ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ

  ค้นหานโยบายยกเลิกการจองของที่พักคุณ

  หมายเหตุ: หากต้องยกเลิกเนื่องจากการระบาดของ COVID-19 โปรดศึกษาตัวเลือกที่คุณมี

  คุณมีความจำเป็นต้องยกเลิก หรือแค่อยากอุ่นใจก่อนจอง ไม่ว่าจะเหตุผลไหน ก็หานโยบายยกเลิกการจองได้

  ก่อนจอง

  ดูรายละเอียดการยกเลิกได้ที่หน้าที่พัก และระหว่างขั้นตอนการจองก่อนชำระเงิน

  หลังจอง

  ค้นหานโยบายและตัวเลือกการยกเลิกได้ในการเดินทาง เพียงคลิกหรือแตะแสดงรายละเอียดการเดินทาง ก็ดูนโยบายยกเลิกการจองได้เลย

   หากต้องการทราบว่าจะได้รับเงินคืนเท่าไร เมื่อเริ่มขั้นตอนยกเลิกการจอง จะมีรายละเอียดแสดงให้เห็น

   ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคืนเงินกรณียกเลิกการจอง

   เหตุสุดวิสัย

   มีเหตุฉุกเฉินหรือมีปัญหาเกี่ยวกับที่พักใช่ไหม? คุณอาจมีสิทธิได้รับเงินคืนเนื่องจากเหตุสุดวิสัยดังกล่าว

   คุณได้รับความช่วยเหลือตามที่ต้องการไหม?

   บทความที่เกี่ยวข้อง