ข้ามไปยังเนื้อหา
  ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ

  นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยที่เกิดจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)

  อัพเดทวันที่ 30 มีนาคม 2020

  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศการระบาดของไวรัสโคโรนาหรือ COVID-19 เป็นการระบาดทั่วโลก หลังจากนั้นการระบาดก็รุนแรงขึ้น รัฐบาลทั่วโลกต่างออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อชะลอการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

  Airbnb มีนโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัย ซึ่งให้ความคุ้มครองในสถานการณ์ COVID-19 ดังต่อไปนี้ เพื่อช่วยปกป้องและสร้างความอุ่นใจให้ชุมชนของเรา โปรดติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับความคุ้มครองในหน้านี้

  เคล็ดลับ: ผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมจะดูตัวเลือกการยกเลิกและการคืนเงินได้โดยไปที่หน้าการเดินทาง แล้วเลือกการเดินทางที่ต้องการ ส่วนเจ้าของที่พัก/ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์จะดูข้อมูลได้จากแดชบอร์ดการให้เช่าที่พัก/การจัดเอ็กซ์พีเรียนซ์

  สรุป

  การจองที่พักและ Airbnb เอ็กซ์พีเรียนซ์ที่ทำก่อนหรือในวันที่ 14 มีนาคม 2020 ซึ่งมีกำหนดเช็คอิน/เข้าร่วมระหว่างวันที่ 14 มีนาคม 2020 ถึง 31 พฤษภาคม 2020 จะได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายนี้ และยกเลิกได้ก่อนถึงกำหนดเช็คอิน/เข้าร่วม ผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมที่ยกเลิกจะมีตัวเลือกหลายทางในการยกเลิกและการคืนเงิน ส่วนเจ้าของที่พัก/ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ก็ยกเลิกได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือผลกระทบต่อสถานะเจ้าของที่พักดีเด่น Airbnb จะคืนเป็นเงินหรือเครดิตการเดินทาง ซึ่งรวมค่าบริการทั้งหมดสำหรับการยกเลิกที่ได้รับความคุ้มครอง การยกเลิกภายใต้นโยบายนี้ คุณจะต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงและ/หรือแสดงเอกสารประกอบเหตุสุดวิสัย

  นโยบายยกเลิกการจองของเจ้าของที่พัก/ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์จะมีผลตามปกติ สำหรับการจองที่ทำหลังวันที่ 14 มีนาคม 2020 คำขอยกเลิกการจองที่ส่งเข้ามาก่อนวันที่ 14 มีนาคม 2020 จะดำเนินการตามความคุ้มครองของนโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยที่มีผลบังคับใช้ ณ ขณะที่ส่งคำขอ

  หากการจองเริ่มขึ้นแล้ว (เลยกำหนดเช็คอิน/เข้าร่วมแล้ว) นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยนี้จะไม่มีผลบังคับใช้

  การจองที่พัก/เอ็กซ์พีเรียนซ์ภายในจีนแผ่นดินใหญ่และการจองที่พัก Luxe หรือ Luxury Retreatsจะมีนโยบายแยกต่างหาก

  การจองที่ได้รับความคุ้มครอง

  การจองที่ทำก่อนหรือในวันที่ 14 มีนาคม 2020

  การจองที่พักและ Airbnb เอ็กซ์พีเรียนซ์ที่ทำก่อนหรือในวันที่ 14 มีนาคม 2020 ซึ่งมีกำหนดเช็คอิน/เข้าร่วมระหว่างวันที่ 14 มีนาคม 2020 ถึง 31 พฤษภาคม 2020 จะยกเลิกได้ก่อนถึงกำหนดเช็คอิน/เข้าร่วม ซึ่งหมายความว่าผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมที่ยกเลิกเลือกได้ว่าจะรับเป็นเครดิตการเดินทางหรือเงินคืนเต็มจำนวน ซึ่งรวมถึงค่าบริการทั้งหมด ส่วนเจ้าของที่พัก/ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ก็ยกเลิกได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือผลกระทบต่อสถานะเจ้าของที่พักดีเด่น

