ข้ามไปยังเนื้อหา
  ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ
  อัพเดท COVID-19
  หากต้องการดูตัวเลือกการยกเลิกและการคืนเงิน โปรดเลือกการจองจากหน้าการเดินทาง นโยบายเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยของเราจะมีผลกับการจองบางรายการเท่านั้น หากการจองของคุณมีกำหนดเช็คอินหลังวันที่ 15 กรกฎาคม โปรดกลับมาเช็คข้อมูลอัพเดทที่หน้านี้ในวันที่ 15 มิถุนายน 2020

  ข้อผูกพันทางกฎหมายของเจ้าของที่พักเพื่อธุรกิจในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่เสนอที่พักให้เช่าหรือบริการอื่นแก่ผู้บริโภคบน Airbnb

  หมายเหตุ: หน้านี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ข้อมูลที่ให้ไว้ด้านล่างไม่ได้จัดทำมาเพื่อเป็นคำแนะนำตามกฎหมาย ถ้าคุณไม่แน่ใจว่ากฎหมายเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับคุณอย่างไร โปรดขอคำแนะนำจากทนายหรือที่ปรึกษาทางกฎหมาย

  เมื่อไรจึงจะถือว่าฉันดำเนินการในฐานะเจ้าของที่พักประเภทธุรกิจใน Airbnb?

  ตามกฎหมายแล้ว คุณจะดำเนินการในฐานะเจ้าของที่พักประเภทธุรกิจหากกิจกรรมให้เช่าที่พักที่คุณทำบน Airbnb เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย ธุรกิจ งานฝีมือ หรืออาชีพของคุณ ถ้าในโลกออฟไลน์นั้น คุณให้เช่าที่พักหรือเสนอบริการอื่นๆ ในฐานะบริษัทหรือกิจการเจ้าของคนเดียว กิจกรรมการให้เช่าที่พักของคุณบน Airbnb มีแนวโน้มว่ากลายเป็นกิจกรรมเชิงการค้าได้มากที่สุด ถ้าคุณแชร์ที่พักหรือเสนอบริการอื่นๆ บน Airbnb ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออาชีพที่คุณทำเป็นปกติอยู่แล้ว สิทธิของกิจกรรมบน Airbnb จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างด้วยกัน ปกติแล้ว จะถือว่าคุณดำเนินธุรกิจถ้าคุณให้เช่าที่พักหลักหรือที่พักรอง หรือเสนอบริการอื่นๆ ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานเพื่อทำกำไร นี่เป็นรายการโดยสังเขปเท่านั้น และกิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ก็อาจหมายความว่าคุณกำลังดำเนินธุรกิจได้เช่นกัน

  หากเงื่อนไขข้างต้นตรงกับคุณ คุณจะมีหน้าที่ตามกฎหมายในการแจ้งว่าคุณเป็นเจ้าของที่พักประเภทธุรกิจบน Airbnb

  ฉันจะต้องให้ข้อมูลใดบ้างในฐานะที่เป็นเจ้าของที่พักประเภทธุรกิจ

  ถ้าคุณเป็นเจ้าของที่พักที่ถือว่าเป็นธุรกิจในสหภาพยุโรป คุณจะต้องแสดงข้อมูลต่อไปนี้อย่างชัดเจนในหน้าที่พักทั้งหมด:

  • ชื่อบริษัท (ถ้ามี) หรือชื่อผู้ประกอบการค้าของคุณ
  • ชื่อเต็มของคุณในฐานะกิจการเจ้าของคนเดียวหรือชื่อเต็มของตัวแทนทางกฎหมายของบริษัทคุณ
  • ที่อยู่ทางธุรกิจของคุณ (ไม่ควรใช้ตู้ปณ.
  • รายละเอียดการติดต่อของคุณ ซึ่งรวมถึงที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์
  • หมายเลขจดทะเบียนการค้าและใบทะเบียน (ถ้ามี)
  • หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
  • รายละเอียดของหอการค้าที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มี
  • รายละเอียดของรูปแบบการขออนุญาตของคุณ รวมทั้งชื่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับที่พักหรือบริการของคุณอย่างถูกต้องและครบถ้วน ห้ามเว้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าพัก ในฐานะธุรกิจ คุณจำเป็นต้องแจ้งผู้เข้าพักเกี่ยวกับราคารวมของที่พักหรือบริการ รวมถึงภาษีที่เกี่ยวข้องด้วย

  ผู้บริโภคที่จองที่พักบน Airbnb จากเจ้าของที่พักประเภทธุรกิจมีสิทธิเพิกถอนการจองใน 14 วันหรือเปล่า?

  ไม่มี ตามมาตรา 16 (l) ของบทบัญญัติว่าด้วยสิทธิของผู้บริโภคในสหภาพยุโรป สัญญาเกี่ยวกับการจัดหาที่พักได้รับการยกเว้นจากสิทธิในการเพิกถอนสัญญา หากสัญญานั้นระบุวันที่หรือช่วงเวลาดำเนินการไว้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม คุณควรแจ้งผู้เข้าพักด้วยว่าผู้เข้าพักนั้นไม่มีสิทธิเพิกถอนสัญญา

  หมายเหตุ: ข้อกำหนดนี้ไม่มีผลกับสิทธิของผู้เข้าพักในนโยบายยกเลิกการจองที่คุณระบุไว้ให้กับที่พัก

  ฉันจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจของฉันบน Airbnb ได้อย่างไร?

  ถ้าคุณกำลังดำเนินการในฐานะเจ้าของที่พักประเภทธุรกิจ คุณก็จะเพิ่มและแก้ไขรายละเอียดธุรกิจของคุณได้ (ตามที่อธิบายไว้ด้านบน) ในหัวข้อการตั้งค่าภายในบัญชีผู้ใช้ หลังจากให้รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลดังกล่าวในหน้ารายละเอียดที่พักทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

  ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเจ้าของที่พักประเภทธุรกิจ:

  คุณได้รับความช่วยเหลือตามที่ต้องการไหม?