ข้ามไปยังเนื้อหา
ข้ามไปที่สารบัญความช่วยเหลือหลัก

ราคาถูกกำหนดสำหรับการจองของฉันอย่างไร

ราคารวมของการจองบน Airbnb จะขึ้นอยู่กับอัตรารายคืนที่เจ้าของที่พักกำหนด รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เจ้าของที่พักหรือ Airbnb กำหนด ซึ่งอาจรวมถึง:

  • ค่าบริการ Airbnb:: ค่าบริการผู้เข้าพักที่เรียกเก็บโดย Airbnb ซึ่งจะช่วยให้ Airbnb ดำเนินการได้อย่างราบรื่นและให้บริการสนับสนุนชุมชนได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  • ค่าทำความสะอาด: ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยเจ้าของที่พักบางราย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดที่พัก
  • ค่าธรรมเนียมผู้เข้าพักเสริม: ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยเจ้าของที่พักบางราย เมื่อมีผู้เข้าพักมากกว่าจำนวนสูงสุดที่ระบุไว้ในที่พัก
  • เงินประกันความเสียหาย: การจองบางรายการต้องมีเงินประกันความเสียหาย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินประกันความเสียหาย
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT, JCT และ GST): ภาษีที่เรียกเก็บสำหรับผู้เข้าพักที่อาศัยอยู่ในบางประเทศ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ภาษีท้องถิ่น: ภาษีที่เรียกเก็บตามที่ตั้งของที่พัก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น

คุณจะถูกเรียกเก็บเงินเมื่อเจ้าของที่พักรับคำขอจองหรือจะถูกเรียกเก็บเงินทันทีถ้าใช้การจองทันที คุณอาจมีสิทธิแบ่งชำระค่าที่พักเป็นงวดได้หากการจองมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ หรือจะเลือกจ่ายเต็มจำนวนครั้งเดียวเลยก็ได้