ข้ามไปยังเนื้อหา
ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ

    คะแนนและรีวิวมีผลกับผู้ช่วยเจ้าของที่พักอย่างไร?

    เวลาที่ผู้เข้าพักเขียนรีวิวประสบการณ์การเข้าพัก ระบบจะแสดงรีวิวบนหน้าที่พักรวมทั้งหน้าโพรไฟล์ของผู้ดูแลระบบที่พัก นอกจากนี้ คะแนนดาวที่ได้รับยังมีผลต่อสถานะเจ้าของที่พักดีเด่นของผู้ดูแลระบบด้วย

    ถ้าผู้ช่วยเจ้าของที่พักมีชื่อเป็นเจ้าของที่พักหลัก แสดงว่ารูปโพรไฟล์ที่แสดงเวลารีวิวและคนที่ผู้เข้าพักจะติดต่อด้วยคือผู้ช่วยเจ้าของที่พัก อย่างไรก็ตาม คะแนนและรีวิวที่ผู้เข้าพักเขียนจะแสดงให้กับผู้ดูแลระบบที่พัก

    อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จากความแตกต่างระหว่างผู้ดูแลระบบที่พัก ผู้ช่วยเจ้าของที่พัก และเจ้าของที่พักหลัก

    คุณได้รับความช่วยเหลือตามที่ต้องการไหม?