ข้ามไปยังเนื้อหา
ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ

  Airbnb มีระบบการยืนยันตัวตนอย่างไร?

  เรามุ่งมั่นสร้างชุมชน Airbnb ที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน จึงขอให้คุณแสดงบัตรประจำตัวที่รัฐบาลออกให้ หรือยืนยันชื่อจริงและระบุที่อยู่ของคุณก่อนจองที่พักหรือเอ็กซ์พีเรียนซ์ หรือร่วมเป็นเจ้าของที่พัก/ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ ข้อมูลนี้จะช่วยรักษาความปลอดภัยใน Airbnb รวมทั้งป้องกันการหลอกลวง และอื่นๆ

  ขั้นตอนการยืนยันตัวตนของ Airbnb

  เมื่อได้รับคำขอให้ยืนยันตัวตน คุณจะต้องระบุชื่อนามสกุลตามกฎหมายและที่อยู่ หรือรูปบัตรประจำตัวที่รัฐบาลออกให้ (ใบขับขี่ พาสปอร์ต หรือบัตรประจำตัวประชาชน) และเราอาจขอให้คุณถ่ายรูปตัวเองใหม่ ซึ่งเป็นคนละกรณีกับรูปโพรไฟล์ ซึ่งอาจต้องเพิ่มต่างหาก

  หากต้องถ่ายรูปตัวเอง รูปที่ถ่ายต้องตรงกับรูปบนบัตรประจำตัวที่ยังไม่หมดอายุ หากรูปถ่ายไม่ตรงกัน หรือคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือบัตรหมดอายุแล้ว ก็จะจองที่พัก/เอ็กซ์พีเรียนซ์ที่กำหนดให้ยืนยันตัวตนไม่ได้ หากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี การจองทั้งหมดจะถูกยกเลิกไปด้วย

  วิธียืนยันตัวตนมีหลายวิธี:

  • ถ่ายรูปบัตรประจำตัวด้วยโทรศัพท์
  • ถ่ายด้วยกล้องในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่
  • อัพโหลดรูปบัตรประจำตัวที่มีอยู่
  • ระบุชื่อนามสกุลตามกฎหมาย
  • ระบุที่อยู่ (ควรเป็นที่อยู่ที่ใช้รับเอกสารจากธนาคารหรือบิลค่าสาธารณูปโภค)

  การดำเนินการนี้ไม่ถือเป็นการรับรองเจ้าของที่พัก/ผู้จัดหรือผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วม รับประกันตัวตนบุคคลใด หรือรับรองว่าการติดต่อกับบุคคลนั้นจะปลอดภัย โปรดใช้วิจารณญาณและปฏิบัติตามเคล็ดลับความปลอดภัยสำหรับผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมและเจ้าของที่พัก/ผู้จัด

  กรณีใดที่ต้องยืนยันตัวตน

  มีเหตุผล 2-3 ประการที่คุณอาจต้องยืนยันตัวตน ตัวอย่างเช่น เจ้าของที่พัก/ผู้จัดอาจกำหนดให้ผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมยืนยันตัวตนก่อน ถึงจะจองที่พักหรือเอ็กซ์พีเรียนซ์ได้

  และบางครั้ง Airbnb อาจจะขอให้คุณยืนยันตัวตนเพื่อความแน่ใจ

  ทั้งนี้ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลนี้ให้เจ้าของที่พัก/ผู้จัดหรือผู้ใช้ Airbnb คนอื่นทราบเป็นอันขาด ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด

  หากยังยืนยันตัวตนตอนนี้ไม่ได้ ก็ค่อยกลับมาทำต่อในภายหลัง ไม่มีปัญหา เพียงไปที่ airbnb.com/verify เพื่อดำเนินการต่อ

  ประเภทบัตรประจำตัว

  ขึ้นอยู่กับว่าคุณอาศัยอยู่ที่ไหนและมาจากประเทศอะไร โปรดเพิ่มบัตรประจำตัวที่รัฐบาลออกให้ 1 ประเภทด้านล่างนี้:

