ข้ามไปยังเนื้อหา
ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ

    ในฐานะผู้จัด Airbnb เอ็กซ์พีเรียนซ์ ต้องทำอย่างไรหากมีผู้ได้รับบาดเจ็บขณะจัดเอ็กซ์พีเรียนซ์?

    The safety of our community is our priority. If someone gets injured or requires medical attention during an experience, you should get everyone to a safe place and contact local emergency services immediately.

    Once everyone is in a safe place and any immediate needs are addressed, please report the incident to us and let us know if we can give any more assistance.

    To report the issue, please contact us.

    คุณได้รับความช่วยเหลือตามที่ต้องการไหม?