  การจองที่พักและ Airbnb เอ็กซ์พีเรียนซ์ที่ทำก่อนหรือในวันที่ 14 มีนาคม 2020 ซึ่งมีกำหนดเช็คอิน/เข้าร่วมหลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2020 จะไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยกรณี COVID-19 โดยนโยบายยกเลิกการจองของเจ้าของที่พัก/ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์จะมีผลตามปกติ

  หากการจองเริ่มขึ้นแล้ว (เลยกำหนดเช็คอิน/เข้าร่วมแล้ว) นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยนี้จะไม่มีผลบังคับใช้

  การจองที่ทำหลังวันที่ 14 มีนาคม 2020

  การจองที่พักและ Airbnb เอ็กซ์พีเรียนซ์ที่ทำหลังวันที่ 14 มีนาคม 2020 จะไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัย ยกเว้นกรณีที่ผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมหรือเจ้าของที่พัก/ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์กำลังเจ็บป่วยจากการติดเชื้อ COVID-19 สถานการณ์เกี่ยวกับ COVID-19 ที่ไม่คุ้มครอง: การเดินทางหยุดชะงักหรือถูกยกเลิก คำแนะนำและมาตรการจำกัดการเดินทาง คำแนะนำด้านสุขภาพและการกักบริเวณ การเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่บังคับใช้ และคำสั่งอื่นๆ ของรัฐบาล เช่น การอพยพ การปิดชายแดน การห้ามเช่าที่พักระยะสั้น และคำสั่งให้เก็บตัวในที่พักอาศัย โดยนโยบายยกเลิกการจองของเจ้าของที่พัก/ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์จะมีผลตามปกติ

  นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยของเรามีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมและเจ้าของที่พัก/ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์จากสถานการณ์ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นหลังจอง หลังจากองค์การอนามัยโลกประกาศให้ COVID-19 เป็นการระบาดใหญ่ทั่วโลก นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยจึงไม่มีผลอีกต่อไป เนื่องจาก COVID-19 และผลกระทบที่ตามมาไม่ถือเป็นสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือคาดไม่ถึงแล้ว ขอแนะนำให้ศึกษานโยบายยกเลิกการจองที่เจ้าของที่พัก/ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์กำหนดไว้อย่างถี่ถ้วนก่อนจอง และพิจารณาเลือกนโยบายแบบยืดหยุ่น

  วิธีการทำงาน

  ผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมจะตรวจสอบนโยบายยกเลิกการจอง และดูตัวเลือกการยกเลิกและการคืนเงินได้โดยไปที่หน้าการเดินทาง แล้วเลือกการเดินทางที่ต้องการ ส่วนเจ้าของที่พัก/ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์จะดูข้อมูลได้จากแดชบอร์ดการให้เช่าที่พัก/การจัดเอ็กซ์พีเรียนซ์

  สถานการณ์และแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา

  เราได้รวบรวมบทความเพื่อช่วยเหลือชุมชนของเราไว้ในศูนย์ข้อมูล สำหรับช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ ดูข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการและรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 ของ Airbnb ได้จากนโยบายฉบับล่าสุด และแหล่งข้อมูลสำหรับเจ้าของที่พัก/ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์และผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วม

  นอกจากนี้ คุณยังอ่านนโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัย เพื่อศึกษาความคุ้มครองในสถานการณ์ที่ไม่เกี่ยวกับ COVID-19 ได้

  เราขอให้สมาชิกชุมชนทุกคนเคารพในการอยู่ร่วมกันและคำนึงถึงนโยบายต่อต้านการเลือกปฏิบัติของเรา เมื่อติดต่อสื่อสารกับสมาชิกคนอื่นๆ ในชุมชน

  เราจะคอยทบทวนการใช้นโยบายนี้อย่างต่อเนื่อง โปรดติดตามข่าวสารอัพเดทและข้อมูลใหม่ในหน้านี้

  เข้าสู่ระบบเพื่อขอความช่วยเหลือเป็นการส่วนตัว

  ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจอง บัญชีผู้ใช้ และอื่นๆ
  ลงทะเบียน