ข้ามไปยังเนื้อหา
Use up and down arrow keys to navigate suggestions.
ข้ามไปที่สารบัญความช่วยเหลือหลัก

ฉันควรทำอย่างไรถ้ามีใครบางคนขอให้ฉันชำระเงินนอกเว็บไซต์ Airbnb

อย่าส่งเงินไปและแจ้งให้เราทราบทันที Airbnb ไม่มีนโยบายการชำระเงินนอกเว็บไซต์ ผ่านอีเมล หรือผ่านผู้จองที่เป็นบุคคลที่สาม

บางครั้งอาจมีค่าภาษีท้องถิ่นที่ต้องชำระให้กับเจ้าของที่พัก ซึ่งคุณควรชำระผ่าน Airbnb เท่านั้น โดยส่วนใหญ่แล้ว ค่าภาษีนี้จะรวมอยู่ในค่าจองที่พักแล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าคุณไม่ได้ชำระเงินให้กับเจ้าของที่พักผ่านระบบ Airbnb (เช่น โอนเงินผ่านธนาคาร) อาจเป็นไปได้ว่าโดนหลอกให้จอง โปรดแจ้งให้เราทราบทันที

หากไม่แน่ใจ คุณสามารถตรวจดูได้ว่าการจองนั้นดำเนินการผ่าน Airbnb หรือไม่

รายงานการชำระเงินนอกเว็บไซต์

หากเจ้าของที่พัก Airbnb ในเว็บไซต์ Airbnb ขอให้คุณชำระเงินนอกเว็บไซต์หรือผ่านบริษัทอื่น โปรดแจ้งให้เราทราบ

เจ้าของที่พักหรือ Airbnb จะไม่ส่งใบแจ้งหนี้ในรูปแบบ PDF หรือกระดาษเพื่อขอให้คุณชำระเงิน หากเจ้าของที่พักใช้วิธีธุรกรรมผ่าน Western Union, MoneyGram, แคชเชียร์เช็ค, ธนาณัติ หรือ Liberty Reserve โปรดรายงานเรื่องนี้ทันที

รายงานข้อความน่าสงสัย

  1. ไปที่ข้อความใน airbnb.com แล้วคลิกการสนทนาที่มีข้อความน่าสงสัย
  2. ในข้อความ ให้คลิกไอคอนแจ้ง
  3. เลือกเหตุผลที่คุณรายงานบุคคลนี้ แล้วคลิกถัดไป
  4. หากต้องการบล็อคการติดต่อทุกช่องทางกับบุคคลนี้ ให้คลิกใช่ บล็อคเลย

รายงานอีเมลน่าสงสัย

ถ้าคุณได้รับอีเมลส่วนตัว (รวมทั้งอีเมลตอบกลับอัตโนมัติ automated@airbnb.com หรืออีเมลผู้ใช้ username@airbnb.com) ขอให้คุณจ่ายหรือรับเงินนอกเว็บไซต์ โปรดแจ้งให้เราทราบทันที

รูปแบบการฉ้อโกง

อย่าแชร์ที่อยู่อีเมลจนกว่าจะมีการตอบรับการจอง หรืออย่าโอนเงินนอกระบบ Airbnb โปรดตรวจสอบอีเมลที่อ้างว่าส่งมาจาก Airbnb เสมอ

ตัวอย่างการฉ้อโกงที่พบบ่อย:

  • หลอกให้จ่ายเงินล่วงหน้า: เป็นกลโกงที่หลอกว่าจะให้เงินหรือผลตอบแทนบางอย่าง หากคุณชำระเงินผ่านระบบบริการภายนอก Airbnb
  • อีเมลปลอม (ฟิชชิง): การหลอกลวงโดยการส่งอีเมลหรือลิงค์ที่ดูเหมือนว่ามาจาก Airbnb หรือเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ ใช้ข้อความล่อลวงให้คุณเผยข้อมูลลับ เช่น รหัสผ่าน หรือที่อยู่อีเมลอื่น ซึ่งอาจมีมัลแวร์ (ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย) แฝงมาด้วย เพื่อแอบเข้าถึงคอมพิวเตอร์และขโมยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น รหัสผ่าน
  • หลอกลวงเรื่องการเดินทาง: เป็นกลโกงที่หลอกว่าจะให้ข้อเสนอที่พักสุดพิเศษ หากชำระเงินหรือจ่ายค่ามัดจำผ่านการโอนเงิน แต่หลังจากโอนเงินไปแล้ว ก็ไม่ได้ให้ข้อเสนอนั้นตามที่กล่าวอ้าง
  • หลอกว่าจ่ายเงินเกิน: หลอกว่ามีการชำระเงินเกินมูลค่าจริง แล้วขอให้เจ้าของที่พักคืนส่วนต่างนั้น
  • หลอกให้จองผ่านบุคคลที่สาม: กลลวงให้จองและชำระเงินค่าที่พัก Airbnb ผ่านเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม โดยอ้างว่าจะให้ส่วนลดหรือคูปอง ซึ่งปกติแล้วจะเป็นการใช้บัตรเครดิตที่ขโมยมาชำระเงิน

หมายเหตุ: การจองใดๆ ก็ตามที่ดำเนินการนอกระบบ Airbnb ถือเป็นการละเมิดเงื่อนไขการให้บริการหากเราพบว่ามีการจองผ่านบริการของบุคคลที่สาม เราอาจยกเลิกการจองนั้นและปิดใช้งานบัญชี ทั้งของบุคคลที่ดำเนินการจองนั้นและของผู้เข้าพัก