าน ในการจัดชุมนุมใดๆ ในที่พัก เจ้าของที่พักและผู้เข้าพักจะต้องปฏิบัติตามความคาดหวังของชุมชนเพื่อรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานนี้ เราเชื่อมั่นว่าผู้เข้าพักส่วนใหญ่เคารพและให้เกียรติผู้อื่น อย่างไรก็ตาม เราต้องการสร้างแนวปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับทุกคน จึงจัดทำนโยบายการจัดกิจกรรมและงานเลี้ยงสังสรรค์ขึ้นมา โปรดทราบว่าจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง นโยบายนี้ห้ามมิให้:

  • จัดการชุมนุมเกิน 16 คน
  • จัดกิจกรรมและงานเลี้ยงสังสรรค์อันเป็นการรบกวนทุกรูปแบบ

ผู้เข้าพักที่ได้รับแจ้งว่ามีการฝ่าฝืนจัดงานเลี้ยงสังสรรค์หรือละเมิดกฎการชุมนุมเกิน 16 คน อาจถูกระงับหรือลบออกจากแพลตฟอร์ม Airbnb ส่วนรีวิวที่ผู้เข้าพักเขียนไว้หลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวก็อาจถูกลบได้ในบางกรณี เราอาจลบประกาศที่พัก หากพบว่าเจ้าของที่พักอนุญาตให้จัดงานเลี้ยงที่ขัดกับนโยบายนี้ หากได้รับรายงานว่าที่พักก่อความเดือดร้อนรำคาญต่อเพื่อนบ้าน เราอาจขอให้เจ้าของที่พักแก้ไขกฎของที่พักหรือระงับการลงประกาศที่พัก

นอกเหนือจากการเพิ่มกฎเกี่ยวกับงานเลี้ยงสังสรรค์แล้ว เรายังจะนำเทคโนโลยีการตรวจจับมาใช้ป้องกันงานเลี้ยงที่ไม่ได้รับอนุญาตตั้งแต่ต้นลม

การชุมนุมใหญ่

โปรดทราบว่าปัจจุบันเราไม่อนุญาตให้มีการชุมนุมเกิน 16 คน (ทั้งแขกและผู้เข้าพัก) แม้ว่าเจ้าของที่พักจะยินยอมก็ตาม จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

การจัดกิจกรรมและงานเลี้ยงสังสรรค์

โปรดทราบว่าจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ปัจจุบันเราห้ามมิให้มีการจัดกิจกรรมและงานเลี้ยงสังสรรค์อันเป็นการรบกวนทุกรูปแบบ ไม่ว่ากลุ่มเล็กใหญ่แค่ไหนก็ตาม หากพบว่าผู้เข้าพักจัดกิจกรรมประเภทนี้ Airbnb จะลบบัญชีผู้ใช้ของผู้เข้าพัก ส่วนเจ้าของที่พักที่ละเมิดกฎและอนุญาตให้ผู้เข้าพักจัดเลี้ยงได้ ก็จะได้รับโทษ รวมถึงการลบที่พักออกจากแพลตฟอร์ม

การรายงานพฤติกรรมรบกวน

หากพบว่าที่พักที่ลงประกาศใน Airbnb ก่อความเดือดร้อนรำคาญ เช่น ส่งเสียงดัง จัดงานเลี้ยงรบกวน ชุมนุมรวมตัวกันมากกว่า 16 คนขึ้นไป หรือมีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัย สมาชิกในชุมชนท้องถิ่นรายงานปัญหานี้ได้ที่ทีมสนับสนุนเพื่อนบ้าน ซึ่งมีลิงค์ไปยังหน่วยบริการฉุกเฉินในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีเบอร์โทรติดต่อทีมสนับสนุนเพื่อนบ้าน ซึ่งโทรแจ้งได้เลยในขณะที่มีการจัดงานเลี้ยงอยู่ หลังจากได้รับเรื่องแล้ว Airbnb จะส่งอีเมลยืนยันเพื่ออธิบายขั้นตอนต่อไป

การยับยั้งงานเลี้ยงสังสรรค์ที่ไม่ได้รับอนุญาต

Airbnb ให้ความสำคัญมาโดยตลอดในเรื่องการลดงานเลี้ยงสังสรรค์ที่ไม่ได้รับอนุญาต และสนับสนุนการเดินทางอย่างมีความรับผิดชอบและปลอดภัยอย่างจริงจัง เราอาจบล็อคการจองบางรายการที่พิจารณาแล้วว่ามีโอกาสจัดปาร์ตี้โดยไม่ได้รับอนุญาตสูง ซึ่งเป็นไปตามข้อห้ามจัดปาร์ตี้ในที่พัก Airbnb ทั่วโลก

หลักเกณฑ์ด้านเนื้อหาเกี่ยวกับที่พัก

เจ้าของที่พักจะต้องไม่ดึงดูดใจผู้เข้าพักด้วยการโฆษณาว่ามีที่พักที่เหมาะกับการจัดกิจกรรมและงานเลี้ยงสังสรรค์ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายนี้ ในทำนองเดียวกัน เจ้าของที่พักจะต้องไม่โฆษณาว่ามีที่พักที่รองรับการชุมนุมได้มากกว่า 16 คน

หากพบว่าชื่อที่พัก รายละเอียด กฎของที่พัก รูป ฯลฯ ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบดังกล่าว ที่พักนั้นอาจถูกระงับการใช้งานจนกว่าจะลบเนื้อหาที่ละเมิดออก เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับที่พักดังกล่าว เราจะระงับการให้เช่าที่พักสูงสุด 30 วัน และขอให้เจ้าของที่พักแสดงกฎอย่างชัดเจนบนหน้าที่พักว่า "ไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมและงานเลี้ยงสังสรรค์"

ในกรณีที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก หากพบว่าที่พักมีจุดประสงค์เพื่อใช้จัดกิจกรรมหรืองานเลี้ยงสังสรรค์เท่านั้น (เช่น สถานที่จัดกิจกรรมหรืองานเลี้ยงสังสรรค์) หรือก่อความรำคาญให้เพื่อนบ้านเป็นอย่างมาก ที่พักอาจถูกลบออกจาก Airbnb อย่างถาวร

กฎที่บังคับใช้กับที่พักแต่ละประเภท

สถานบริการที่พักแบบดั้งเดิม

เราวางใจให้เจ้าของที่พักที่มีสถานบริการแบบดั้งเดิม (เช่น โรงแรมบูทีค) ระเบียบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของตนเอง และอนุญาตให้จัดกิจกรรมได้ตามแต่ดุลยพินิจ หากมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับที่พักและกิจกรรมที่จัด หรือพบว่ามีกิจกรรมบางประเภทที่ไม่เหมาะสม เราจะตรวจสอบเรื่องนี้ตามที่เห็นควร

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจอง บัญชีผู้ใช้ และอื่นๆ
เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน