ข้ามไปยังเนื้อหา
  ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ
  อัพเดท COVID-19
  หากแผนการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ก็เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองได้ที่หน้า "การเดินทาง"

  U.S. Legal Links

  ด้านล่างเป็นกฎหมายสหรัฐเกี่ยวกับการแบ่งแยกบางส่วน

  รัฐบาลกลาง

  ที่อยู่อาศัยเป็นธรรม

  • กฎหมายสิทธิพลเมืองปี 1964 Title XIII (กฎหมายที่อยู่อาศัยเป็นธรรม/กฎหมายที่อยู่อาศัยเป็นธรรมฉบับปรับปรุง) 42 U.S.C. §§ 3604, 3606 (เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ สถานะทางครอบครัว “ความพิการ” หรือประเทศที่มา) ดูเพิ่มเติม 42 U.S.C. §§ 3602, 3607 (คำจำกัดความ ข้อยกเว้น)

  ที่พักสาธารณะ

  • กฎหมายสิทธิพลเมืองปี 1964, Title II, 42 U.S.C. § 2000a (เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา หรือประเทศที่มา)
  • กฎหมายชาวอเมริกันพิการปี 1990, Title III, 42 U.S.C. § 12182 (disability) ดูเพิ่มเติม 42 U.S.C. §§ 12181, 12187 (คำจำกัดความ ข้อยกเว้น)

  แอละแบมา

  ที่อยู่อาศัยเป็นธรรม

  • กฎหมายที่อยู่อาศัยเป็นธรรม Ala. Code §§ 24-8-4, 24-8-5 (เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ สถานะทางครอบครัว “ความพิการ” หรือประเทศที่มา) ดูเพิ่มเติม Ala. Code §§ 24-8-3, 24-8-7 (คำจำกัดความ ข้อยกเว้น)

  ที่พักสาธารณะ

  • Ala. Code § 21-7-3 (คนตาบอด คนพิการทางสายตา และคนพิการทางกาย)
  • Ala. Code § 21-7-4 (สัตว์บริการ)

  อลาสก้า

  ที่อยู่อาศัยเป็นธรรม

  • Alaska Stat. § 18.80.240 (เพศ สถานภาพสมรส การเปลี่ยนแปลงสถานภาพสมรส การตั้งครรภ์ เชื้อชาติ ศาสนา การพิการทางกายหรือทางจิต สีผิว หรือประเทศที่มา) ดูเพิ่มเติม Alaska Stat. § 18.80.300 (คำจำกัดความ)

  ที่พักสาธารณะ

  • Alaska Stat. § 18.80.230 (เพศ การพิการทางกายหรือทางจิต สถานภาพสมรส การเปลี่ยนแปลงสถานภาพสมรส การตั้งครรภ์ การเป็นพ่อแม่ เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว หรือประเทศที่มา) ดูเพิ่มเติม Alaska Stat. § 18.80.300 (คำจำกัดความ)

  แอริโซนา

  ที่อยู่อาศัยเป็นธรรม

  ที่พักสาธารณะ

  อาร์คันซอ

  ที่อยู่อาศัยเป็นธรรม

  ที่พักสาธารณะ

  • กฎหมายสิทธิพลเมืองอาร์คันซอปี 1993 Ark. Code. Ann. § 16-123-107(a)(2) (เชื้อชาติ ศาสนาประเทศที่มา เพศหรือ การมีความพิการทางประสาทสัมผัส จิตหรือกาย) ดูเพิ่มเติม Ark. Code. Ann. § 16-123-102 (คำจำกัดความ)

  แคลิฟอร์เนีย

  ที่อยู่อาศัยเป็นธรรม

  • Cal. Gov't Code § 12955 (เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ เพศ เอกลักษณ์ทางเพศ การแสดงออกทางเพศ การโน้มเอียงทางเพศ สถานภาพสมรสประเทศที่มา บรรพบุรุษ สถานะทางครอบครัว แหล่งที่มาของรายได้ ความพิการ หรือข้อมูลทางพันธุกรรม) ดูเพิ่มเติม Cal. Gov't Code §§ 12955.1-12955.3, 12955.9 (คำจำกัดความ ข้อยกเว้น) Cal. Gov’t Code §§ 12925–12927 (Title 2, Division 3, Part 2.8, Chapter 4) (คำจำกัดความ)

