ข้ามไปยังเนื้อหา
ข้ามไปที่สารบัญความช่วยเหลือหลัก

นโยบายยกเลิกการจอง Airbnb คืออะไร

Airbnb มีนโยบายยกเลิกการจองให้เจ้าของที่พักเลือก 3 แบบ (ยืดหยุ่น ปานกลาง และเข้มงวด) ซึ่งเป็นนโยบายที่เรากำหนดให้ใช้เพื่อปกป้องทั้งเจ้าของที่พักและผู้เข้าพัก นโยบายยกเลิกการจองที่พักระยะยาวจะมีผลกับการจองตั้งแต่ 28 คืนขึ้นไปโดยอัตโนมัติ

เจ้าของที่พักในอิตาลี: โปรดใช้นโยบายยกเลิกการจองนี้

ดูนโยบายยกเลิกการจองได้ในส่วนการยกเลิกของหน้าที่พัก ระบบจะขอให้ผู้เข้าพักยอมรับนโยบายยกเลิกการจองเมื่อจองที่พัก

หากต้องการยกเลิกการจองและดูบทลงโทษ:

  1. ไปที่การเดินทางแล้วเลือกการเดินทาง
  2. คลิกเปลี่ยนแปลงการจอง
  3. คลิกยกเลิกการจอง