ข้ามไปยังเนื้อหา
  ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ
  อัพเดท COVID-19
  หากต้องการดูตัวเลือกการยกเลิกและการคืนเงิน โปรดเลือกการจองจากหน้าการเดินทาง นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยของเราจะมีผลกับการจองบางรายการเท่านั้น หากการจองของคุณมีกำหนดเช็คอินหลังวันที่ 15 กรกฎาคม โปรดกลับมาเช็คข้อมูลอัพเดทที่หน้านี้ในวันที่ 15 มิถุนายน 2020

  กฎหมาย Directive ว่าด้วยการนำเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จและการจัดการการเดินทางที่เกี่ยวข้องกัน (Package and Linked Travel Arrangements) ของสหภาพยุโรป

  แบบฟอร์มข้อมูลมาตรฐานตามข้อกำหนด (EU) 2015/2302 เกี่ยวกับการเดินทางเป็นแพ็กเกจและการจัดการเดินทางที่เกี่ยวข้องกัน

  ถ้าหลังจากเลือกและชำระเงินให้บริการท่องเที่ยวสักที่แล้ว คุณจองบริการท่องเที่ยวสำหรับการเดินทางหรือวันหยุดของคุณผ่านทางแพลตฟอร์ม Airbnb คุณจะไม่ได้รับประโยชน์จากสิทธิในการสมัครแพ็กเกจภายใต้คำสั่ง (EU) 2015/2302

  ดังนั้น Airbnb จะไม่รับผิดชอบต่อประสิทธิภาพตามสมควรในการให้บริการการเดินทางของแต่ละบุคคล ในกรณีที่เกิดปัญหา โปรดติดต่อผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง

  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คำสั่ง (EU) 2015/2302 ตามที่ได้เปลี่ยนเป็นกฎหมายแห่งชาติแล้ว

  คุณได้รับความช่วยเหลือตามที่ต้องการไหม?