ข้ามไปยังเนื้อหา
  ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ
  อัพเดท COVID-19
  Our Extenuating Circumstances Policy only applies to certain reservations. To find cancellation and refund options, select a reservation from the Trips page.
  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ Airbnb

  คำถามทั่วไปเกี่ยวกับพันธสัญญาชุมชน Airbnb

  พันธสัญญาชุมชน Airbnb คืออะไร?

  เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา เราเริ่มนำแผนการต่อสู้กับอคติและการเลือกปฏิบัติในชุมชน Airbnb มาใช้อย่างครอบคลุม ด้วยผลของความพยายามนี้ เราจึงขอให้ทุกคนยอมรับพันธสัญญาชุมชนต่อไปนี้ (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2016) เพื่อใช้งาน Airbnb ต่อไป:

  ข้าพเจ้าตกลงว่าจะปฏิบัติต่อทุกคนในชุมชน Airbnb โดยไม่คำนึงถึงชาติพันธุ์ ศาสนา สัญชาติ เชื้อชาติ ความพิการ เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ เพศวิถี หรืออายุ ด้วยความเคารพ ไม่ตัดสิน หรือมีอคติ

  ฉันจะยอมรับพันธสัญญาได้อย่างไร?

  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนเป็นต้นไป เราจะแสดงพันธสัญญาให้คุณดูเมื่อเข้าสู่ระบบหรือเปิดเว็บไซต์ Airbnb แอพมือถือ หรือแท็บเล็ต แล้วเราจะขอให้คุณยอมรับโดยอัตโนมัติ

  ถ้าฉันปฏิเสธพันธสัญญานี้ล่ะ?

  ถ้าปฏิเสธพันธสัญญา ก็จะให้เช่าที่พักหรือจองที่พักโดยใช้ Airbnb ไม่ได้ และจะมีตัวเลือกให้ยกเลิกบัญชีด้วย เมื่อยกเลิกบัญชีแล้ว การเดินทางที่จองแล้วและกำลังจะเริ่มขึ้นจะถูกยกเลิกทั้งหมด คุณจะยังดูที่พักใน Airbnb ได้อยู่ แต่จะจองที่พักหรือรับจองไม่ได้เลย

  จะเกิดอะไรขึ้นกับการชำระเงินของฉันถ้าฉันไม่ยอมรับพันธสัญญาและยกเลิกบัญชีไปแล้ว?

  ถ้าคุณยกเลิกบัญชีในฐานะผู้เข้าพักและมีการจองในอนาคต ก็จะได้รับเงินคืนตามนโยบายยกเลิกการจองของเจ้าของที่พัก โดยจะได้รับเงินคืนภายใน 7 วันทำการ ถ้าปิดบัญชีในฐานะเจ้าของที่พัก ก็จะได้รับเงินจากการจองที่เช็คเอาท์แล้วผ่านวิธีรับเงินตามปกติภายใน 14 วันทำการ บัตรของขวัญ Airbnb คูปอง หรือเครดิตที่ได้จากการแนะนำจะใช้ไม่ได้กับทั้งเจ้าของที่พักและผู้เข้าพัก นอกจากนี้ ถ้าคุณยังติดค้างเงินกับ Airbnb อยู่ เราจะติดต่อให้คุณชำระยอดที่ค้างอยู่ให้เรียบร้อย

  ฉันเป็นเจ้าของที่พัก ฉันจะดูได้ที่ไหนว่าว่าพันธสัญญาและนโยบายต่อต้านการเลือกปฏิบัตินี้จะมีผลกับฉันอย่างไร?

  แหล่งข้อมูลสำหรับเจ้าของที่พักมีคำถามที่พบบ่อยจากเจ้าของที่พักเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการเลือกปฏิบัติของ Airbnb

  คุณได้รับความช่วยเหลือตามที่ต้องการไหม?
  ไม่พบสิ่งที่ต้องการใช่ไหม?
  ดูเนื้อหาเฉพาะหมวดหมู่ได้ในส่วนอื่นของศูนย์ช่วยเหลือ