ข้ามไปยังเนื้อหา
  ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ

  Experiences involving food in California

  ข้อมูลในหน้านี้เขียนขึ้นเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจถึงกฎระเบียบเบื้องต้นที่พึงทราบ เพื่อใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการเดินทางหรือประสบการณ์ให้กับผู้เข้าร่วมของ Airbnb โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลให้คุณทราบเท่านั้น และสรุปกฎระเบียบบางประการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมประเภทต่างๆ พร้อมแสดงลิงค์ไปยังแหล่งข้อมูลทางการที่อาจเป็นประโยชน์ต่อคุณ

  โปรดทราบว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลเพียงบางส่วน และไม่ถือเป็นคำแนะนำทางกฎหมาย หากคุณไม่แน่ใจว่ากฎหมายท้องถิ่นหรือข้อมูลนี้มีผลกับคุณ การเดินทาง หรือประสบการณ์ของคุณอย่างไร เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบกับแหล่งข้อมูลทางการหรือขอคำปรึกษาทางกฏหมาย

  โปรดทราบว่าเราไม่ได้อัพเดทข้อมูลเป็นประจำ คุณจึงควรตรวจสอบข้อกฎหมายต่างๆ ก่อนว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้*

  มีสิ่งใดที่ฉันพึงทราบหรือไม่

  คุณควรให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมเป็นอันดับแรก โปรดเลือกใช้บริการจากร้านอาหาร รถขายอาหารที่มีชื่อเสียง หรือนักจัดงานเลี้ยงมืออาชีพที่ใส่ใจด้านความสะอาด ใช้วัตถุดิบสดใหม่ และมีประวัติการให้บริการอาหารที่สะอาดปลอดภัย รวมทั้งสอบถามผู้เข้าร่วมล่วงหน้าว่ามีประวัติแพ้อาหาร หรือมีกฎเกณฑ์ทางศาสนาหรือความเชื่อใดๆ เกี่ยวกับประเภทอาหารที่ไม่อาจรับประทานได้

  ฉันเป็นนักชิม มีกิจกรรมด้านอาหารใดในแคลิฟอร์เนียที่ฉันสามารถจัดให้ผู้เข้าร่วมลิ้มลองได้

  กิจกรรมต่อไปนี้เป็นกิจกรรมที่คุณสามารถจัดได้โดยไม่เสี่ยงต่อปัญหาด้านกฎหมายใดๆ

  • พาผู้เข้าร่วมไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารหรือรถขายอาหารเจ้าประจำ
  • เชิญผู้เข้าร่วมรับประทานอาหารที่บ้านหรือสังสรรค์ปิคนิค โดยเสิร์ฟอาหารที่ปรุงในสถานที่ที่มีใบอนุญาต เช่น อาหารจากร้านอาหารเจ้าประจำ หรืออาหารที่เตรียมโดยนักจัดงานเลี้ยงมืออาชีพที่มีใบอนุญาต

  หากคุณต้องการเสิร์ฟอาหารที่คุณทำเอง โปรดอ่านคำแนะนำในการทำอาหารปรุงเองของเราโดยละเอียด และตรวจสอบกับนักกฎหมายเพื่อให้มั่นใจว่าคุณได้ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น

  ฉันต้องการเสิร์ฟอาหารปรุงเองแก่ผู้เข้าร่วมที่มาเยี่ยมเยือนบ้านของฉัน มีกฎข้อใดที่ฉันต้องปฏิบัติตามเป็นพิเศษหรือไม่

  คำถามสำคัญที่พึงระลึกคือ การเสิร์ฟอาหารปรุงเองในบ้านพักส่วนตัวของคุณแก่ผู้เข้าร่วมเข้าข่ายเป็นกิจกรรม "การค้าปลีก" ภายใต้ระเบียบการค้าปลีกอาหารของแคลิฟอร์เนีย (“CRFC”) หรือไม่

  หากคุณเสิร์ฟอาหารแก่ผู้เข้าร่วมในบ้านของคุณ และไม่ได้เก็บค่าอาหารใดๆ จากการเข้าร่วมกิจกรรมหรือการเดินทาง โดยปกติแล้วระเบียบการค้าปลีกอาหารนี้จะไม่มีผลบังคับใช้

  แต่หากมีการเรียกเก็บค่าอาหารขึ้น กิจกรรมที่คุณจัดขึ้นอาจเข้าข่าย "การค้าปลีก" ได้ ทั้งนี้ มีข้อยกเว้นในการจัดกิจกรรมบางอย่างภายใต้ระเบียบ CRFC นี้ที่กำหนดว่าการเสิร์ฟอาหารแก่ผู้เข้าร่วมในบ้านพักส่วนตัวไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามระบียบที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม กรมอนามัยบางแห่งอาจวางกฎเกณฑ์ไว้ต่างออกไป ฉะนั้นโปรดอ่านกฎระเบียบของกรมอนามัยแต่ละแห่งโดยละเอียด

  ในกรณีที่คุณเสิร์ฟอาหารในครัวเรือน และมีใบอนุญาตการทำอาหารในครัวเรือน คุณสามารถเสิร์ฟอาหารแก่ผู้เข้าร่วมได้ ถ้าคุณเก็บค่าอาหารแต่บริจาคเงินทั้งหมดให้กับองค์กรไม่หวังผลกำไร และกิจกรรมด้านอาหารที่จัดขึ้นกระทำเพื่อประโยชน์แก่องค์กรนั้น กิจกรรมนั้นอาจได้รับข้อยกเว้นภายใต้ระเบียบ CRFC สำหรับกิจกรรมไม่หวังผลกำไร

