ข้ามไปยังเนื้อหา
  ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ
  อัพเดท COVID-19
  หากแผนการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ก็เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองได้ที่หน้า "การเดินทาง"

  Airbnb มีกฎเกี่ยวกับอาวุธในที่พักอย่างไรบ้าง

  มาตรฐานและความคาดหวัง ของเราระบุไว้ว่าอาวุธทุกชนิดที่อยู่ในที่พักต้องถูกจัดเก็บและใส่กุญแจไว้อย่างเหมาะสม หากอาวุธอยู่ในที่ที่เห็นได้ชัดเจนหรือผู้เข้าพักสามารถพบอาวุธนั้น เจ้าของที่พักจะต้องแจ้งไว้ในกฎของที่พัก นอกจากนี้ ผู้เข้าพักยังต้องแจ้งและได้รับความยินยอมในการพกพาอาวุธถูกเก็บใส่กุญแจไว้อย่างปลอดภัยก่อนจองที่พักด้วย และควรใช้คุณลักษณะการรับส่งข้อความเพื่อแจ้งเรื่องดังกล่าว

  หากไม่มีการแจ้งเกี่ยวกับอาวุธถูกเก็บใส่กุญแจไว้อย่างปลอดภัยล่วงหน้า และเจ้าของที่พักหรือผู้เข้าพักต้องการยกเลิกการจอง Airbnb จะอนุญาตให้ยกเลิกการจองโดยไม่มีบทลงโทษ

  หมายเหตุ: อาวุธทุกชนิดที่อยู่ในที่พักจะต้องจัดเก็บใส่กุญแจไว้ ไม่ว่าจะมีการเปิดเผยเกี่ยวกับอุปกรณ์นั้นหรือไม่ก็ตาม ผู้ที่ละเมิดความคาดหวังนี้อาจถูกระงับบริการหรือถอนชื่อออกจากเว็บไซต์

  สิ่งที่ถือเป็นอาวุธ

  อุปกรณ์ทุกประเภทที่มีกลไกในการปล่อยขีปนาวุธถือเป็นอาวุธ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง อาวุธปืนแบบมาตรฐาน ปืนอัดลม อุปกรณ์ป้องกันตัวเองหรืออุปกรณ์ยับยั้ง เช่น ปืนไฟฟ้าเทเซอร์หรือสเปรย์พริกไทย ระเบิดทุกประเภท และปืนของเล่น

  การเก็บอาวุธใส่กุญแจอย่างเหมาะสม

  กล่องหรือตู้ที่มีกุญแจล็อคและอุปกรณ์ล็อกกุญแจที่สามารถเห็นได้ถือเป็นตัวเลือกการจัดเก็บที่เหมาะสม การจัดเก็บที่เหมาะสมต้องรับประกันว่าผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่มีสิทธิ์เปิดที่เก็บอาวุธ

  คุณได้รับความช่วยเหลือตามที่ต้องการไหม?