  ที่พักสาธารณะ

  • กฎหมายสิทธิพลเมือง Unruh Cal. Civ. Code §§ 51, 51.2 (Division 1, Part 2) (เพศ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา บรรพบุรุษประเทศที่มา ความพิการ สภาพทางการแพทย์ ข้อมูลทางพันธุกรรม สถานภาพสมรส การโน้มเอียงทางเพศ ความเป็นพลเมือง ภาษาหลัก หรือสถานะทางการอพยพ อายุ)

  โคโลราโด

  ที่อยู่อาศัยเป็นธรรม

  • Colo. Rev. Stat. § 24-34-502 (Title 24, Principal Departments, Article 34, Part 5) (ความพิการ เชื้อชาติ ความเชื่อ สีผิว เพศ การโน้มเอียงทางเพศ สถานภาพสมรส สถานะทางครอบครัว ศาสนาประเทศที่มา หรือ บรรพบุรุษ) ดูเพิ่มเติม Colo. Rev. Stat. § 24-34-501 (Title 24, Principal Departments, Article 34, Part 5) (คำจำกัดความ)
  • Colo. Rev. Stat. § 24-34-502.2 (Title 24, Principal Departments, Article 34, Part 5) (ความพิการ)
  • Colo. Rev. Stat. §§ 24-34-803–24-34-804 (Title 24, Principal Departments, Article 34, Part 8) (สัตว์บริการ)

  ที่พักสาธารณะ

  • Colo. Rev. Stat. § 24-34-601 (Title 24, Principal Departments Article 34, Part 6) (ความพิการ เชื้อชาติ ความเชื่อ สีผิว เพศ การโน้มเอียงทางเพศ สถานภาพสมรสประเทศที่มา หรือ บรรพบุรุษ) ดูเพิ่มเติม Colo. Rev. Stat. § 24-34-701 (Title 24, Principal Departments Article 34, Part 7) (โฆษณาแสดงการแบ่งแยก)
  • Colo. Rev. Stat. §§ 24-34-803–24-34-804 (Title 24, Principal Departments Article 34, Part 8) (สัตว์บริการ)

  คอนเนกติกัต

  ที่อยู่อาศัยเป็นธรรม

  • Conn. Gen. Stat. § 46a-64c (เชื้อชาติ ความเชื่อ สีผิวประเทศที่มา บรรพบุรุษ เพศ เอกลักษณ์หรือการแสดงออกทางเพศ สถานภาพสมรส อายุ แหล่งที่มาของรายได้ตามกฎหมาย สถานะทางครอบครัว ความพิการในการเรียนรู้ หรือความพิการทางกายหรือทางจิต ดูเพิ่มเติม Conn. Gen. Stat. §§ 46a-51, 46a-64b (คำจำกัดความ)
  • Conn. Gen. Stat. § 46a-81e (ความโน้มเอียงทางเพศหรือสถานะการสมรสระหว่างเพศเดียวกัน) ดูเพิ่มเติม Conn. Gen. Stat. § 46a-81a (คำจำกัดความ)

  ที่พักสาธารณะ

  • Conn. Gen. Stat. § 46a-64 (เชื้อชาติ ความเชื่อ สีผิวประเทศที่มา บรรพบุรุษ เพศ เอกลักษณ์หรือการแสดงออกทางเพศ, สถานภาพสมรส อายุ แหล่งที่มาของรายได้ตามกฎหมาย สถานะความพิการทางปัญญา ความพิการทางจิตหรือความพิการทางกายในฐานะแม่ให้นมลูก) Conn. Gen. Stat. § 46a-63 (คำจำกัดความ)
  • Conn. Gen. Stat. § 46a-81d (ความโน้มเอียงทางเพศหรือสถานะการสมรสระหว่างเพศเดียวกัน) ดูเพิ่มเติม Conn. Gen. Stat. § 46a-81a (คำจำกัดความ)

  เดลาแวร์

  ที่อยู่อาศัยเป็นธรรม

  • กฎหมายที่อยู่อาศัยเป็นธรรมเดลาแวร์ Del. Code Ann. tit. 6, §§ 4603, 4603A, 4605 (เชื้อชาติ สีผิวประเทศที่มา ศาสนา ความเชื่อ เพศ สถานภาพสมรส สถานะทางครอบครัว อายุ ความโน้มเอียงทางเพศ เอกลักษณ์ทางเพศ หรือความพิการ) ดูเพิ่มเติม Del. Code Ann. tit. 6, §§ 4602, 4607 (คำจำกัดความ ข้อยกเว้น)

  ที่พักสาธารณะ

  • กฎหมายที่พักเท่าเทียมกันเดลาแวร์ Del. Code Ann. tit. 6, § 4504 (เชื้อชาติ อายุ สถานภาพสมรส ความเชื่อ สีผิว เพศ ความพิการ ความโน้มเอียงทางเพศเอกลักษณ์ทางเพศ หรือประเทศที่มา) ดูเพิ่มเติม Del. Code Ann. tit. 6, § 4502 (คำจำกัดความ)

  เขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย

  ที่อยู่อาศัยเป็นธรรม

  • D.C. Code § 2-1402.21 (เชื้อชาติ สีผิว ศาสนาประเทศที่มา เพศ อายุ สถานภาพสมรส รูปลักษณ์ส่วนตัว การโน้มเอียงทางเพศ เอกลักษณ์หรือการแสดงออกทางเพศ สถานะทางครอบครัว ความรับผิดชอบทางครอบครัว ความพิการ การสมัครเข้าเป็นนักศึกษา สังกัดทางการเมือง แหล่งที่มาของรายได้ สถานะเหยื่อของความผิดในครอบครัว หรือสถานที่อาศัยหรือธุรกิจของบุคคลใดก็ตาม) ดูเพิ่มเติม D.C. Code § 2-1402.24 (ข้อยกเว้น) D.C. Code § 2-1401.05 (การแบ่งแยกตามเพศประกอบด้วยการแบ่งแยกตามการตั้งครรภ์ การคลอดลูก สภาพทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง การให้นมลุก หรือการตัดสินใจด้านสุขภาพเกี่ยวกับการสืบพันธ์)

  ที่พักสาธารณะ

  • D.C. Code § 2-1402.31 (เชื้อชาติ สีผิว ศาสนาประเทศที่มา เพศ อายุ สถานภาพสมรส รูปลักษณ์ส่วนตัว การโน้มเอียงทางเพศ เอกลักษณ์หรือการแสดงออกทางเพศ สถานะทางครอบครัว ความรับผิดชอบทางครอบครัวข้อมูลทางพันธุกรรม, ความพิการ การสมัครเข้าเป็นนักศึกษา สังกัดทางการเมือง แหล่งที่มาของรายได้ หรือสถานที่อาศัยหรือธุรกิจของบุคคลใดก็ตาม) ดูเพิ่มเติม D.C. Code § 2-1401.05 (การแบ่งแยกตามเพศประกอบด้วยการแบ่งแยกตามการตั้งครรภ์ การคลอดลูก สภาพทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง การให้นมลุก หรือการตัดสินใจด้านสุขภาพเกี่ยวกับการสืบพันธ์)

  ฟลอริด้า

  ที่อยู่อาศัยเป็นธรรม

  • กฎหมายที่อยู่อาศัยเป็นธรรมฟลอริด้า Fla. Stat. §§ 760.23, 760.24 (เชื้อชาติ สีผิวประเทศที่มา เพศ ความพิการ สถานะทางครอบครัว หรือศาสนา) ดูเพิ่มเติม Fla. Stat. §§ 760.22, 760.29 (คำจำกัดความ ข้อยกเว้น)
  • Fla. Stat. § 413.08(6) (ความพิการ)
  • Fla. Stat. § 760.50 (เอดส์ ความซับซ้อนเกี่ยวกับเอดส์และเอชไอวี)

  ที่พักสาธารณะ

  • ฟลอริด้า กฎหมายสิทธิพลเมืองปี 1992, Fla. Stat. § 760.08 (เชื้อชาติ สีผิวประเทศที่มา เพศ การตั้งครรภ์ ความพิการ สถานะทางครอบครัว หรือศาสนา) ดูเพิ่มเติม Fla. Stat. § 760.02 (คำจำกัดความ)
  • Fla. Stat. § 413.08(2) (ความพิการ)
  • Fla. Stat. § 760.50 (เอดส์ ความซับซ้อนเกี่ยวกับเอดส์ และเอชไอวี)

  จอร์เจีย

  ที่อยู่อาศัยเป็นธรรม

  • Ga. Code Ann. §§ 8-3-202, 8-3-203 (เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ ความพิการ หรือ ความพิการ สถานะทางครอบครัว หรือประเทศที่มา) ดูเพิ่มเติม Ga. Code Ann. §§ 8-3-201, 8-3-205 (คำจำกัดความ ข้อยกเว้น)
  • Ga. Code Ann. § 30-4-3 (คนตาบอด คนพิการทางสายตา คนพิการทางกาย และคนหูหนวก คนตาบอดสนิทหรือบางส่วนทุกคน คนพิการทางกายทุกคน และคนหูหนวกทุกคนที่มีสุนัขนำทางหรือสุนัขบริการหรือที่ได้รับสุนัขนำทางหรือสุนัขบริการและทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการอบรมสุนัขนำทางหรือสุนัขบริการ) ดูเพิ่มเติม Ga. Code Ann. § 30-4-1 (คำจำกัดความ)

  ที่พักสาธารณะ

  • Ga. Code Ann. § 30-4-2 (คนตาบอด คนพิการทางสายตา คนพิการทางกาย และคนหูหนวก คนตาบอดสนิทหรือบางส่วนทุกคนที่มีสุนัขนำทาง คนพิการทางกายทุกคน และคนหูหนวกทุกคนที่มีสุนัขบริการ) ดูเพิ่มเติม Ga. Code Ann. § 30-4-1 (คำจำกัดความ)

  กวม

  ที่อยู่อาศัยเป็นธรรม

  • 9 Guam Code Ann. § 70.47 (Article 2) (เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา บรรพบุรุษประเทศที่มา เพศ หรือสถานที่เกิด) 9 Guam Code Ann. 9 §§ 70.46, 70.48, 70.51 (Article 2) (คำจำกัดความ ข้อยกเว้น โทษ)
  • 19 Guam Code Ann. § 2115 (คนตาบอด คนพิการทางสายตา และคนพิการทางกายอื่นๆ)

  ที่พักสาธารณะ

  ฮาวาย

  ที่อยู่อาศัยเป็นธรรม

  • Haw. Rev. Stat. § 515-3 (เชื้อชาติ เพศ เอกลักษณ์หรือการแสดงออกทางเพศ การโน้มเอียงทางเพศ สีผิว ศาสนา สถานภาพสมรส สถานะทางครอบครัว บรรพบุรุษ ความพิการ อายุ หรือ การติดเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดภาวะภูมิคุ้มกันเสื่อม) ดูเพิ่มเติม Haw. Rev. Stat. §§ 515-2, 515-4 (คำจำกัดความ ข้อยกเว้น)

  ที่พักสาธารณะ

  • Haw. Rev. Stat. § 489-3 (เชื้อชาติ เพศ รวมถึงเอกลักษณ์หรือการแสดงออกทางเพศ การโน้มเอียงทางเพศ สีผิว ศาสนา บรรพบุรุษ หรือความพิการ) ดูเพิ่มเติม Haw. Rev. Stat. §§ 489-2, 489-4 (คำจำกัดความ ข้อยกเว้น)
  • Haw. Rev. Stat. § 489-21 (การให้นมลูกจากอก)

  ไอดาโฮ

  ที่อยู่อาศัยเป็นธรรม

  • Idaho Code Ann. § 67-5909 (เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ ความพิการ (และบุคคลที่ไม่พิการที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ)ประเทศที่มา) ดูเพิ่มเติม Idaho Code Ann. §§ 67-5902, 67-5910 (คำจำกัดความ การจำกัด)

  ที่พักสาธารณะ

  • Idaho Code Ann. § 67-5909 (เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ ความพิการ (และบุคคลที่ไม่พิการที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ)ประเทศที่มา) ดูเพิ่มเติม Idaho Code Ann. §§ 67-5902, 67-5910 (คำจำกัดความ การจำกัด)

  อิลลินอยส์

  ที่อยู่อาศัยเป็นธรรม

  • อิลลินอยส์กฎหมายสิทธิมนุษยชน, 775 Ill. Comp. Stat. § 5/3-102 (เชื้อชาติ สีผิว ศาสนาประเทศที่มา บรรพบุรุษ อายุ เพศ สถานภาพสมรส คำสั่งสถานะการคุ้มครอง การพิการทางกายหรือทางจิต สถานะทางทหาร การโน้มเอียงทางเพศ การตั้งครรภ์ หรือการถูกปลดประจำการทหารอย่างไม่พอใจ สถานะครอบครัว) ดูเพิ่มเติม 775 Ill. Comp. Stat. §§ 5/3-101, 5/3-106 (คำจำกัดความ ข้อยกเว้น), 775 Ill. Comp. Stat. § 5/1-103 (คำจำกัดความ)
  • 775 Ill. Comp. Stat. § 5/3-102.1 (ความพิการ)
  • 775 Ill. Comp. Stat. § 5/3-104.1 (บุคคลที่มีสุนัขนำทาง ช่วยการได้ยินหรือสนับสนุน)
  • nb: Chicago Mun. Code § 5-8-020 (Title 5, Chapter 5-8) (เชื้อชาติ สีผิว เพศ เอกลักษณ์ทางเพศ อายุ ศาสนา ความพิการประเทศที่มา บรรพบุรุษ การโน้มเอียงทางเพศ สถานภาพสมรส สถานะภาพการเป็นพ่อแม่ การสถานะภาพทหารหรือที่มาของรายได้) ดูเพิ่มเติม Chicago Mun. Code § 5-8-040 (Title 5, Chapter 5-8) (คำจำกัดความ)

  ที่พักสาธารณะ

  • กฎหมายสิทธิมนุษยชนอิลลินอยส์ 775 Ill. Comp. Stat. § 5/5-102 (เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศประเทศที่มา บรรพบุรุษ อายุ คำสั่งสถานะการคุ้มครอง สถานภาพสมรส การพิการทางกายหรือทางจิต สถานะทางทหาร การโน้มเอียงทางเพศ การตั้งครรภ์ หรือการถูกปลดประจำการทหารอย่างไม่พอใจ) ดูเพิ่มเติม 775 Ill. Comp. Stat. §§ 5/5-101, 5/5-102.1, 5/5-103 (คำจำกัดความ ข้อยกเว้น) 775 Ill. Comp. Stat. § 5/1-103 (คำจำกัดความ)
  • nb: Chicago Mun. Code § 2-160-070 (Title 2, Chapter 2-160) (เชื้อชาติ สีผิว เพศ เอกลักษณ์ทางเพศ อายุ ศาสนา ความพิการประเทศที่มา บรรพบุรุษ การโน้มเอียงทางเพศ สถานภาพสมรส สถานะการเป็นพ่อแม่ สถานะทางทหาร หรือแหล่งที่มาของรายได้)

  อินเดียน่า

  ที่อยู่อาศัยเป็นธรรม

  ที่พักสาธารณะ

  • Ind. Code § 22-9-1-3(l) (เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว เพศ ความพิการประเทศที่มา บรรพบุรุษ หรือสถานะทหารผ่านศึก)
  • Ind. Code § 35-46-2-1 (สีผิว ความเชื่อ ความพิการประเทศที่มา เชื้อชาติ ศาสนา หรือเพศ) (โทษ)
  • Ind. Code § 16-32-3-2 (คนตาบอดสนิทหรือบางส่วนที่หูหนวกหรือมีปัญหาการได้ยินหรือพิการทางกายหรือทางจิตเพราะบุคคลนั้นมีสัตว์บริการมาด้วย) Ind. Code § 16-32-3-1.5 (คำจำกัดความ)

  ไอโอวา

  ที่อยู่อาศัยเป็นธรรม

  • กฎหมายสิทธิพลเมืองไอโอวาปี 1965, Iowa Code §§ 216.8, 216.8A (เชื้อชาติ สีผิว ความเชื่อ เพศ ความโน้มเอียงทางเพศเอกลักษณ์ทางเพศ ศาสนาประเทศที่มา ความพิการ หรือสถานะครอบครัว) ดูเพิ่มเติม Iowa Code §§ 216.2, 216.12 (คำจำกัดความ ข้อยกเว้น)

  ที่พักสาธารณะ

  • กฎหมายสิทธิพลเมืองไอโอวาปี 1965, Iowa Code § 216.7 (เชื้อชาติ ความเชื่อ สีผิว เพศ ความโน้มเอียงทางเพศเอกลักษณ์ทางเพศประเทศที่มา ศาสนา หรือ ความพิการ) ดูเพิ่มเติม Iowa Code Ann §§ 216.2, 216.12 (คำจำกัดความ ข้อยกเว้น)
  • Iowa Code § 216C.4 (คนที่ตาบอดหรือบอดบางส่วน)
  • Iowa Code § 216C.5 (คนที่ตาบอดสนิทหรือบอดบางส่วนทุกคนที่มีสุนัขนำทาง) ดูเพิ่มเติม Iowa Code § 216C.11 (คนพิการที่มีสุนัขบริการหรือสุนัขช่วยเหลือ คนช่วยคนพิการโดยการควบคุมสุนัขบริการหรือสุนัขช่วยเหลือ หรือคนที่อบรมสุนัขบริการหรือสัตว์ช่วยเหลือ)

  แคนซัส

  ที่อยู่อาศัยเป็นธรรม

  ที่พักสาธารณะ

  • กฎหมายแคนซัสต่อต้านการแบ่งแยก Kan. Stat. Ann. § 44-1009(c) (เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว เพศ ความพิการประเทศที่มา หรือ บรรพบุรุษ) ดูเพิ่มเติม Kan. Stat. Ann. § 44-1002 (คำจำกัดความ)
  • Kan. Stat. Ann. § 39-1101 (คนตาบอด คนพิการทางสายตา และคนพิการด้านอื่น)
  • Kan. Stat. Ann. § 39-1108 (คนพิการที่มีสุนัขบริการ) ดูเพิ่มเติม Kan. Stat. Ann. § 39-1113 (คำจำกัดความ)
  • Kan. Stat. Ann. § 39-1109 (ผู้อบรมมืออาชีพจากศูนย์อบรมที่เป็นที่ยอมรับของสุนัขช่วยเหลือในขณะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอบรมสุนัขดังกล่าว) ดูเพิ่มเติม Kan. Stat. Ann. § 39-1113 (คำจำกัดความ)
  • Kan. Stat. Ann. § 39-1110 (ผู้จัดการสุนัขบำบัดมืออาชีพที่มีคุณสมบัติเมื่อมีสุนัขดังกล่าวติดตาม) ดูเพิ่มเติม Kan. Stat. Ann. § 39-1113 (คำจำกัดความ)

  เคนตักกี้

  ที่อยู่อาศัยเป็นธรรม

  ที่พักสาธารณะ

  ลุยเซียน่า

  ที่อยู่อาศัยเป็นธรรม

  ที่พักสาธารณะ

  เมน

  ที่อยู่อาศัยเป็นธรรม

  ที่พักสาธารณะ

  • กฎหมายสิทธิมนุษยชนเมน Me. Rev. Stat. tit. 5, § 4592 (เชื้อชาติ สีผิว เพศ การโน้มเอียงทางเพศ การพิการทางกายหรือทางจิต ศาสนา บรรพบุรุษประเทศที่มา) ดูเพิ่มเติม Me. Rev. Stat. tit. 5 §§ 4553, 4553-a (คำจำกัดความ)

  แมรี่แลนด์

  ที่อยู่อาศัยเป็นธรรม

  ที่พักสาธารณะ

  แมสซาชูเซตส์

  ที่อยู่อาศัยเป็นธรรม

  • กฎหมายสิทธิในที่อยู่อาศัยแมสซาชูเซตส์ Mass. Gen. Laws ch. 151B, § 4 (เชื้อชาติ ความเชื่อทางศาสนา สีผิวประเทศที่มา เพศ เอกลักษณ์ทางเพศ การโน้มเอียงทางเพศ อายุข้อมูลทางพันธุกรรม บรรพบุรุษ สถานภาพสมรส การตาบอด การบกพร่องทางการได้ยิน “ความพิการ” ทหารผ่านศึกหรือสมาชิกกองทัพทหาร) ดูเพิ่มเติม Mass. Gen. Laws ch. 151B, § 1 (คำจำกัดความ)

  ที่พักสาธารณะ

  • Mass. Gen. Laws ch. 272, § 98 (เชื้อชาติ สีผิว ความเชื่อทางศาสนาประเทศที่มา เพศ การโน้มเอียงทางเพศ การหูหนวก การตาบอดหรือการพิการทางกายหรือทางจิตใดก็ตาม บรรพบุรุษ) (โทษ)
  • Mass. Gen. Laws ch. 272, § 98A (คนตาบอดหรือหูหนวกใดก็ตาม หรือคนพิการทางการได้ยิน หรือคนพิการทางกายอื่นๆ ที่มีสุนัขนำทาง) (โทษ)
  • Mass. Gen. Laws Ann. ch. 272, § 92A (โฆษณาแสดงการแบ่งแยก)

  มิชิแกน

  ที่อยู่อาศัยเป็นธรรม

  • กฎหมายสิทธิพลเมือง Elliott-Larsen Mich. Comp. Laws § 37.2502 (ศาสนา เชื้อชาติ สีผิวประเทศที่มา อายุ เพศ(รวมถึงการข่มเหงทางเพศ) สถานะทางครอบครัว หรือสถานภาพสมรส) ดูเพิ่มเติม Mich. Comp. Laws § 37.2103 (คำจำกัดความ) Mich. Comp. Laws §§ 37.2501, 37.2503 (คำจำกัดความ ข้อยกเว้น)
  • กฎหมายสิทธิพลเมืองคนพิการ Mich. Comp. Laws § 37.1502 (ความพิการ) ดูเพิ่มเติม Mich. Comp. Laws Ann. § 37.1103 (คำจำกัดความ)

  ที่พักสาธารณะ

  มินนิโซต้า

  ที่อยู่อาศัยเป็นธรรม

  • กฎหมายสิทธิมนุษยชนมินนิโซต้า Minn. Stat. §§ 363A.09–363A.10 (เชื้อชาติ สีผิว ความเชื่อ ศาสนาประเทศที่มา เพศ สถานภาพสมรสเกี่ยวกับการช่วยเหลือสาธารณะ ความพิการ การโน้มเอียงทางเพศ หรือสถานะครอบครัว) ดูเพิ่มเติม Minn. Stat. §§ 363A.03, 363A.21, 363A.22 (คำจำกัดความ ข้อยกเว้น)

  ที่พักสาธารณะ

  • กฎหมายสิทธิมนุษยชนมินนิโซต้า Minn. Stat. §§ 363A.11 (เชื้อชาติ สีผิว ความเชื่อ ศาสนา ความพิการประเทศที่มา สถานภาพสมรส การโน้มเอียงทางเพศ เพศ ความพิการทางกาย ประสาทสัมผัสหรือทางจิตของคนพิการ) ดูเพิ่มเติม Minn. Stat. §§ 363A.03, 36A.24 (คำจำกัดความ ข้อยกเว้น)
  • Minn. Stat. § 363A.19 (คนตาบอดหรือคนหูหนวกหรือคนพิการทางกายหรือประสาทสัมผัสที่มีสัตว์บริการ)

  มิสซิสซิปปี้

  ที่อยู่อาศัยเป็นธรรม

  • ไม่มี

  ที่พักสาธารณะ

  • Miss. Code Ann. § 43-6-5 (คนตาบอด คนพิการทางสายตา คนหูหนวก และคนพิการทางกายอื่นๆ) ดูเพิ่มเติม Miss. Code Ann. §§ 43-6-1, 43-6-11 (คำจำกัดความ โทษ)
  • Miss. Code Ann. § 43-6-7 (คนตาบอดสนิทหรือบางส่วน และคนหูหนวกที่มีสุนัขนำทางหรือสุนัขช่วยการได้ยิน) ดูเพิ่มเติม Miss. Code Ann. § 43-6-1 (คำจำกัดความ)
  • Miss. Code Ann. § 43-6-9 (คนเดินถนนตาบอดสนิทหรือบางส่วนหรือคนหูหนวก) ดูเพิ่มเติม Miss. Code Ann. § 43-6-1 (คำจำกัดความ)
  • กฎหมายสัตว์สนับสนุนมิสซิสซิป
  คุณได้รับความช่วยเหลือตามที่ต้องการไหม?