  กรมอนามัยมีการวางกฎระเบียบเช่นไร

  กรมอนามัยในแคลิฟอร์เนียบางแห่งที่บังคับใช้ระเบียบ CRFC มีข้อกำหนดว่า ผู้ที่ให้บริการอาหารแก่ผู้เข้าร่วมที่ชำระเงินไม่สามารถปรุงอาหารและเสิร์ฟอาหารที่ทำจากอาหารที่เน่าเสียง่าย (เช่น ผลไม้ ผัก ไข่ ครีม เนื้อสัตว์ ปลา สัตว์ปีก) ในบ้านพักส่วนตัวได้ โดยสรุป คือ หากคุณต้องการเสิร์ฟอาหารปรุงเองแก่ผู้เข้าร่วมที่ชำระเงินค่าอาหาร คุณอาจต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกรมอนามัยแคลิฟอร์เนีย โปรดตรวจสอบกับนักกฎหมายหรือกรมอนามัยแคลิฟอร์เนียว่าการจัดกิจกรรมของคุณเข้าข่ายการยกเว้นนี้หรือไม่

  อาหารในครัวเรือนคืออะไร

  มีอาหารที่ไม่เน่าเสียง่ายหลายประเภทที่เป็นอาหารในครัวเรือนซึ่งคุณสามารถปรุงและขายภายในและภายนอกบ้านพักได้ โดยผู้ปรุงอาหารจะต้องมีใบอนุญาตทำอาหารในครัวเรือน และผ่านการตรวจสอบความสะอาดปลอดภัยของห้องครัว จึงจะขายอาหารนี้ได้

  มีกฏระเบียบเช่นไร ในกรณีที่ฉันบริจาครายได้จากการปรุงอาหารเองให้กับองค์กรไม่หวังผลกำไร

  ผู้จัดประสบการณ์อาจให้บริการอาหารปรุงเองแก่ผู้เข้าร่วมได้ โดยเข้าร่วมองค์กรไม่หวังผลกำไรและบริจาครายได้ทั้งหมดแก่องค์กรนั้น ระเบียบ CRFC มีข้อยกเว้นให้กับองค์กรไม่หวังผลกำไรบางแห่ง โดยไม่ถือว่าเป็น "โรงงานผลิตอาหาร" หากการจัดกิจกรรมนั้นไม่กินเวลาเกินกว่า 3 วันภายในระยะเวลา 90 วัน

  นอกจากนี้ ระเบียบ CRFC ยังมีข้อยกเว้นแก่ผู้แสวงผลกำไรที่บริจาคเงินทั้งหมดที่ได้จากการจัดกิจกรรมแก่องค์กรไม่หวังผลกำไร หากการจัดกิจกรรมนั้นกินเวลาไม่เกิน 3 วันภายในระยะเวลา 90 วัน ถึงแม้ว่าการตีความข้อยกเว้นนี้จะไม่ชัดเจนนัก แต่ก็อาจเข้าใจได้ว่า หากผู้จัดประสบการณ์บริจาครายได้ทั้งหมดจากงานเลี้ยงมื้อค่ำให้กับองค์กรไม่หวังผลกำไร ผู้จัดสามารถจัดงานเลี้ยงได้โดยไม่เสี่ยงต่อการผิดระเบียบ CRFC หากคุณต้องการจัดงานเลี้ยงมื้อค่ำในบ้านของคุณ โดยร่วมกับองค์กรไม่หวังผลกำไร เราขอแนะนำให้คุณปรึกษานักกฎหมายเพื่อให้แน่ใจว่าคุณตีความข้อยกเว้นนี้ได้ถูกต้อง

  ฉันทำอาหารเก่ง ฉันจะเปิดสอนทำอาหารและคิดค่าสอนแก่ผู้เข้าร่วมได้หรือไม่

  หากคุณต้องการสอนทำอาหารในบ้านของคุณ โปรดอ่านคำแนะนำในการปรุงอาหารเองของเราโดยละเอียด และปรึกษานักกฎหมายเพื่อให้มั่นใจว่าคุณได้ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นของคุณ

  หรือหารายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับวิธีขอใบอนุญาตทำอาหารในครัวเรือนตามที่กฎหมายกำหนด ในบางครั้ง Airbnb อาจเข้าร่วมกับองค์กรไม่หวังผลกำไร ซึ่งอาจมีโรงงานผลิตอาหารที่มีใบอนุญาตหรือเป็นสปอนเซอร์กิจกรรมเกี่ยวกับอาหาร

  *Airbnb ไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลในลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์บุคคลภายนอก (รวมถึงลิงค์เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ) Airbnb ไม่มีอำนาจควบคุมการกระทำของผู้จัดประสบการณ์และปฏิเสธความรับผิดในทุกกรณี หากผู้จัดไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ อาจเป็นเหตุให้กิจกรรมของผู้จัดถูกระงับหรือถูกถอนชื่อจากเว็บไซต์ Airbnb ได้

  มีข้อมูลอื่นๆ ที่คุณอยากทราบหรือไม่ แสดงความคิดเห็นของคุณได้ที่ responsibetrips@airbnb.com