ข้ามไปยังเนื้อหา
ข้ามไปที่สารบัญความช่วยเหลือหลัก

Airbnb รับชำระเงินด้วยวิธีใดบ้าง?

เรารองรับวิธีชำระเงินหลายวิธี ขึ้นอยู่กับว่าบัญชีที่ใช้ชำระเงินของคุณอยู่ในประเทศใด นอกจากบัตรเครดิตและบัตรเดบิตทั่วไปแล้ว ก็ยังมีวิธีชำระเงินที่ใช้ได้ในบางประเทศหรือบางแพลตฟอร์ม (เช่น แอพ iOS หรือแอพ Android)

เราจะแสดงวิธีชำระเงินที่คุณใช้ได้ในหน้าชำระเงินก่อนที่คุณจะส่งคำขอจอง เมื่อเลือกประเทศแล้ว ก็จะเห็นรายละเอียดการชำระเงินทั้งหมด

วิธีชำระเงินที่ใช้ได้ทั่วโลก

  • บัตรเครดิตและบัตรเครดิตแบบเติมเงินส่วนใหญ่ (Visa, MasterCard, Amex, Discover, JCB) รวมทั้งบัตรเดบิตจากผู้ให้บริการหลายรายที่ใช้งานได้เหมือนบัตรเครดิต

วิธีชำระเงินที่ใช้ได้กับบางแพลตฟอร์มหรือในบางประเทศ

วิธีชำระเงินที่ใช้ได้ในบางประเทศ

บราซิล

  • Aura สำหรับบราซิล
  • Elo สำหรับบราซิล
  • Hipercard สำหรับบราซิล

หมายเหตุ: จำกัดการชำระเงินในประเทศบราซิลที่ $3,000 (หรือเทียบเท่าเป็นสกุลเงินอื่น) ต่อการทำธุรกรรม 1 ครั้ง และสูงสุด $12,000 (หรือเทียบเท่าเป็นสกุลเงินอื่น) ต่อเดือนใน Airbnb

จีน

อินเดีย

อิตาลี

  • Postepay สำหรับอิตาลี

เยอรมนี

เนเธอร์แลนด์

  • iDEAL สำหรับเนเธอร์แลนด์

การชำระเงินนอกแพลตฟอร์มหรือชำระด้วยเงินสดถือเป็นการละเมิดเงื่อนไขการให้บริการของเรา และอาจส่งผลให้ต้องลบบัญชีผู้ใช้ออกจาก Airbnb ห้ามชำระเงินนอกเว็บ เพราะการชำระเงินนอกระบบของ Airbnb ทำให้เราปกป้องข้อมูลของคุณได้ยากขึ้น เสี่ยงต่อการถูกฉ้อโกงและปัญหาด้านความปลอดภัยอื่นๆ มากขึ้น