ข้ามไปยังเนื้อหา
  ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ

  นโยบายยกเลิกการจองประสบการณ์ Airbnb คืออะไร?

  นโยบายมาตรฐานสำหรับยกเลิกการจอง

  รับเงินคืนเต็มจำนวนหากยกเลิกก่อนเริ่มกิจกรรมประสบการณ์อย่างน้อย 7 วันหรือภายใน 24 ชั่วโมงหลังการซื้อ

  นโยบายยกเลิกการจองสำหรับการผจญภัย Airbnb

  การผจญภัยใช้เวลาหลายวันและมีการพักค้างคืน สำหรับการผจญภัยเหล่านี้ คุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนหากยกเลิกก่อนเริ่มการผจญภัยอย่างน้อย 30 วัน หรือภายใน 24 ชั่วโมงหลังการซื้อ

  การเปลี่ยนแปลงกำหนดการใหม่

  เปลี่ยนวันที่หรือเวลาของประสบการณ์ (หรือเพิ่ม-ลดผู้เข้าร่วม) ได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการจองและสูงสุด 72 ชั่วโมงก่อนเริ่มประสบการณ์

  หากคุณเปลี่ยนกำหนดการของประสบการณ์ นโยบายยกเลิกการจองจะอ้างอิงตามเวลาการซื้อเดิมและวันเริ่มประสบการณ์เดิม

  การยกเลิกด้วยสาเหตุที่เกี่ยวกับการยืนยันตัวตน

  บางประสบการณ์อาจต้องให้ผู้จองหลักยื่นบัตรประจำตัวก่อนเข้าร่วม หากคุณไม่ดำเนินการขั้นตอนนี้ให้เรียบร้อยภายใน 3 วันหลังจากการซื้อ การจองทั้งหมดจะถูกยกเลิกและคุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน

  การยกเลิกเนื่องจากสภาพอากาศ

  หากสภาพอากาศส่งผลต่อความปลอดภัยไม่ว่าจะก่อนหรือระหว่างจัดประสบการณ์ ผู้จัดอาจยกเลิกประสบการณ์ได้ หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ คุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน

  การยกเลิกเนื่องจากเหตุฉุกเฉิน

  โปรดอ่านนโยบายเหตุสุดวิสัยหากต้องยกเลิกเนื่องจากเหตุฉุกเฉิน เราอาจขอให้คุณส่งเอกสารประกอบ

  นโยบายยกเลิกการจองสำหรับผู้จัดประสบการณ์

  หากคุณเป็นผู้จัดประสบการณ์ โปรดอ่านนโยบายยกเลิกการจองสำหรับผู้จัดประสบการณ์

  คุณได้รับความช่วยเหลือตามที่ต้องการไหม?