ข้ามไปยังเนื้อหา
  ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ

  Airbnb จัดการเงินประกันความเสียหายอย่างไร

  Airbnb หรือเจ้าของที่พักอาจกำหนดให้ผู้เข้าพักวางเงินประกันความเสียหาย คำขอเงินประกันความเสียหายของ Airbnb จะเป็นไปตามลักษณะของที่พักและ/หรือช่วงเวลาที่จอง โดยไม่เกี่ยวกับเชื้อชาติ ถิ่นกำเนิด ชาติพันธุ์ เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ หรืออายุของผู้เข้าพัก

  เงินประกันความเสียหายที่ Airbnb กำหนด

  เราจะกันวงเงินประกันความเสียหายทางวิธีที่คุณใช้ชำระเงินก่อนเช็คอิน 2 วัน ซึ่งไม่ใช่การเรียกเก็บเงิน แต่คุณจะใช้เงินจำนวนนี้ไม่ได้จนกว่าจะยกเลิกการกันวงเงิน ตัวอย่างเช่น หากคุณชำระด้วยบัตรเครดิตที่มีวงเงิน $5,000 และต้องวางเงินประกันความเสียหาย $500 วงเงินของคุณก็จะเหลือ $4,500 จนกว่าจะมีการยกเลิกการกันวงเงิน

  หากไม่มีทรัพย์สินเสียหายระหว่างเข้าพัก เราจะยกเลิกการกันวงเงินบัตรจำนวน $500 ภายใน 14 วันหลังเช็คเอาท์หรือก่อนผู้เข้าพักรายถัดไปจะเช็คอิน ซึ่งธนาคารอาจใช้เวลาดำเนินการอีก 3-12 วันทำการ หากกันวงเงินประกันความเสียหายไม่ได้ เราจะแจ้งให้ผู้เข้าพักทราบทางอีเมล ซึ่งผู้เข้าพักจะมีเวลา 12 ชั่วโมงในการชำระเงินด้วยวิธีอื่น หากไม่สำเร็จ เราจะยกเลิกการจองและคุณจะได้รับเงินคืน

  โปรดเช็คให้แน่ใจว่าวิธีชำระเงินของคุณมีเงินเพียงพอสำหรับเงินประกันความเสียหาย (Airbnb จะไม่รับผิดชอบค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงค่าธรรมเนียมการเบิกเกินบัญชี ในกรณีที่มีเงินไม่เพียงพอ)

  เงินประกันความเสียหายที่เจ้าของที่พักกำหนด

  เจ้าของที่พักบางรายกำหนดให้มีเงินประกันความเสียหายสำหรับที่พัก ซึ่งมียอดเงินอยู่ระหว่าง $100 ถึง $5,000 โดยไม่เกี่ยวข้องกับ Airbnb หากเจ้าของที่พักกำหนดให้มีเงินประกันความเสียหาย ยอดเงินนี้จะปรากฏให้เห็นก่อนจอง

  เงินประกันความเสียหายที่เจ้าของที่พักกำหนดจะแตกต่างจากของ Airbnb ตรงที่ไม่มีการกันวงเงิน แต่จะเรียกเก็บจากผู้เข้าพักแทน ยอดเงินที่เจ้าของที่พักขอเก็บอาจเท่ากับเงินประกันความเสียหายหรือเป็นยอดอื่น ขึ้นอยู่กับมูลค่าความเสียหาย

  กรณีที่เจ้าของที่พักเรียกร้องเงินประกันความเสียหาย Airbnb จะดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันสำหรับเจ้าของที่พัก การรับประกันสำหรับเจ้าของที่พักของ Airbnb คือ โปรแกรมที่ให้ความคุ้มครองที่พักเสียหายสูงสุด 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับเจ้าของที่พัก ภายใต้โปรแกรมดังกล่าว เจ้าของที่พักจะต้องจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับสิ่งของที่เสียหายหรือสูญหาย และขอเงินชดเชยจากผู้เข้าพักผ่านศูนย์แก้ปัญหาของเราภายใน 14 วันหลังเช็คเอาท์ หรือก่อนผู้เข้าพักรายถัดไปจะเช็คอิน (แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน) หากผู้เข้าพักไม่สมัครใจหรือชดเชยค่าเสียหายไม่ได้ เจ้าของที่พักอาจขอให้ Airbnb ช่วยไกล่เกลี่ย

  ก่อนขอเงินประกันความเสียหาย เจ้าของที่พักควรทราบว่าความเสียหายต่อทรัพย์สินบางอย่างที่เกิดจากผู้เข้าพักอาจไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของการรับประกันสำหรับเจ้าของที่พัก ข้อยกเว้นอาจรวมถึงการทำความสะอาดทั่วไป การสึกหรอ และความเสียหายที่ไม่เป็นรูปธรรม เช่น ค่าปรับสูบบุหรี่และการละเมิดกฎของที่พัก

  วิธีขอเคลมเงินประกันความเสียหายในกรณีที่เกิดปัญหา

  ขั้นตอนการขอเคลมเงินประกันความเสียหายในกรณีที่เกิดปัญหาระหว่างเข้าพัก จะเป็นไปในลักษณะเดียวกันทั้งจากเงินประกันความเสียหายที่ Airbnb กำหนดและที่เจ้าของที่พักกำหนด เจ้าของที่พักจะต้องรายงานเหตุการณ์และส่งคำร้องขอเงินประกันความเสียหายบางส่วนหรือทั้งหมดภายใน 14 วันหลังเช็คเอาท์ หรือก่อนผู้เข้าพักรายถัดไปจะเช็คอิน แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนที่จะเกิดขึ้นหากเจ้าของที่พักเรียกร้องเงินประกันความเสียหาย

  หมายเหตุ: การชำระเงินทั้งหมด รวมถึงเงินประกันความเสียหาย ควรดำเนินการผ่าน Airbnb เสมอ อย่าชำระเงินนอกเว็บไซต์ Airbnb เป็นอันขาด ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ควรทำหากมีการขอให้ชำระเงินนอกเว็บไซต์ Airbnb

  คุณได้รับความช่วยเหลือตามที่ต้องการไหม?
  บทความที่เกี่ยวข้อง