ข้ามไปยังเนื้อหา
  ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ

  Airbnb ทำอะไรเพื่อสนับสนุนผู้พิการบ้าง?

  เพื่อให้บุคคลผู้ทุพพลภาพและผู้พิการด้านต่างๆ เดินทางไปกับ Airbnb ได้ง่ายขึ้น เราจึงทำเว็บไซต์และแอพที่ช่วยเพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้นในการเข้าถึง โดยให้เจ้าของที่พักแสดงพื้นที่ที่วีลแชร์เข้าถึงได้ในขณะที่ผู้เข้าพักก็ค้นหาได้

  ความสะดวกในการเข้าถึงเว็บไซต์และแอพ

  ด้วยความร่วมมือของ ไลท์เฮาส์สำหรับคนตาบอดและผู้พิการทางสายตา (Lighthouse for the Blind and Visual Impaired) และ เลเวลแอกเซส (Level Access) เราจึงเริ่มศึกษาวิธีการที่ผู้พิการทางสายตาใช้เทคโนโลยีการสัมผัสหน้าจอเพื่อเข้าใช้เว็บไซต์และแอพ ซึ่งทำให้เราได้เรียนรู้ว่าสิ่งไหนใช้ได้ดีและสิ่งไหนที่ไม่เหมาะ จากนั้นจึงสร้างทีมเฉพาะกิจที่คอยให้คำแนะนำแก่วิศวกรและนักออกแบบเพื่อสร้างประสบการณ์ออนไลน์ที่ทุกคนใช้ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราออกแบบสำหรับผู้พิการ

  ที่พักพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง

  เจ้าของที่พักแสดงจุดเด่นของที่พักที่ช่วยเพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้นในการเข้าถึงสำหรับผู้เข้าพักที่ใช้วีลแชร์ ไม้เท้า หรืออุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนไหวอื่นๆ หากที่พักมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อยู่แล้ว เช่น ทางเข้าที่มีแสงสว่างเพียงพอหรือห้องโถงกว้าง เจ้าของที่พักก็เพิ่มฟีเจอร์เหล่านี้ไว้ในหน้าที่พักได้ นอกจากนี้ Airbnb ยังให้เจ้าของที่พักแสดงรูปสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง เพื่อให้ผู้เข้าพักเห็นภาพชัดขึ้นว่าตรงตามความต้องการหรือไม่วิธีเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง

  ผู้เข้าพักค้นหาที่พักที่เหมาะสมได้โดยการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึง ตัวอย่างเช่น ผู้เข้าพักใช้ตัวกรองผลการค้นหาเพื่อดูเฉพาะที่พักที่มีลิฟท์หรือทางเข้าที่ไม่มีขั้นบันได วิธีค้นหาที่พักที่วีลแชร์เข้าถึงได้

  เราขอให้เจ้าของที่พักและผู้เข้าพักร่วมมือกันเพื่อดูว่าที่พักจะเข้าพักได้หรือไม่ ขอแนะนำให้เจ้าของที่พักพูดคุยกับผู้เข้าพักเรื่องรายละเอียดของความสะดวกในการเข้าถึง ซึ่งบางครั้งการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยอาจช่วยให้ผู้เข้าพักเคลื่อนที่ภายในที่พักได้อย่างสะดวกและปลอดภัย วิธีที่เจ้าของที่พักจะช่วยเหลือผู้เข้าพักที่ทุพพลภาพ

  นอกจากนี้ กฎหมายว่าด้วยผู้พิการของสหรัฐและกฎหมายการเข้าถึงสำหรับผู้ทุพพลภาพแห่งรัฐอาจมีผลบังคับใช้กับเจ้าของที่พักบางรายที่มีที่พัก 5 แห่งขึ้นไปในสหรัฐอเมริกา เราขอแนะนำให้เจ้าของที่พักไปที่เว็บไซต์ ada.gov แล้วติดต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับที่พัก นอกจากนี้เครือข่าย ADA แห่งชาติและศูนย์ ADA ประจำภูมิภาค อาจให้ความช่วยเหลือเจ้าของที่พักที่มีข้อสงสัย

  สัตว์ผู้ช่วยเหลือ

  เราตระหนักดีว่าสัตว์ผู้ช่วยเหลือไม่ใช่สัตว์เลี้ยง แต่มีหน้าที่สำคัญในการให้บริการเจ้าของ หากสัตว์ผู้ช่วยเหลือได้รับการฝึกเรื่องการขับถ่ายและเชื่อฟังคำสั่ง เจ้าของที่พักจะต้องรับให้เข้าพักด้วย (แม้ว่าเจ้าของที่พักไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าพักก็ตาม) ยกเว้นสำหรับเหตุผลด้านสุขภาพและความปลอดภัย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัตว์ผู้ช่วยเหลือ

  นโยบายต่อต้านการเลือกปฏิบัติ

  ชุมชนของเราสร้างขึ้นโดยหลักแห่งการไม่กีดกันและความเคารพซึ่งกันและกัน เราจึงไม่สนับสนุนการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบใน Airbnb ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการเลือกปฏิบัติ

  เราเข้าใจดีว่าที่พักบางแห่งอาจตอบสนองสิ่งที่ผู้เข้าพักต้องการไม่ได้ทั้งหมด แต่เจ้าของที่พักก็ไม่ควรปฏิเสธผู้เข้าพักเพียงเพราะเป็นผู้ทุพพลภาพ หากมีการเลือกปฏิบัติใน Airbnb โปรดรายงานปัญหาให้เราทราบ

  ติดต่อเรา

  เราทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ Airbnb เข้าถึงได้ง่ายขึ้นและพร้อมช่วยเหลือคุณเสมอ หากต้องการความช่วยเหลือด้านการใช้งาน Airbnb หรือแจ้งเรื่องที่พักไม่มีพื้นที่ให้วีลแชร์เข้าถึงได้เหมือนที่บรรยายไว้ โปรด ติดต่อเรา เพื่อให้ข้อมูล