คำแนะนำจะปรากฏหลังจากพิมพ์คำค้นหา กดลูกศรขึ้นและลงเพื่อรีวิว กด Enter เพื่อเลือก หากเลือกวลี ระบบจะค้นหาด้วยวลีดังกล่าว หากคำแนะนำเป็นลิงค์ เบราว์เซอร์จะนำไปยังหน้าดังกล่าว
วิธี

หากได้รับบาดเจ็บขณะเข้าร่วม Airbnb เอ็กซ์พีเรียนซ์

Your safety is a top priority. If you’re injured or require medical attention during an Experience, get yourself to a safe place and contact local emergency services immediately. 

Once you’re safe and your immediate concerns have been addressed, report the incident to us. The fastest way is to use your Airbnb app, tap your Profile and select Get help, then tap Contact us under your trip.

Find more safety tips and guidelines for stays and Experiences.

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจอง บัญชีผู้ใช้ และอื่นๆ
เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน