ข้ามไปยังเนื้อหา
Use up and down arrow keys to navigate suggestions.
ข้ามไปที่สารบัญความช่วยเหลือหลัก

Airbnb จัดการเงินประกันความเสียหายอย่างไร

การจองบางรายการจะมีเงินประกันความเสียหาย ซึ่ง Airbnb หรือเจ้าของที่พักกำหนดไว้ วิธีนี้ช่วยสร้างความไว้วางใจให้ทั้งผู้เข้าพักและเจ้าของที่พัก

เงินประกันความเสียหายที่ Airbnb กำหนด

เราอาจกำหนดให้วางเงินประกันความเสียหายสำหรับการจองบางรายการ เพื่อเป็นการสร้างความไว้วางใจและเพิ่มความปลอดภัย เหตุการณ์แบบนี้อาจเกิดขึ้นได้หากเราพบว่ามีบางอย่างผิดปกติในรายละเอียดการจอง เช่น ช่วงเวลาที่จอง หรือฟีเจอร์ของที่พัก

Airbnb จะกำหนดจำนวนเงินประกันความเสียหายไว้ ซึ่งคุณตรวจสอบได้ก่อนตัดสินใจจองที่พัก

เราจะกันวงเงินประกันความเสียหายด้วยวิธีชำระเงินของคุณก่อนถึงวันเข้าพัก 2 วัน ซึ่งไม่ได้เป็นการเรียกเก็บเงิน การกันวงเงินหมายความว่าคุณจะใช้เงินจำนวนนี้ไม่ได้จนกว่าจะยกเลิกการกันวงเงินนี้ ตัวอย่างเช่น หากคุณชำระเงินด้วยบัตรเครดิตที่มีวงเงินรวม 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ และต้องวางเงินประกันความเสียหาย 500 ดอลลาร์สหรัฐ วงเงินบัตรเครดิตของคุณก็จะเหลือ 4,500 ดอลลาร์สหรัฐจนกว่าจะมีการยกเลิกการกันวงเงิน

หากทุกอย่างราบรื่น เราจะยกเลิกการกันวงเงินภายใน 14 วันหลังจากที่คุณเช็คเอาท์

เราอาจยกเลิกการจองไม่เกิน 36 ชั่วโมงก่อนเช็คอินหากกันวงเงินประกันความเสียหายไม่ได้ จึงควรเช็คให้มั่นใจว่าวิธีชำระเงินของคุณมีเงินเพียงพอสำหรับเงินประกันความเสียหาย (Airbnb จะไม่รับผิดชอบค่าธรรมเนียมใดๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงค่าธรรมเนียมการเบิกเกินบัญชี ในกรณีที่มีเงินไม่เพียงพอ)

หากเรากันวงเงินประกันความเสียหายไม่ได้ คุณจะได้รับอีเมลแจ้งและมีเวลา 12 ชั่วโมงในการลองใช้วิธีชำระเงินอื่น หากไม่สำเร็จ เราจะยกเลิกการจองและคุณจะได้รับเงินคืน

เงินประกันความเสียหายที่เจ้าของที่พักกำหนด

เจ้าของที่พักบางรายกำหนดให้มีเงินประกันความเสียหายสำหรับที่พัก หากคุณจองที่พักที่เจ้าของที่พักกำหนดเงินประกันความเสียหายเอาไว้ ก็จะเห็นเงินจำนวนนี้ก่อนทำการจอง ซึ่งเจ้าของที่พักเป็นผู้กำหนด ไม่ใช่ Airbnb ในกรณีนี้จะไม่มีการกันวงเงิน และจะเรียกเก็บเงินเฉพาะเมื่อเจ้าของที่พักเรียกร้องเงินประกันความเสียหายเท่านั้น

การเรียกร้องเงินประกันความเสียหายหากเกิดปัญหา

ขั้นตอนการเรียกร้องเงินประกันความเสียหายในกรณีที่เกิดปัญหาระหว่างเข้าพักจะเหมือนกันทั้งสำหรับเงินประกันความเสียหายที่ Airbnb กำหนดและที่เจ้าของที่พักกำหนด เจ้าของที่พักสามารถรายงานเหตุการณ์และเรียกร้องเงินประกันความเสียหายบางส่วนหรือทั้งหมดภายใน 14 วันหลังการเช็คเอาท์หรือก่อนที่ผู้เข้าพักรายใหม่จะเช็คอิน แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ใดเกิดก่อน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นหากเจ้าของที่พักเรียกร้องเงินประกันความเสียหายจากคุณ

หมายเหตุ: การชำระเงินทั้งหมด รวมถึงเงินประกันความเสียหาย ควรดำเนินการผ่าน Airbnb เสมอ อย่าชำระเงินนอกเว็บไซต์ Airbnb เป็นอันเด็ดขาด ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ควรทำหากมีการขอให้ชำระเงินนอกเว็บไซต์ Airbnb