ข้ามไปยังเนื้อหา
ข้ามไปที่สารบัญความช่วยเหลือหลัก

คำสัญญาเรื่องค่าจ้างที่พอเลี้ยงชีพของ Airbnb คืออะไร?

คำสัญญาเรื่องค่าจ้างที่พอเลี้ยงชีพเป็นพันธสัญญาจากเจ้าของที่พักในสหรัฐอเมริกาที่จะจ่ายค่าจ้างให้ผู้ทำความสะอาดอย่างเป็นธรรม ค่าจ้างที่พอเลี้ยงชีพคือรายได้ขั้นต่ำที่จำเป็นต่อความต้องการพื้นฐานในการดำรงชีพในสังคม

เราตระหนักว่าบุคคลเหล่านี้เป็นแรงสนับสนุนที่สำคัญให้กับเจ้าของที่พักหลายรายของเรา และช่วยให้เจ้าของที่พักให้การต้อนรับผู้เข้าพักได้อย่างดีเยี่ยมและวางใจได้ หากต้องการตอบแทนการสนับสนุนนี้ คุณสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในคำสัญญาของเราที่จะทำให้ Airbnb เป็นสถานที่ที่ให้ความสำคัญกับผู้ทำความสะอาดในฐานะสมาชิกที่มีคุณค่าในชุมชนของเราและได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพและให้เกียรติ

ผู้ทำความสะอาดที่ได้รับค่าจ้างที่พอเลี้ยงชีพควรจะสามารถ

  • เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้
  • รักษาคุณภาพในการปฏิบัติงาน
  • มีเวลาหยุดพักผ่อนเพื่อดูแลตัวเองหรือสมาชิกในครอบครัว

การพิจารณาค่าจ้างที่พอเลี้ยงชีพ

เราใช้มาตรฐานของพันธมิตรแรงงานในบ้านแห่งชาติ (National Domestic Workers Alliance (NDWA)) ในการทำความเข้าใจความหมายของการจ่ายค่าจ้างที่พอเลี้ยงชีพให้ผู้ทำความสะอาด NDWA เป็นสมาคมชั้นนำสำหรับผู้ทำความสะอาด พี่เลี้ยงเด็ก และแรงงานในบ้านทั่วประเทศ ด้านล่างนี้คือแนวทางการปฏิบัติบางส่วนสำหรับเจ้าของที่พักที่จะช่วยให้ผู้ทำความสะอาดได้รับค่าจ้างที่พอเลี้ยงชีพ

เราขอแนะนำให้เจ้าของที่พักถามคำถามเหล่านี้เวลาพิจารณาค่าจ้างสำหรับผู้ทำความสะอาด

  • ผู้ทำความสะอาดรับงานเองไหม? ผู้ทำความสะอาดที่รับงานเองควรได้รับค่าจ้างที่พอเลี้ยงชีพขั้นต่ำ 25 ดอลลาร์ต่อชั่วโมง โดยปกติ ผู้ทำความสะอาดที่รับงานเองจะได้รับค่าจ้างต่อชั่วโมงสูงกว่าผู้ทำความสะอาดที่เป็นลูกจ้างบริษัทเพราะว่าพวกเขาต้องจ่ายภาษีรายได้สูงกว่า เสียรายได้เมื่อหยุดงาน ซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดเอง และเสียค่าเดินทางไปกลับจากที่ทำงาน
  • ผู้ทำความสะอาดได้รับการว่าจ้างจากบริษัททำความสะอาดไหม? ค่าจ้างที่พอเลี้ยงชีพขั้นต่ำสำหรับผู้ทำความสะอาดที่ได้รับการว่าจ้างจากบริษัทคือ 15 ดอลลาร์ต่อชั่วโมงเพราะพวกเขาได้รับสวัสดิการพนักงาน เช่น ประกันสุขภาพ รักษาฟัน และรักษาตา เงินชดเชยวันลาทั่วไป และเงินชดเชยวันลาเพื่อดูแลครอบครัว
  • สถานการณ์ในชีวิตจริงของผู้ทำความสะอาดเป็นอย่างไร? ค่าครองชีพในภูมิภาคหรือเมืองหนึ่ง จำนวนผู้ที่ต้องดูแล และปัจจัยอื่นๆ จะส่งผลต่อค่าจ้างที่ผู้ทำความสะอาดต้องใช้ในการดำรงชีพ
  • ผู้ทำความสะอาดมีประสบการณ์ในระดับไหน? ผู้ทำความสะอาดมีทักษะและความเชี่ยวชาญในระดับที่ต่างกันไป ในการตัดสินใจจ่ายค่าจ้างสำหรับผู้ทำความสะอาดที่รับงานเอง ให้พิจารณาว่าพวกเขาทำงานเป็นผู้ทำความสะอาดมืออาชีพมานานเท่าใดและให้บริการพิเศษใดๆ หรือไม่ เช่น การทำความสะอาดแบบรักษาสิ่งแวดล้อม

นอกเหนือจากค่าจ้างที่พอเลี้ยงชีพแล้ว NDWA ยังได้แนะนำด้วยว่ามีปัจจัยอีก 3 ประการซึ่งก็คือ ความคาดหวังที่ชัดเจน สุขภาพ และความปลอดภัย รวมทั้งการเข้าถึงสมาคมทางอาชีพที่สำคัญต่อการทำให้ที่พักของคุณเป็นสถานที่ทำงานที่ดีสำหรับผู้ทำความสะอาด สำหรับแนวทางเพิ่มเติมและการเชื่อมโยงผู้ทำความสะอาดของคุณกับ NDWA โปรดไปที่เว็บไซต์นี้

หากต้องการให้คำสัญญาเรื่องค่าจ้างที่พอเลี้ยงชีพใน Airbnb โปรดทำตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อแสดงให้ผู้เข้าพักและเจ้าของที่พักรายอื่นๆ รู้ว่าคุณจ่ายค่าจ้างให้ผู้ทำความสะอาดอย่างเป็นธรรม