ข้ามไปยังเนื้อหา
ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ

    หากเข้าร่วมหรือจัด Airbnb เอ็กซ์พีเรียนซ์จะรายงานปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหารได้อย่างไร?

    You can report a food safety issue that occurred on an experience by contacting Airbnb.

    If the experience took place in California and you would like to report a food safety issue to a local environmental health agency, here’s information on how to do so.

    คุณได้รับความช่วยเหลือตามที่ต้องการไหม?

    บทความที่เกี่ยวข้อง