ข้ามไปยังเนื้อหา
  ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ
  อัพเดท COVID-19
  หากต้องการดูตัวเลือกการยกเลิกและการคืนเงิน โปรดเลือกการจองจากหน้าการเดินทาง นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยของเราจะมีผลกับการจองบางรายการเท่านั้น หากการจองของคุณมีกำหนดเช็คอินหลังวันที่ 15 กรกฎาคม โปรดกลับมาเช็คข้อมูลอัพเดทที่หน้านี้ในวันที่ 15 มิถุนายน 2020

  มาตรฐานด้านคุณภาพสำหรับการจัด Airbnb เอ็กซ์พีเรียนซ์มีอะไรบ้าง?

  ผู้จัด Airbnb เอ็กซ์พีเรียนซ์ทุกคนต้องแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญระดับสูงและความสามารถในการเชื่อมความสัมพันธ์กับผู้เข้าร่วม ตัวเอ็กซ์พีเรียนซ์เองต้องทำให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสการเข้าถึงแบบคนวงใน ไม่ว่าจะเป็นสถานที่หรืออะไรก็ตามที่ผู้เข้าร่วมเอ็กซ์พีเรียนซ์หาที่ไหนไม่ได้

  Airbnb ตรวจสอบทุกเอ็กซ์พีเรียนซ์ที่ส่งเข้ามา เพื่อให้ตรงตามมาตรฐานด้านคุณภาพ 3 ประการ ได้แก่ ความเชี่ยวชาญ การเข้าถึงแบบคนวงใน และการสานสัมพันธ์ เมื่อลงประกาศแล้ว เอ็กซ์พีเรียนซ์จะต้องรักษามาตรฐานเหล่านี้ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เข้าร่วมเอ็กซ์พีเรียนซ์จะได้รับประสบการณ์ตามที่คาดหวัง

  • ความชำนาญ: ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์มีความรู้และมีใจรักในสิ่งที่ทำ เอ็กซ์พีเรียนซ์ที่จัดจะมีเรื่องราวและบริบทที่ลึกซึ้ง ซึ่งทำให้เอ็กซ์พีเรียนซ์มีชีวิตชีวา
  • การเข้าถึงแบบคนวงใน: ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์จะพาไปสถานที่หรือทำกิจกรรมที่โดยทั่วไปแล้วนักเดินทางหาที่ไหนไม่ได้ ผู้เข้าร่วมเอ็กซ์พีเรียนซ์จะได้ร่วมทำกิจกรรม สัมผัสชุมชน หรือเรียนรู้วัฒนธรรมอย่างใกล้ชิด
  • การสานสัมพันธ์: ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ต้องทุ่มเทเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่มีความหมายระหว่างเพื่อนมนุษย์ ผู้เข้าร่วมเอ็กซ์พีเรียนซ์ต้องรู้สึกว่าได้รับการต้อนรับและได้รับการยอมรับ แม้ผู้เข้าร่วมเอ็กซ์พีเรียนซ์จะมาในฐานะคนแปลกหน้า แต่จะกลับไปในฐานะเพื่อน

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานด้านคุณภาพเหล่านี้ในบล็อกโพสต์เกี่ยวกับองค์ประกอบหลัก 3 ข้อของเอ็กซ์พีเรียนซ์ที่มีคุณภาพของเรา เอ็กซ์พีเรียนซ์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้างต้นอาจถูกลบออกจาก Airbnb

  ข้อกำหนดอื่นๆ สำหรับเอ็กซ์พีเรียนซ์

  เอ็กซ์พีเรียนซ์ทั้งหมดและผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ทุกคนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการและเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ของเรา เอ็กซ์พีเรียนซ์ทั้งหมดและผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ทุกคนต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดต่อไปนี้:

  • ความถูกต้อง: ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเกี่ยวกับเอ็กซ์พีเรียนซ์ที่จัด รวมถึงกำหนดการ วันและเวลา สถานที่นัดพบ สิ่งที่จะจัดเตรียมไว้ให้ ฯลฯ
  • นัดพิเศษ: เมื่อผู้จัดกำหนดวันเวลาและลงประกาศเอ็กซ์พีเรียนซ์ในแพลตฟอร์ม Airbnb แล้ว เฉพาะผู้ใช้ Airbnb เท่านั้นที่จะเข้าร่วมเอ็กซ์พีเรียนซ์รอบนั้นได้
  • รักษาคำมั่น: ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ต้องให้ความสำคัญกับทุกการจอง แม้ว่าการจองนั้นจะมีแค่คนเดียวก็ตาม เว้นแต่มีความจำเป็นต้องยกเลิกเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ยังไม่รองรับการกำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมเอ็กซ์พีเรียนซ์ขั้นต่ำในขณะนี้
  • การจัดเอ็กซ์พีเรียนซ์เอง: ผู้จัดและผู้ร่วมจัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ต้องเป็นผู้นำกิจกรรมตลอดทั้งเอ็กซ์พีเรียนซ์
  • รีวิวขั้นต่ำจากผู้เข้าร่วม คะแนน และการมีส่วนร่วม: เอ็กซ์พีเรียนซ์ที่ได้รับรีวิวเชิงลบจำนวนมาก หรือมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 4.7 อาจถูกลบออกจาก Airbnb ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคะแนนและรีวิวเอ็กซ์พีเรียนซ์ นอกจากนี้ เอ็กซ์พีเรียนซ์จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วม เช่น ยอดวิวหน้าเอ็กซ์พีเรียนซ์และยอดจอง
  • เอ็กซ์พีเรียนซ์ออนไลน์: เอ็กซ์พีเรียนซ์ออนไลน์ทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านี้

  เอ็กซ์พีเรียนซ์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้างต้นอาจถูกลบออกจาก Airbnb

  หากสนใจที่จะจัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ โปรดส่งไอเดียมาที่นี่ แล้วเราจะตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานด้านคุณภาพ หากเอ็กซ์พีเรียนซ์ของคุณไม่เป็นไปตามมาตรฐานข้างต้น ก็จะไม่ได้ลงประกาศใน Airbnb

  คุณได้รับความช่วยเหลือตามที่ต้องการไหม?
  พร้อมที่จะจัดเอ็กซ์พีเรียนซ์แล้วใช่ไหม?
  เริ่มก้าวต่อไปในการแชร์กิจกรรมโปรดของคุณกับผู้ร่วมประสบการณ​์
  ดูข้อมูลเพิ่มเติม