  • ใบขับขี่
  • พาสปอร์ต
  • บัตรประจำตัวประชาชน

  ต้องเป็นบัตรประจำตัวที่รัฐบาลออกให้ (ไม่ใช่บัตรนักศึกษา บัตรห้องสมุด บัตรสมาชิกฟิตเนส ฯลฯ) และมีรูปติด

  หากใช้ใบขับขี่ จะต้องเพิ่ม 2 รูปทั้งด้านหน้าและด้านหลังบัตร

  หากใช้พาสปอร์ต จะต้องเห็นเลขด้านล่างในหน้าพาสปอร์ตที่มีรูปคุณอยู่

  สำหรับผู้มีถิ่นที่อยู่ในสิงคโปร์ ฮ่องกง เนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น และเกาหลี: ไม่ว่าจะเป็นบัตรประจำตัวประเภทใด เวลาถ่ายต้องระวังอย่าให้เห็นเลขที่บัตรประจำตัวหรือเลขทะเบียน หากต้องถ่ายรูปบัตรประจำตัวใหม่ ให้ใช้เทปหรือนิ้วมือปิดข้อมูลส่วนนี้ไว้ ให้เห็นเฉพาะข้อมูลส่วนอื่นๆ หากมีรูปบัตรประจำตัวอยู่แล้ว ให้แก้ไขรูปโดยปิดเลขที่บัตรไว้ก่อนที่จะอัพโหลด

  สำหรับผู้มีถิ่นที่อยู่ในเยอรมนี: ไม่ว่าจะแสดงบัตรประจำตัวประเภทใด โปรดระบุให้ชัดเจนว่าเป็นสำเนาต้นฉบับ โดยใส่ลายน้ำหรือสัญลักษณ์อื่นๆ ลงบนบัตรประจำตัวพร้อมเขียนกำกับว่า "Airbnb copy" ตรวจสอบว่าเห็นข้อมูลครบถ้วนชัดเจน

  วิธีอื่นในการยืนยันตัวตน

  ในบางกรณี คุณอาจไม่ต้องอัพโหลดบัตรประจำตัวที่รัฐบาลออกให้ มีวิธีที่จะตรวจสอบตัวตนของคุณได้ตอนที่กรอกชื่อนามสกุลจริงและที่อยู่ (ควรเป็นที่อยู่ที่ใช้รับเอกสารจากธนาคารหรือบิลค่าสาธารณูปโภค) เราจะเทียบข้อมูลนี้กับฐานข้อมูลที่ปลอดภัยของบุคคลที่ 3

  อะไรที่เราแชร์ให้เจ้าของที่พัก/ผู้จัดทราบ

  ในกรณีที่คุณต้องแสดงบัตรประจำตัวที่รัฐบาลออกให้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้แก่เจ้าของที่พัก/ผู้จัด:

  • ชื่อตามบัตรประจำตัว
  • มีอายุมากหรือน้อยกว่า 25 ปี
  • เพิ่มบัตรประจำตัวเรียบร้อยแล้วหรือยัง
  • รูปและชื่อโพรไฟล์

  เราจะไม่แชร์ข้อมูลต่อไปนี้ของผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมให้เจ้าของที่พัก/ผู้จัดหรือผู้ใช้ Airbnb คนอื่นเป็นอันขาด:

  • รูปบัตรประจำตัว
  • รูปถ่ายตัวเองเพื่อยืนยันตัวตน (กรณีที่เราขอให้ถ่าย)
  • ที่อยู่

  ความเป็นส่วนตัว

  เราจริงจังเรื่องความเป็นส่วนตัว ข้อมูลที่คุณกรอกในขั้นตอนการเพิ่มบัตรประจำตัวจะเป็นไปตามข้อบังคับของนโยบายความเป็นส่วนตัว โดย Airbnb และพาร์ทเนอร์บุคคลที่ 3 จะได้รับข้อมูลนี้ผ่านระบบการเข้ารหัสความปลอดภัยแบบเดียวกับที่เว็บไซต์ต่างๆ ใช้ส่งหมายเลขบัตรเครดิต พาร์ทเนอร์บุคคลที่ 3 จะจัดการฐานข้อมูลนี้ตามสัญญาที่ตกลงกันไว้

  ในเนเธอร์แลนด์ เกาหลี สิงคโปร์ ฮ่องกง หรือญี่ปุ่น

  รูปถ่ายบัตรประจำตัวจะต้องไม่แสดงเลขประจำตัวประชาชน (BSN, RRN, NRIC, HKID, MyNumber ฯลฯ) เพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของคุณ หากอัพโหลดบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบอนุญาตขับขี่ของเกาหลี โปรดให้เห็นเฉพาะเลข 6 หลักแรกเท่านั้น (ซึ่งมีวันเดือนปีเกิด)

  ในกรณีที่ถ่ายรูปบัตรประจำตัวใหม่ โปรดตรวจสอบให้ดีว่าเห็นข้อมูลต่างๆ ครบถ้วน ยกเว้นเลขประจำตัวประชาชน (อาจจะใช้เทปปิดไว้ก็ได้) หากมีรูปบัตรประจำตัวอยู่แล้ว ให้แก้ไขรูปโดยปิดเลขที่บัตรไว้ก่อนที่จะอัพโหลด

  เราเปลี่ยนแปลงนโยบายใหม่เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน หากเพิ่มบัตรที่เห็นเลขประจำตัวประชาชนลงในระบบก่อนวันที่ด้านล่าง ขอให้สบายใจและไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเพราะเราได้แก้ไขหรือลบรูปถ่ายนั้นอย่างถาวรแล้ว ในกรณีที่เพิ่มรูปหลังวันที่ดังกล่าว รูปถ่ายจะยังอยู่ในระบบแต่เราได้ลบเลขบัตรประจำตัวออกเพื่อความปลอดภัยแล้ว

  • หมายเลขบริการประชาชน (BSN) ของเนเธอร์แลนด์: 5 กันยายน 2017
  • เลขทะเบียนผู้มีถิ่นที่อยู่ (RRN) ในเกาหลี: 15 พฤษภาคม 2018
  • บัตรประจำตัวประชาชน (NRIC)/ เลขบัตรประจำตัวอื่นๆ ของสิงคโปร์: กันยายน 2019
  • บัตรประจำตัวประชาชนฮ่องกง (HKID): 1 ตุลาคม 2019
  • MyNumber/เลขประจำตัวบุคคลของญี่ปุ่น: 1 ตุลาคม 2019

  การจัดเก็บและลบรูปบัตรประจำตัว

  Airbnb จัดเก็บรูปบัตรประจำตัวที่รัฐบาลออกให้ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งอธิบายแนวทางที่เราใช้ปกป้องข้อมูลของคุณ

  เราขอแนะนำไม่ให้ลบรูปบัตรประจำตัวของตนออก เนื่องจากระบบจะยกเลิกการจองที่กำลังจะมาถึง

  แต่หลังจากเช็คเอาท์ไปแล้ว 90 วันและไม่มีรายการจองอื่นๆ อีก ก็ลบออกได้

  วิธีลบรูปบัตรประจำตัว: ในหน้าการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ ไปที่ข้อมูลส่วนบุคคล ถัดจากบัตรประจำตัวที่รัฐบาลออกให้ เลือกลบออก

  หากต้องการลบรูปโพรไฟล์ด้วย ก็ทำได้ แต่จะลบรูปที่คุณถ่ายยืนยันตนเองไม่ได้ (กรณีที่มีการขอให้ถ่าย)

  วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลระบุตัวตน

  ข้อมูลระบุตัวตนจากเจ้าของที่พักและผู้เข้าพักเป็นการสร้างความไว้วางใจในชุมชน Airbnb ทั้งยังช่วยรักษาความปลอดภัย ป้องกันการหลอกลวง และปัญหาด้านอื่นๆ Airbnb อาจนำข้อมูลของคุณไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ

  อย่างแรก เราจะใช้ข้อมูลระบุตัวตนเพื่อคุ้มครองเจ้าของที่พักและผู้เข้าพัก เพราะข้อมูลนี้จะช่วยให้เราตรวจสอบตัวตนได้ว่าเป็นบุคคลตามที่กล่าวอ้างจริงหรือไม่ ทั้งยังป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพแฝงตัวเข้ามาใน Airbnb อีกด้วย และนอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้กับบัญชีผู้ใช้แล้ว ยังตรวจสอบได้ว่าผู้ใช้ Airbnb มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีตามเกณฑ์

  นอกจากนี้ ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด เราอาจมอบข้อมูลบนบัตรประจำตัวที่ออกโดยรัฐบาล เช่น ชื่อนามสกุล ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด แก่ผู้ให้บริการของเรา เพื่อใช้ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและระเบียนผู้กระทำผิดทางเพศ ซึ่งขณะนี้ตรวจสอบได้เฉพาะผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น แม้มาตรการนี้จะช่วยป้องกันการหลอกลวงและการใช้บริการ Airbnb ในทางที่ผิดได้ แต่ก็ไม่อาจรับประกันได้ว่าการติดต่อกับผู้จองผ่าน Airbnb จะปลอดภัยหรือปราศจากปัญหา โปรดอ่านประกาศของ Airbnb เกี่ยวกับข้อจำกัดในการตรวจสอบประวัติและผู้กระทำผิดทางเพศอย่างละเอียด

  ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด เราอาจมอบข้อมูลระบุตัวตนบางอย่างให้ธนาคารและสถาบันการเงิน (เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับภาษี การต่อต้านการฟอกเงิน และการแทรกแซงทางการค้า) ตลอดจนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย (ที่ต้องดำเนินการสืบสวนและขอความร่วมมือจาก Airbnb)

  Airbnb มุ่งมั่นที่จะให้ความร่วมมือแก่องค์กรเหล่านี้ และปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมาย โดยคำนึงถึงการเคารพสิทธิ ความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยของผู้ใช้ Airbnb ทุกคนเป็นสำคัญ

  การเทียบรูปถ่าย

  เราอาจขอให้คุณถ่ายภาพตัวเอง เพื่อใช้เทียบกับรูปถ่ายในบัตรประจำตัวที่คุณให้ไว้ จะได้แน่ใจว่าเป็นคุณจริงๆ

  แม้การเทียบรูปถ่ายจะช่วยยืนยันตัวตนได้ แต่ไม่มีวิธีเทียบใบหน้าแบบใดที่ถูกต้องแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์ ประสิทธิภาพการเปรียบเทียบลักษณะใบหน้าอาจแตกต่างกันอย่างมาก ขึ้นอยู่กับทักษะและการตัดสินใจของผู้ตรวจสอบ คุณภาพและความละเอียดของรูปถ่าย รวมไปถึงความแตกต่างของรูปลักษณ์บุคคลระหว่าง 2 รูป (เช่น อายุ น้ำหนัก หรือเสื้อผ้าที่เปลี่ยนไป)

  ดังนั้น อาจเป็นไปได้ที่จะไป "ตรง" กับรูปถ่ายคนอื่น หรือผลการเปรียบเทียบอาจไม่ตรงกันทั้งๆ ที่เป็นรูปคนเดียวกัน แม้เทคโนโลยีเปรียบเทียบใบหน้าจะล้ำนวัตกรรมและฉลาดเพียงใด แต่มิจฉาชีพก็ยังหาช่องทางหลีกเลี่ยงได้

  เราจึงไม่อาจรับประกันหรือรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือประสิทธิผลของการเปรียบเทียบรูปถ่าย ผลที่ได้จึงไม่ใช่สิ่งรับประกันตัวตนบุคคล หรือรับรองว่าคุณจะติดต่อบุคคลนั้นได้อย่างปลอดภัย

  การแก้ปัญหา

  หากมีปัญหาในการส่ง โปรดอ่านวิธีส่งบัตรประจำตัวที่รัฐบาลออกให้

  คุณได้รับความช่วยเหลือตามที่ต้องการไหม?

  บทความที่เกี่ยวข้อง