คำแนะนำจะปรากฏหลังจากพิมพ์คำค้นหา กดลูกศรขึ้นและลงเพื่อรีวิว กด Enter เพื่อเลือก หากเลือกวลี ระบบจะค้นหาด้วยวลีดังกล่าว หากคำแนะนำเป็นลิงค์ เบราว์เซอร์จะนำไปยังหน้าดังกล่าว
วิธี

รายงานปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหารในเอ็กซ์พีเรียนซ์

Whether you’re attending or hosting, problems with the food can put a damper on everyone’s experience. To report a food safety issue, simply contact us.

If the Experience took place in California and you’d like to report it to a local environmental health agency, you can start by finding your jurisdiction.

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจอง บัญชีผู้ใช้ และอื่นๆ
เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน