ข้ามไปยังเนื้อหา
  ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ

  ผู้ช่วยเจ้าของที่พักคืออะไร?

  ผู้ช่วยเจ้าของที่พักช่วยดูแลที่พักและผู้เข้าพักแทนเจ้าของที่พักและได้รับส่วนแบ่งรายได้จากค่าจองที่พัก

  วิธีทำงาน

  ผู้ช่วยเจ้าของที่พักอาจเป็นคนรู้จักของเจ้าของที่พัก (เพื่อนหรือสมาชิกครอบครัว) หรืออาจเป็นผู้อยู่อาศัยในย่านเดียวกันที่เจ้าของที่พักจ้างจากตลาดผู้ช่วยเจ้าของที่พักAirbnb

  เจ้าของที่พักและผู้ช่วยเจ้าของที่พักจะตกลงกันว่าใครรับผิดชอบอะไร ผู้ช่วยเจ้าของที่พักจะได้รับส่วนแบ่งรายได้เท่าใด และผู้ช่วยเจ้าของที่พักจะได้รับเงินคืนในส่วนที่สำรองจ่ายไปก่อนได้อย่างไร

  หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้อ่านสิ่งที่ผู้ช่วยเจ้าของที่พักทำได้ นอกจากนี้คุณอาจจะอยากอ่าน วิธีเริ่มเป็นผู้ช่วยเจ้าของที่พัก และ วิธีเพิ่มผู้ช่วยเจ้าของที่พักในที่พักของคุณด้วย