ข้ามไปยังเนื้อหา
ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ

  ค่าบริการ Airbnb คืออะไร?

  หมายเหตุ: บทความนี้ไม่ครอบคลุมค่าธรรมเนียมที่พัก Airbnb Luxe ซึ่งมีการจัดการแยกต่างหาก

  Airbnb จะคิดค่าบริการเมื่อมีการยืนยันการจองเพื่อช่วยให้ Airbnb ดำเนินงานได้อย่างราบรื่นและครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ เช่น ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

  ค่าธรรมเนียมการจองที่พัก

  โครงสร้างค่าบริการในการจองที่พักแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ "แบ่งจ่าย" ซึ่งทั้งเจ้าของที่พักและผู้เข้าพักช่วยกันจ่าย กับ "ค่าธรรมเนียมที่เจ้าของที่พักจ่ายเพียงผู้เดียว" ซึ่งเจ้าของที่พักเป็นคนรับผิดชอบ

  1. แบ่งจ่าย

  โครงสร้างค่าธรรมเนียมนี้พบบ่อยที่สุด โดยหักค่าบริการส่วนหนึ่งจากยอดรับเงินของเจ้าของที่พัก และเรียกเก็บอีกส่วนจากผู้เข้าพัก

  ค่าบริการเจ้าของที่พัก

  เจ้าของที่พักส่วนใหญ่จะจ่ายค่าบริการ 3% แต่เจ้าของที่พัก Airbnb Plus เจ้าของที่พักในอิตาลี และเจ้าของที่พักที่ใช้นโยบายยกเลิกการจองแบบเข้มงวดมากอาจต้องจ่ายมากกว่านั้น Airbnb จะคำนวณค่าบริการจากยอดรวมย่อย (ราคาต่อคืนบวกค่าทำความสะอาดและค่าผู้เข้าพักเสริม (ถ้ามี) ก่อนคิดค่าบริการ Airbnb และภาษี) และจะหักจากยอดเงินที่เจ้าของที่พักได้รับโดยอัตโนมัติ

  วิธีดูค่าบริการที่ Airbnb เรียกเก็บ:

  1. ไปที่ประวัติการทำธุรกรรม
  2. ข้างๆ การจองที่ต้องการ ให้เลือกรหัสการจอง
  3. ใต้การรับเงิน จะมีค่าบริการ Airbnb

  ค่าบริการผู้เข้าพัก

  โดยปกติค่าธรรมเนียมนี้จะต่ำกว่า 14.2% ของยอดรวมย่อย (ราคาต่อคืนบวกค่าทำความสะอาดและค่าผู้เข้าพักเสริม (ถ้ามี) ก่อนคิดค่าบริการ Airbnb และภาษี) ค่าธรรมเนียมอาจไม่เท่ากันเพราะปัจจัยต่างๆ ในการจองไม่เหมือนกัน โดยจะแสดงให้ผู้เข้าพักเห็นในหน้าชำระเงินก่อนจอง

  2. ค่าธรรมเนียมที่เจ้าของที่พักจ่ายเพียงผู้เดียว

  Airbnb จะหักค่าบริการทั้งหมดจากยอดรับเงินของเจ้าของที่พัก ผู้เข้าพักไม่ต้องรับผิดชอบค่าบริการ Airbnb

  ค่าธรรมเนียมประเภทนี้จะบังคับใช้กับโรงแรมและเจ้าของที่พักบางราย ซึ่งปกติจะคิดที่อัตรา 14% ถึง 16% นอกจากนี้ เจ้าของที่พักที่เชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์จะต้องจ่ายค่าบริการนี้ด้วยเช่นกัน เว้นแต่ว่าเจ้าของที่พักเหล่านั้นจะมีที่พักส่วนใหญ่อยู่ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา บาฮามาส เม็กซิโก อาร์เจนตินา ไต้หวัน หรืออุรุกวัย แต่เจ้าของที่พัก Airbnb Plus กับเจ้าของที่พักที่ใช้นโยบายยกเลิกการจองแบบเข้มงวดมากอาจต้องจ่ายมากกว่านี้ เจ้าของที่พักในจีนแผ่นดินใหญ่จะจ่ายค่าบริการอยู่ที่ 10%

  ค่าธรรมเนียม Airbnb เอ็กซ์พีเรียนซ์

  ค่าบริการผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์

  Airbnb เรียกเก็บค่าบริการ 20% จากผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ โดยคำนวณจากค่าเข้าร่วมเอ็กซ์พีเรียนซ์ และจะหักจากยอดเงินที่ผู้จัดได้รับโดยอัตโนมัติ แต่จะมีเอ็กซ์พีเรียนซ์เพื่อสังคมบางรายการที่ได้รับยกเว้นค่าบริการนี้

  ค่าบริการผู้เข้าร่วมเอ็กซ์พีเรียนซ์

  ปัจจุบันยังไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการผู้เข้าร่วมเอ็กซ์พีเรียนซ์

  การเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับค่าบริการ

  อาจมีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับค่าบริการเจ้าของที่พัก/ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์และค่าบริการผู้เข้าพัก โดยขึ้นอยู่กับกฎหมายในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง ในกรณีดังกล่าว ค่าบริการจะรวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว

  คุณได้รับความช่วยเหลือตามที่ต้องการไหม?

  บทความที่เกี่ยวข้อง