คำแนะนำจะปรากฏหลังจากพิมพ์คำค้นหา กดลูกศรขึ้นและลงเพื่อรีวิว กด Enter เพื่อเลือก หากเลือกวลี ระบบจะค้นหาด้วยวลีดังกล่าว หากคำแนะนำเป็นลิงค์ เบราว์เซอร์จะนำไปยังหน้าดังกล่าว
วิธี

ฉันจะรายงานการแบ่งแยกให้ Airbnb ทราบได้อย่างไร

Airbnb’s nondiscrimination policy was created to protect our community, and we take reports of discrimination very seriously.

To report content from Airbnb profiles, listings, or messages that you believe violates our nondiscrimination policy, click or tap the flag icon .

To report a message while using the Airbnb app, tap the more icon , then tap Report.

To report an in-person incident, or to send a detailed report, contact us. Please provide specific details and identify the person you believe has violated the nondiscrimination policy.

Note: In an emergency, or if your personal safety is threatened, contact local police or emergency services immediately.

What we do with reports

Our community support team investigates reports and may follow up for additional documentation. If needed, we’ll also offer personalized, hands-on booking support to find you a different place to stay.

If someone has violated our nondiscrimination policy we will take corrective action. This can include warnings, suspension, or account removal.

Please note that, for privacy reasons, we’re unable to share the outcomes of these investigations.

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจอง บัญชีผู้ใช้ และอื่นๆ
เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน