คำแนะนำจะปรากฏหลังจากพิมพ์คำค้นหา กดลูกศรขึ้นและลงเพื่อรีวิว กด Enter เพื่อเลือก หากเลือกวลี ระบบจะค้นหาด้วยวลีดังกล่าว หากคำแนะนำเป็นลิงค์ เบราว์เซอร์จะนำไปยังหน้าดังกล่าว
วิธี
โฮสต์

เตรียมเอื้อเฟื้อที่พักฉุกเฉินผ่าน Airbnb.org ครั้งแรก

It may take some time to get a booking request for an emergency stay, or you may get one right away.

It’s hard to predict when or where an emergency may occur. Similarly, many emergency stays are booked by Airbnb.org nonprofit partners on behalf of their clients, and these nonprofits are more active in some locations than others.

You can best prepare for hosting an emergency stay by keeping your calendar availability up to date and checking your messages regularly. Find out more about preparing to host an Airbnb.org stay. Please note: Airbnb can block your calendar if you haven’t provided all the information required for your account.

Whether you end up hosting an emergency stay through Airbnb.org or not, by signing up your space you're providing a valuable resource to people in times of crisis.

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจอง บัญชีผู้ใช้ และอื่นๆ
เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน