ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ

  ฉันจะสร้างบัญชีได้อย่างไร

  หากยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ Airbnb ให้ไปที่ airbnb.com แล้วคลิกลงทะเบียน

  คุณจะลงทะเบียนโดยใช้อีเมล เบอร์โทร บัญชี Facebook บัญชี Google หรือ Apple ID ก็ได้ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและสร้างบัญชีผู้ใช้ Airbnb

  เมื่อลงทะเบียนแล้ว ควรกรอกข้อมูลในบัญชีให้ครบถ้วนก่อนทำการจอง

  คุณได้รับความช่วยเหลือตามที่ต้องการไหม?

  บทความที่เกี่ยวข้อง