ข้ามไปยังเนื้อหา
  ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ

  ฉันจะติดต่อเจ้าของที่พักได้อย่างไร?

  หลังจากการเดินทางหรือประสบการณ์ได้รับการยืนยันแล้ว

  ถ้าคุณมีการจองที่รับแล้วหรือประสบการณ์ที่ยืนยันแล้ว ให้ติดต่อเจ้าของที่พัก/ผู้จัดประสบการณ์ได้ที่การเดินทางใน airbnb.com ซึ่งคุณจะหาการจองและติดต่อเจ้าของที่พัก/ผู้จัดได้จากที่นี่

  อีเมลและเบอร์โทรของเจ้าของที่พัก/ผู้จัดประสบการณ์อยู่ในชุดข้อความสำหรับการเดินทาง ซึ่งใช้ส่งข้อความหาเจ้าของที่พัก/ผู้จัดประสบการณ์ได้ด้วย

  หลังจากการเดินทางหรือประสบการณ์สิ้นสุด

  ถ้ายังมีอะไรที่ต้องติดตามกับเจ้าของที่พักหลังการเดินทาง ก็ส่งข้อความหาเจ้าของที่พักได้ในกล่องข้อความ

  ถ้าต้องการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการชำระเงิน ก็ทำในศูนย์แก้ปัญหาบนเว็บได้เลย

  คุณได้รับความช่วยเหลือตามที่ต้องการไหม?