ข้ามไปยังเนื้อหา
  ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ

  Occupancy tax collection and remittance by Airbnb in Germany

  เดรสเดน

  ผู้เข้าพักที่จองที่พัก Airbnb ในเมืองเดรสเดน ประเทศเยอรมนี จะเสียภาษีต่อไปนี้:

  ดอร์ทมุนด์

  ผู้เข้าพักที่จองที่พัก Airbnb ในเมืองดอร์ทมุนด์ ประเทศเยอรมนี จะเสียภาษีต่อไปนี้:

  แฟรงก์เฟิร์ต

  ผู้เข้าพักที่จองที่พัก Airbnb ในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี จะเสียภาษีต่อไปนี้:


  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดเก็บและการนำส่งภาษีการเข้าพักของ Airbnb

  หมายเหตุ: เจ้าของที่พักในเมืองเหล่านี้ต้องรับผิดชอบการประเมินภาระภาษีอื่นๆ รวมถึงเขตอำนาจของรัฐและเมืองเอง เจ้าของที่พักในพื้นที่เหล่านี้ควรตรวจสอบข้อตกลงกับ Airbnb ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการ และควรศึกษาข้อบังคับเกี่ยวกับภาษีการเข้าพักซึ่งให้สิทธิเราในการจัดเก็บและนำส่งภาษีในนามของเจ้าของที่พักและสิทธิในการชี้เแจงกระบวนการจัดเก็บและนำส่งภาษี ภายใต้ข้อบังคับดังกล่าว เจ้าของที่พักสั่งและอนุญาตให้ Airbnb จัดเก็บและนำส่งภาษีการเข้าพักแทนในเขตอำนาจศาลที่ Airbnb ตัดสินใจอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บภาษี หากเจ้าของที่พักเชื่อว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องยกเว้นให้เจ้าของที่พักไม่ต้องจัดเก็บภาษีซึ่ง Airbnb เป็นผู้จัดเก็บหรือนำส่งต่อในนามของเจ้าของที่พัก เจ้าของที่พักยอมรับว่า หากรับการจอง จะถือว่าเจ้าของที่พักสละสิทธิการยกเว้นนั้น หากเจ้าของที่พักไม่ต้องการสละสิทธิการยกเว้นภาษีที่คาดว่าจะได้รับ เจ้าของที่พักต้องไม่รับจอง