ข้ามไปยังเนื้อหา
  ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ
  อัพเดท COVID-19
  หากต้องการดูตัวเลือกการยกเลิกและการคืนเงิน โปรดเลือกการจองจากหน้าการเดินทาง นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยของเราจะมีผลกับการจองบางรายการเท่านั้น หากการจองของคุณมีกำหนดเช็คอินหลังวันที่ 15 สิงหาคม โปรดกลับมาเช็คข้อมูลอัพเดทที่หน้านี้ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2020

  Airbnb ร่วมมือกับสภากาชาดอเมริกันและ IFRC อย่างไร?

  Airbnb has partnered with the American Red Cross and the International Federation of the Red Cross Red Crescent (IFRC) to provide our community with general safety resources.

  These resources, applicable in 191 countries, were developed by the Red Cross Red Crescent’s Global Disaster Preparedness Center, which is an international reference center created to build a global community for disaster preparedness innovation and learning. Some of these resources include:

  In an emergency situation, contact local police or emergency services immediately.

  Partner disclaimers

  Courtesy of the American Red Cross and International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies. ©2019 The American National Red Cross. ALL RIGHTS RESERVED.

  The American Red Cross and International Federation of the Red Cross Red Crescent name and emblem are used with its permission, which in no way constitutes an endorsement, express or implied, of any product, service, company, opinion or political position. The American Red Cross logo is a registered trademark owned by The American National Red Cross. For more information about the American Red Cross, visit redcross.org.

  บทความที่เกี่ยวข้อง

  คุณได้รับความช่วยเหลือตามที่ต้องการไหม?