ข้ามไปยังเนื้อหา
  ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ
  อัพเดท COVID-19
  หากแผนการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ก็เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองได้ที่หน้า "การเดินทาง"

  ค่าบริการ Airbnb คืออะไร?

  เราจะคิดค่าบริการเมื่อมีการยืนยันการจอง เพื่อช่วยให้ Airbnb ดำเนินการได้อย่างราบรื่นและครอบคลุมค่าใช้จ่ายของผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

  ค่าธรรมเนียมในการจองที่พัก

  เราแบ่งโครงสร้างค่าบริการในการจองที่พักออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ "ค่าธรรมเนียมที่เจ้าของที่พักและผู้เข้าพักร่วมกันจ่าย" และ "ค่าธรรมเนียมที่เจ้าของที่พักจ่ายเพียงผู้เดียว"

  1. ค่าธรรมเนียมที่เจ้าของที่พักและผู้เข้าพักร่วมกันจ่าย

  ค่าธรรมเนียมนี้เป็นโครงสร้างค่าธรรมเนียมมาตรฐานสำหรับเจ้าของที่พักรายบุคคลที่เปิดบ้านให้เช่า

  ค่าบริการเจ้าของที่พัก

  ค่าบริการเจ้าของที่พักอยู่ที่ 3% แต่อาจมากกว่าสำหรับเจ้าของที่พัก Airbnb Plus เจ้าของที่พักในอิตาลี หรือที่พักที่ใช้นโยบายยกเลิกการจองแบบเข้มงวดมาก ค่าธรรมเนียมสำหรับเจ้าของที่พักที่ดำเนินการในจีนแผ่นดินใหญ่คือ 10% Airbnb จะคำนวณค่าบริการจากยอดรวมย่อย (ราคารายคืนบวกค่าทำความสะอาดและค่าผู้เข้าพักเสริม (ถ้ามี) แต่ไม่รวมค่าธรรมเนียม Airbnb และภาษี) และจะหักจากยอดเงินที่เจ้าของที่พักได้รับโดยอัตโนมัติ

  วิธีดูค่าบริการที่ Airbnb เรียกเก็บ:

  1. ไปที่ประวัติการทำธุรกรรมใน airbnb.com
  2. ข้างๆ การจองที่ต้องการ ให้คลิกรหัสการจอง
  3. ใต้การรับเงิน จะมีค่าบริการ Airbnb ปรากฏอยู่

  ค่าบริการผู้เข้าพัก

  โดยปกติค่าธรรมเนียมนี้จะต่ำกว่า 14.2% ของยอดรวมย่อย (ราคาต่อคืนบวกค่าทำความสะอาดและค่าผู้เข้าพักเสริม (ถ้ามี) แต่ไม่รวมค่าธรรมเนียม Airbnb และภาษี) ค่าธรรมเนียมอาจไม่เท่ากันเพราะปัจจัยต่างๆ ในการจองไม่เหมือนกัน โดยจะแสดงให้ผู้เข้าพักเห็นในหน้าชำระเงินก่อนจอง สำหรับผู้เข้าพักที่จองที่พักในจีนแผ่นดินใหญ่ไม่ต้องชำระค่าบริการ

  หาก Airbnb ต้องเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ยอดที่แสดงในหน้าชำระเงินจะเป็นยอดรวมค่าบริการและภาษีมูลค่าเพิ่ม ทำให้ดูเหมือนว่าค่าบริการสูงขึ้นอีก

  2. ค่าธรรมเนียมที่เจ้าของที่พักจ่ายเพียงผู้เดียว

  โครงสร้างค่าธรรมเนียมนี้ใช้กับโรงแรมและธุรกิจให้เช่าที่พัก ซึ่งเอื้อต่อการกำหนดราคาสุดท้ายที่ผู้เข้าพักจ่ายได้ โดยคิดค่าธรรมเนียมตั้งแต่ 14% ถึง 20% (บวกอีก 2% หากใช้นโยบายยกเลิกการจองแบบเข้มงวดมาก) กับธุรกิจโรงแรมหรือธุรกิจให้เช่าที่พักประเภทอื่นๆ ค่าธรรมเนียมสำหรับเจ้าของที่พักที่ดำเนินการในจีนแผ่นดินใหญ่คือ 10% ส่วนผู้จัดการที่พักที่เชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์มีสิทธิเลือกว่าจะใช้ค่าธรรมเนียมแบบใด โดยไปที่แท็บค่าบริการในการชำระเงินและการรับเงิน

  ค่าธรรมเนียม Airbnb เอ็กซ์พีเรียนซ์

  ค่าบริการผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์

  Airbnb เก็บค่าบริการ 20% จากผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ โดยคำนวณจากค่าเข้าร่วมเอ็กซ์พีเรียนซ์ และจะหักจากยอดเงินที่ผู้จัดได้รับโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ผู้จัดที่เข้าร่วมองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมนี้

  ค่าบริการผู้เข้าร่วมเอ็กซ์พีเรียนซ์

  ตอนนี้เรายังไม่เก็บค่าบริการจากผู้เข้าร่วมเอ็กซ์พีเรียนซ์

  การคิดภาษีมูลค่าเพิ่มจากค่าบริการ

  Airbnb อาจคิดภาษีมูลค่าเพิ่มนอกเหนือจากค่าบริการเจ้าของที่พัก/ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์และผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วม ขึ้นอยู่กับข้อกฎหมายของเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง โดยค่าบริการที่เรียกเก็บจะรวมภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย หากมีการคิดภาษี

  คุณได้รับความช่วยเหลือตามที่ต้องการไหม?
  พร้อมเริ่มให้เช่าที่พักแล้วหรือยัง?
  เริ่มก้าวต่อไปในการสร้างรายได้เสริมด้วยบ้านของคุณ
  ดูข้อมูลเพิ่มเติม