ข้ามไปยังเนื้อหา
Use up and down arrow keys to navigate suggestions.
ข้ามไปที่สารบัญความช่วยเหลือหลัก

รีวิวทำงานอย่างไร?

รีวิวทั้งหมดใน Airbnb เขียนโดยเจ้าของที่พักและนักเดินทางจากชุมชนของเรา

คุณมีเวลา 14 วันหลังจากเช็คเอาท์เพื่อเขียนรีวิวเกี่ยวกับการเดินทางครั้งนั้น เมื่อเขียนเสร็จ รีวิวจะปรากฏในบัญชีผู้ใช้ของผู้เข้าพักหรือเจ้าของที่พัก

การเขียนรีวิว

หากต้องการเขียนรีวิวสำหรับการเดินทางครั้งล่าสุด ให้ไปที่รีวิวของคุณ โดยเขียนได้สูงสุด 1,000 คำ และต้องไม่ละเมิดนโยบายด้านเนื้อหาของ Airbnb คุณมีเวลาแก้ไขรีวิวสูงสุด 48 ชั่วโมง เว้นแต่เจ้าของที่พักหรือผู้เข้าพักจะเขียนรีวิวเสร็จก่อน

ประวัติการรีวิว

หากต้องการดูรีวิวที่ตัวเองเขียนหรือดูรีวิวเกี่ยวกับตัวเอง ให้ไปที่รีวิวของคุณ คุณจะเห็นข้อเสนอแนะส่วนตัวที่คนอื่นๆ เขียนให้

ชุมชนของเราพึ่งพารีวิวที่ซื่อสัตย์และโปร่งใส เราจะลบรีวิวถ้าพบว่ารีวิวนั้นฝ่าฝืนแนวปฏิบัติในการรีวิวของเรา

รีวิวกลุ่ม

หากการจองมีผู้เข้าพักที่ได้รับการยืนยันมากกว่า 1 คน รีวิวจากเจ้าของที่พักจะเป็นรีวิวเกี่ยวกับผู้เข้าพักที่เป็นผู้จอง แต่รีวิวนี้จะปรากฏในโพรไฟล์ของผู้เข้าพักที่ได้รับการยืนยันทุกคนด้วย