ข้ามไปยังเนื้อหา
ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ

    ทำไมฉันถึงได้รับคำขอให้ยืนยันข้อมูลธุรกิจ?

    หากคุณเข้าร่วม Airbnb ในฐานะธุรกิจหรือบริษัท เราอาจต้องขอให้คุณยืนยันเอกสารยืนยันตัวบริษัท ที่อยู่ และเบอร์โทร ในฐานะธุรกิจการชำระเงินที่มีใบอนุญาต Airbnb จะต้องสอบถามข้อมูลนี้เพื่อทำตามกฎระเบียบการเงินทั่วโลก

    เราได้ร่วมมือกับบริการการตรวจสอบตัวตนทั่วโลกเพื่อยืนยันข้อมูลธุรกิจหรือบริษัทที่คุณมอบให้แก่เรา บริการนี้จะไม่ใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์อื่นใดนอกจากการยืนยันธุรกิจหรือบริษัทของคุณ

    หากเราไม่สามารถยืนยันข้อมูลที่คุณส่งเข้ามา บัญชีผู้ใช้ Airbnb ที่ผูกกับข้อมูลนั้นจะถูกปิดการใช้งาน

    คุณได้รับความช่วยเหลือตามที่ต้องการไหม?