ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ

  เคาน์ตี้ San Luis Obispo แคลิฟอร์เนีย (พื้นที่ปกครองพิเศษ)

  เคาน์ตี้ San Luis Obispo แคลิฟอร์เนีย (พื้นที่ปกครองพิเศษ)

  การตัดสินใจว่าจะให้เช่าที่พักใน Airbnb หรือไม่ จะต้องเข้าใจกฎหมายในเมืองหรือเคาน์ตี้ของคุณด้วย ในฐานะแพลตฟอร์มและตลาดแลกเปลี่ยน เราไม่มีบริการให้คำแนะนำทางกฎหมาย แต่เราจะให้ลิงค์ที่เป็นประโยชน์ซึ่งอาจช่วยให้คุณเข้าใจกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ปกครองพิเศษเคาน์ตี้ San Luis Obispo ได้ดีขึ้น รายการนี้ไม่ครอบคลุมทั้งหมด แต่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการทำความเข้าใจกฎหมายในท้องถิ่นของคุณ หากมีข้อสงสัย โปรดดูการออกใบอนุญาตให้เช่าบ้านพักตากอากาศของเคาน์ตี้ ติดต่อหน่วยงานเก็บภาษีของเคาน์ตี้ San Luis Obispo หรือปรึกษานักกฎหมายท้องถิ่นหรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี

  การออกใบอนุญาตให้เช่าที่พักระยะสั้น

  • ผู้ประกอบการให้เช่าที่พักระยะสั้นในเคาน์ตี้ San Luis Obispo จะต้องขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจในเคาน์ตี้ เคาน์ตี้ San Luis Obispo กำหนดว่าเจ้าของที่พักจะต้องลงทะเบียนโดยการสมัครด้วยตนเอง ใบอนุญาตนี้ต้องต่ออายุทุกปี อ่านต่อได้ในหน้าการออกใบอนุญาตให้เช่าบ้านพักตากอากาศของเคาน์ตี้

  สิทธิให้เช่าที่พัก

  • ข้อกำหนดการโพสต์ใบอนุญาตประกอบธุรกิจในเคาน์ตี้คุณจะต้องระบุหมายเลขใบอนุญาตประกอบธุรกิจในเคาน์ตี้ในที่พักของคุณด้วย ระบุหมายเลขดังกล่าวได้โดยไปที่ จัดการที่พักและปฏิทิน > ที่ตั้ง (ใต้ส่วนที่พัก)  ในช่อง "หมายเลขใบอนุญาตหรือหมายเลขทะเบียน" ให้พิมพ์หมายเลขใบอนุญาตตามรูปแบบใบอนุญาตที่ถูกต้องของเคาน์ตี้ San Luis Obispo รูปแบบนี้เป็นตัวเลข 7 หลักซึ่งอยู่ที่มุมซ้ายบนของใบอนุญาตประกอบธุรกิจในเคาน์ตี้   รูปแบบคือ: No. XXXXXXX  ตัวอย่างเช่น: No. 9999901

  • กฎอื่นๆ นอกจากนี้ คุณยังต้องเข้าใจและปฏิบัติตามสัญญาหรือกฎอื่นๆ ที่ผูกมัดคุณด้วย เช่น สัญญาเช่า กฎคณะกรรมการคอนโดหรือสหกรณ์ กฎสมาคมผู้ถือครองที่อยู่อาศัย (HOA) หรือกฎที่องค์กรผู้เช่ากำหนดขึ้น โปรดอ่านข้อตกลงสัญญาเช่าและตรวจสอบกับเจ้าของอาคาร (หากเกี่ยวข้อง) หากคุณไม่ได้เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว คุณจะต้องขอรับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อรับใบอนุญาตให้เช่าที่พักระยะสั้น

  ข้อกำหนดในการประกอบธุรกิจกับที่พักของคุณ

  • ระเบียบการใช้ที่ดินในเคาน์ตี้ San Luis Obispo ที่พักให้เช่าระยะสั้นไม่สามารถดำเนินการได้หากไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจในเคาน์ตี้และใบอนุญาตใช้ที่ดินในเคาน์ตี้ ใบอนุญาตใช้ที่ดินในเคาน์ตี้ออกโดยฝ่ายก่อสร้างและวางผังเมืองเคาน์ตี้ ซึ่งจะได้รับจากกระบวนการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจในเคาน์ตี้

  • ภาษีเคาน์ตี้ San Luis Obispo เรียกเก็บภาษีที่พักระยะสั้น (TOT) 9% สำหรับการจองน้อยกว่า 30 คืน นอกจากนี้ ยังมีการประเมินเขตการตลาดการท่องเที่ยว (TMD) 1% อีกด้วย และในบางพื้นที่ในเคาน์ตี้ ยังมีการประเมินเขตการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว (TBID) 2% ด้วย โปรดติดต่อหน่วยงานเก็บภาษีเคาน์ตี้เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม  Airbnb จะเก็บและส่งภาษีการครอบครองชั่วคราวในเคาน์ตี้ San Luis Obispo ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการนี้ในศูนย์ช่วยเหลือได้ที่นี่และที่นี่

  เรามุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อช่วยให้ทางเจ้าหน้าที่เข้าใจว่า Airbnb มีประโยชน์ต่อชุมชนของเราอย่างไร เมื่อจำเป็น เราจะเดินหน้าสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้ประชาชนธรรมดาให้เช่าบ้านของตนเองได้

  คุณได้รับความช่วยเหลือตามที่ต้องการไหม?