คำแนะนำจะปรากฏหลังจากพิมพ์คำค้นหา กดลูกศรขึ้นและลงเพื่อรีวิว กด Enter เพื่อเลือก หากเลือกวลี ระบบจะค้นหาด้วยวลีดังกล่าว หากคำแนะนำเป็นลิงค์ เบราว์เซอร์จะนำไปยังหน้าดังกล่าว
วิธี
ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์

การยกเลิกเอ็กซ์พีเรียนซ์ในฐานะผู้จัด

แม้ว่าการยกเลิกการจองโดยผู้จัดจะเกิดขึ้นได้ยากและอาจมีบางกรณีที่อยู่นอกเหนือการควบคุม แต่หากเกิดขึ้นจริง ก็อาจส่งผลกระทบต่อแผนของผู้เข้าร่วมและส่งผลต่อความมั่นใจในชุมชนของเรา

หากเอ็กซ์พีเรียนซ์ของคุณต้องถูกยกเลิก แต่ไม่ใช่เพราะสภาพอากาศหรือมีเหตุฉุกเฉินหรือปัญหาด้านความปลอดภัย เราอาจเรียกเก็บค่ายกเลิกการจอง

ยกเลิกการจองเอ็กซ์พีเรียนซ์ในฐานะผู้จัด

ยกเลิกการจองเอ็กซ์พีเรียนซ์ในฐานะผู้จัดบนเดสก์ท็อป

  1. คลิกแดชบอร์ดเอ็กซ์พีเรียนซ์ > ปฏิทิน
  2. คลิกวันที่บนปฏิทิน
  3. ค้นหาเวลาที่ต้องการยกเลิก แล้วคลิกการ์ดเอ็กซ์พีเรียนซ์เพื่อเปิด
  4. คลิกยกเลิกเอ็กซ์พีเรียนซ์
  5. เลือกเหตุผลที่อธิบายได้ดีที่สุดว่าทำไมคุณถึงต้องยกเลิก แล้วคลิกต่อไป
  6. ดูนโยบายยกเลิกการจองของผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ แล้วคลิกต่อไป
  7. ระบุข้อความถึงผู้เข้าร่วม แล้วคลิกยกเลิกเอ็กซ์พีเรียนซ์นี้

ค่ายกเลิกการจองเป็นอย่างไร

อาจมีค่าธรรมเนียมหากคุณยกเลิกเอ็กซ์พีเรียนซ์ที่มีผู้เข้าร่วมจองไปแล้ว

เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมถึง 20% ของมูลค่าการจองเอ็กซ์พีเรียนซ์ที่ถูกยกเลิก โดยจะหักออกจากยอดรับเงินครั้งต่อไป หากมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เราจะแจ้งให้ทราบก่อนที่คุณจะยกเลิก

การยกเลิกบ่อยๆ หรือไม่มาแสดงตัวถือเป็นการละเมิดเงื่อนไขการให้บริการของเรา และอาจส่งผลให้เอ็กซ์พีเรียนซ์ถูกนำออกจาก Airbnb

หากต้องยกเลิกเอ็กซ์พีเรียนซ์เนื่องจากสภาพอากาศ

หากจัดเอ็กซ์พีเรียนซ์กลางแจ้ง คุณอาจยกเลิกหากสภาพอากาศทำให้เกิดอันตรายหรือความไม่สะดวกสบายแก่ผู้เข้าร่วม เราจะไม่เรียกเก็บค่ายกเลิกการจองจากคุณ และอาจติดต่อขอเอกสารเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพอากาศ

หากต้องยกเลิกเอ็กซ์พีเรียนซ์เนื่องจากเกิดเหตุไม่คาดคิด

เราเข้าใจดีว่าอาจเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นได้ จึงจะยกเว้นค่ายกเลิกการจองสำหรับการยกเลิกภายใต้นโยบายเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง หรือการยกเลิกด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยที่สมควร

สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วมเมื่อคุณยกเลิกการจองเอ็กซ์พีเรียนซ์

ผู้เข้าร่วมจะได้รับการแจ้งเตือนและเงินคืนเต็มจำนวน

หากคุณจองใหม่ให้ผู้เข้าร่วมเอ็กซ์พีเรียนซ์ในวันเวลาอื่นหลังยกเลิก

หากคุณและผู้เข้าร่วมยอมรับการจองเอ็กซ์พีเรียนซ์อีกครั้งในวันเวลาอื่น โปรดติดต่อเราเพื่อแจ้งให้เราทราบหลังจากที่คุณยกเลิก เราจะยืนยันว่าผู้เข้าร่วมตกลงตามนั้นจริง และจะไม่เก็บค่าธรรมเนียมตามที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจอง บัญชีผู้ใช้ และอื่นๆ
เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน