ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ

  เงินประกันความเสียหาย

  Airbnb หรือเจ้าของที่พักอาจกำหนดให้ผู้เข้าพักวางเงินประกันความเสียหาย คำขอวางเงินประกันความเสียหายของ Airbnb จะเป็นไปตามลักษณะของที่พักและ/หรือช่วงเวลาที่จอง โดยไม่เกี่ยวกับเชื้อชาติ ถิ่นกำเนิด ชาติพันธุ์ เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ หรืออายุของผู้เข้าพัก

  เงินประกันความเสียหายที่ Airbnb กำหนด

  เราจะกันวงเงินประกันความเสียหายทางวิธีที่คุณใช้ชำระเงินก่อนเช็คอิน 2 วัน ซึ่งไม่ใช่การเรียกเก็บเงิน แต่คุณจะใช้เงินจำนวนนี้ไม่ได้จนกว่าจะยกเลิกการกันวงเงิน ตัวอย่างเช่น หากคุณชำระด้วยบัตรเครดิตที่มีวงเงิน $5,000 และต้องวางเงินประกันความเสียหาย $500 วงเงินของคุณก็จะเหลือ $4,500 จนกว่าจะมีการยกเลิกการกันวงเงิน

  หากไม่มีทรัพย์สินเสียหายระหว่างเข้าพัก เราจะยกเลิกการกันวงเงินบัตรจำนวน $500 ภายใน 14 วันหลังเช็คเอาท์หรือก่อนผู้เข้าพักรายถัดไปจะเช็คอิน ซึ่งธนาคารอาจใช้เวลาดำเนินการอีก 3-12 วันทำการ หากกันวงเงินประกันความเสียหายไม่ได้ เราจะแจ้งให้ผู้เข้าพักทราบทางอีเมล ซึ่งผู้เข้าพักจะมีเวลา 12 ชั่วโมงในการชำระเงินด้วยวิธีอื่น หากไม่สำเร็จ เราจะยกเลิกการจองและคุณจะได้รับเงินคืน

  โปรดเช็คให้แน่ใจว่าวิธีชำระเงินของคุณมีเงินเพียงพอสำหรับเงินประกันความเสียหาย (Airbnb จะไม่รับผิดชอบค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงค่าธรรมเนียมการเบิกเกินบัญชี ในกรณีที่มีเงินไม่เพียงพอ)

  เงินประกันความเสียหายที่เจ้าของที่พักกำหนด

  เจ้าของที่พักบางรายกำหนดให้มีเงินประกันความเสียหายสำหรับที่พัก โดยมียอดเงินระหว่าง $100 ถึง $5,000 ซึ่งเจ้าของที่พักตั้งเอง ไม่ใช่ Airbnb หากเจ้าของที่พักกำหนดเงินประกันความเสียหายเอาไว้ คุณจะเห็นเงินจำนวนนี้ก่อนทำการจองที่พักดังกล่าว

  เงินประกันความเสียหายซึ่งเจ้าของที่พักกำหนดจะแตกต่างจากของ Airbnb ตรงที่ไม่มีการกันวงเงิน แต่จะเรียกเก็บจากผู้เข้าพักแทน ยอดเงินที่ขออาจเท่ากับเงินประกันความเสียหายหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับมูลค่าความเสียหาย

  ในกรณีที่เจ้าของที่พักขอเก็บเงินประกันความเสียหาย จะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขการคุ้มครองความเสียหายของเจ้าของที่พัก โดยการคุ้มครองความเสียหายของเจ้าของที่พักเป็นส่วนหนึ่งของ AirCover ซึ่งคุ้มครองเจ้าของที่พัก Airbnb อย่างรอบด้าน

  หากเกิดปัญหา จะหักเงินประกันความเสียหายอย่างไร

  หากเกิดปัญหาระหว่างเข้าพัก ไม่ว่าจะมีเงินประกันความเสียหายที่ Airbnb หรือเจ้าของที่พักกำหนด ขั้นตอนการเรียกเก็บเงินประกันความเสียหายก็เหมือนกัน เจ้าของที่พักจะต้องรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและส่งคำขอเงินประกันความเสียหายบางส่วนหรือทั้งหมดภายใน 14 วันหลังจากผู้เข้าพักเช็คเอาท์

  หมายเหตุ: การชำระเงินทั้งหมด รวมถึงเงินประกันความเสียหายควรชำระผ่าน Airbnb เสมอ อย่าชำระเงินนอกเว็บไซต์ Airbnb เป็นอันขาด ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ควรทำหากมีการขอให้ชำระเงินนอกเว็บไซต์ Airbnb

  คุณได้รับความช่วยเหลือตามที่ต้องการไหม?

  บทความที่เกี่ยวข้อง