ข้ามไปยังเนื้อหา
Use up and down arrow keys to navigate suggestions.
ข้ามไปที่สารบัญความช่วยเหลือหลัก

ระบบการขอแสดงบัตรประจำตัวของ Airbnb เป็นอย่างไร?

Airbnb มุ่งมั่นสร้างชุมชน Airbnb ให้ปลอดภัยสำหรับทุกคนอยู่เสมอ เราจึงต้องขอให้คุณเพิ่ม ID ก่อนจองที่พักหรือจัดประสบการณ์ หรือให้เช่าที่พัก/จัดประสบการณ์

ดังที่อธิบายไว้ด้านล่าง ขั้นตอนนี้จะช่วยรักษาความปลอดภัยของ Airbnb ป้องกันการหลอกลวง และปัญหาด้านอื่นๆ ซึ่งคุณต้องยืนยันตัวตนเพียงครั้งเดียว

วิธีใช้งาน

เมื่อมีการขอ ID ก็ให้เพิ่มรูปถ่ายจาก ID ที่รัฐบาลออกให้ (เช่น ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง ฯลฯ) และเราอาจขอให้คุณถ่ายรูปตัวเองใหม่ ซึ่งเป็นคนละกรณีกับรูปโพรไฟล์ที่คุณอาจต้องเพิ่มเช่นกัน

หากต้องถ่ายรูปตัวเอง รูปที่ถ่ายต้องตรงกับรูปบน ID ที่ยังไม่หมดอายุ หากรูปถ่ายไม่ตรงกัน หรือคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือ ID หมดอายุแล้ว คุณจะจองที่พัก/ประสบการณ์ที่ต้องใช้ ID ไม่ได้ หากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี การจองปัจจุบันทั้งหมดจะถูกยกเลิกด้วย

คุณมี 3 ทางเลือกในการเพิ่ม ID:

 • ถ่ายรูป ID โดยใช้โทรศัพท์
 • ถ่ายรูป ID โดยใช้กล้องเว็บแคมของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือ
 • อัพโหลดรูป ID ที่มีอยู่แล้ว

การเพิ่มบัตรประจำตัวที่เสร็จสมบูรณ์ไม่ถือเป็นการรับรองเจ้าของที่พัก/ผู้จัดประสบการณ์หรือผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมประสบการณ์ การรับรองตัวตน หรือการรับประกันความปลอดภัยของการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลนั้น ตัดสินใจอย่างดีที่สุดเสมอและทำตามเคล็ดลับความปลอดภัยของเราสำหรับผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมประสบการณ์และเจ้าของที่พัก/ผู้จัดประสบการณ์

จะมีการขอ ID ของคุณเมื่อไร

เหตุผลบางประการที่คุณต้องเพิ่ม ID ตัวอย่างเช่น เจ้าของที่พัก/ผู้จัดประสบการณ์บางรายกำหนดให้ผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมต้องเพิ่ม ID ที่รัฐบาลออกให้ก่อนจองที่พักหรือประสบการณ์

บางครั้งเราก็ต้องขอ ID เพื่อใช้ยืนยันตัวตนของคุณ

แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราจะไม่แชร์ ID กับเจ้าของที่พัก/ผู้จัดประสบการณ์หรือผู้ใช้ Airbnb คนอื่น

คุณจะกลับมาเพิ่ม ID ภายหลังก็ได้ เพียงไปที่ airbnb.com/verify เพื่อดำเนินการต่อ

ประเภท ID

เลือกเพิ่มบัตรประจำตัวที่รัฐบาลออกให้จากประเภทต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณอาศัยอยู่ที่ไหนและมาจากประเทศอะไร:

 • ใบขับขี่
 • หนังสือเดินทาง
 • บัตรประจำตัวประชาชน

ID ที่ใช้ต้องเป็นบัตรที่รัฐบาลออกให้ ไม่ใช่บัตรอื่นๆ ที่มีรูปของคุณ เช่น บัตรนักเรียน บัตรห้องสมุด บัตรฟิตเนส

หากเลือกใช้ใบขับขี่ คุณจะต้องเพิ่มรูป 2 รูปคือ รูปด้านหน้าและด้านหลังบัตร

หากใช้หนังสือเดินทาง รูปของหน้าที่มีรูปคุณจะต้องแสดงตัวเลขด้านล่างอย่างชัดเจน

ในสิงคโปร์: ไม่ว่าเป็นบัตรประจำตัวประเภทใด โปรดตรวจสอบให้ดีว่าข้อมูล NRIC (เลขประจำตัวประชาชน) ไม่ปรากฏบนรูปถ่าย ในกรณีที่ถ่ายรูปบัตรประจำตัวใหม่ ตรวจสอบให้ดีว่าเห็นข้อมูลต่างๆ ครบ ยกเว้นหมายเลข NRIC/เลขบัตรประจำตัวประเภทอื่น หากมีรูปบัตรประจำตัวอยู่แล้ว ให้แก้ไขรูปโดยปิดข้อมูล NRIC/เลขบัตรประจำตัวประเภทอื่นไว้ก่อนที่จะอัพโหลด

เจ้าของที่พักจะได้รับข้อมูลอะไรบ้าง

ในกรณีที่คุณต้องแสดงบัตรประจำตัวที่รัฐบาลออกให้ เราอาจต้องแชร์ข้อมูลต่อไปนี้กับเจ้าของที่พัก:

 • ชื่อจริงบนบัตรประจำตัว
 • ไม่ว่าจะเพิ่มบัตรเรียบร้อยหรือไม่
 • รูปและชื่อในโพรไฟล์

เราจะไม่แชร์ข้อมูลต่อไปนี้กับเจ้าของที่พักหรือผู้ใช้ Airbnb:

 • รูปถ่ายบนบัตรประจำตัว
 • รูปถ่ายตัวคุณ (ในกรณีที่เราขอจากคุณ)

ความเป็นส่วนตัว

เราจริงจังเรื่องความเป็นส่วนตัว ข้อมูลที่คุณกรอกในขั้นตอนการเพิ่มบัตรประจำตัวที่รัฐบาลออกให้เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว โดย Airbnb และพาร์ทเนอร์บุคคลที่ 3 จะได้รับข้อมูลนี้ผ่านระบบ SSL ซึ่งเป็นระบบการเข้ารหัสความปลอดภัยแบบเดียวกับที่เว็บไซต์ต่างๆ ใช้ส่งหมายเลขบัตรเครดิต พาร์ทเนอร์บุคคลที่ 3 จะจัดการข้อมูลนี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

ในสิงคโปร์: เพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของคุณ รูปถ่ายบัตรประจำตัวจะต้องมองไม่เห็นข้อมูล NRIC (เลขทะเบียนประจำตัว)/เลขบัตรประจำตัวประเภทอื่น ในกรณีที่ถ่ายรูปบัตรประจำตัวใหม่ ตรวจสอบให้ดีว่าเห็นข้อมูลต่างๆ ครบ ยกเว้นหมายเลข NRIC/เลขบัตรประจำตัวประเภทอื่น หากมีรูปบัตรประจำตัวอยู่แล้ว ให้แก้ไขรูปโดยปิดข้อมูล NRIC/เลขบัตรประจำตัวประเภทอื่นไว้ก่อนที่จะอัพโหลด ในเดือนกันยายน 2019 เรามีการเปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล NRIC/เลขบัตรประจำตัวประเภทอื่น หากคุณเพิ่มบัตรประจำตัวในระบบก่อนวันที่ 1 กันยายน 2019 และรูปถ่ายนั้นมีข้อมูล NRIC/เลขบัตรประจำตัวประเภทอื่นปรากฏอยู่ ขอให้สบายใจได้ คุณไม่ต้องทำอะไร เพราะเราแก้ไขหรือลบรูปถ่ายนั้นอย่างถาวรแล้ว ในกรณีที่เพิ่มหลังวันที่ 1 กันยายน 2019 รูปถ่ายนั้นจะยังอยู่ในระบบ แต่เราลบข้อมูล NRIC/เลขบัตรประจำตัวประเภทอื่นออกเพื่อความปลอดภัยแล้ว

การจัดเก็บและลบรูปถ่ายบัตรประจำตัว

Airbnb จัดเก็บรูปถ่ายบัตรประจำตัวที่รัฐบาลเป็นผู้ออก โดยยึดตามข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราขอแนะนำไม่ให้คุณลบรูปนี้ เนื่องจากระบบจะยกเลิกการจองที่กำลังจะเริ่มขึ้นทั้งหมด

แต่ถ้าจะลบรูปบัตรประจำตัว ก็ให้รอหลังเช็คเอาท์ 90 วัน

วิธีลบรูปถ่ายบัตรประจำตัว:

ไปที่แก้ไขโพรไฟล์ แล้วคลิก X ข้างบัตรประจำตัว

ลบรูปในโพรไฟล์ได้ แต่จะลบรูปที่คุณถ่ายตัวเอง (หากมีการขอให้คุณถ่ายรูปตัวเอง) ไม่ได้

การใช้ข้อมูล ID ในด้านอื่นๆ

เมื่อคุณ ผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมประสบการณ์ และเจ้าของที่พัก/ผู้จัดประสบการณ์แสดง ID ที่รัฐบาลออกให้ จึงช่วยสร้างความไว้วางใจในชุมชน Airbnb และยังช่วยรักษาความปลอดภัยใน Airbnb ป้องกันการหลอกลวง และปัญหาด้านอื่นๆ ข้อมูล ID ที่ให้ไว้อาจนำไปใช้ในด้านต่างๆ

ประการแรก Airbnb อาจใช้ข้อมูลจากบัตรประจำตัวในการปกป้องผู้เข้าพัก/ผู้เข้าร่วมประสบการณ์และเจ้าของที่พัก/ผู้จัดประสบการณ์ให้ดีขึ้น ID ช่วยให้เราตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้ ซึ่งช่วยให้เราป้องกันไม่ให้มิจฉาชีพแฝงตัวเข้ามาใน Airbnb ได้ และยังทำให้เรารักษาความปลอดภัยของบัญชีได้ดีขึ้นและช่วยให้ตรวจสอบได้ว่าผู้ใช้ Airbnb มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

นอกจากนี้ ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด เราอาจมอบข้อมูลจาก ID เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด ให้ผู้ให้บริการของเรานำไปตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและระเบียนผู้กระทำผิดทางเพศ ซึ่งขณะนี้ตรวจสอบได้เฉพาะผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น แม้การตรวจสอบเหล่านี้จะช่วยป้องกันการหลอกลวงและการใช้บริการของ Airbnb ในทางที่ผิดได้ แต่ก็ไม่อาจรับประกันได้ว่าการติดต่อกับผู้จองผ่าน Airbnb จะปลอดภัยหรือปราศจากปัญหา โปรดอ่านประกาศของเราเกี่ยวกับข้อจำกัดในการตรวจสอบประวัติและผู้กระทำผิดทางเพศอย่างละเอียด

นอกจากนี้ ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด เราอาจมอบข้อมูลจาก ID ให้ธนาคารและสถาบันการเงิน (ซึ่งช่วยในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับภาษี การต่อต้านการฟอกเงิน และการแทรกแซงทางการค้า) และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย (ผู้ที่กำกับการสอบสวนซึ่งอาจขอความร่วมมือจาก Airbnb)

เป้าหมายของเราคือ การทำงานอย่างใกล้ชิดกับองค์กรเหล่านี้ และปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมาย โดยคำนึงถึงความเคารพ ความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยของทุกคนที่ใช้ Airbnb

เกี่ยวกับการจับคู่รูปถ่าย

หากมีการขอให้คุณถ่ายรูปตัวเอง เราจะจับคู่รูปถ่ายนี้กับรูปถ่ายใน ID ที่รัฐบาลออกให้ที่คุณเพิ่มไว้แล้ว ซึ่งจะช่วยให้แน่ใจได้ว่าเป็นคุณจริงๆ

การจับคู่รูปถ่ายอาจให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์บางอย่าง แต่ไม่มีกระบวนการจับคู่ใบหน้าใดที่เที่ยงตรงเสมอ ประสิทธิภาพของการเปรียบเทียบลักษณะใบหน้าอาจแตกต่างกันอย่างมาก ขึ้นอยู่กับทักษะและการตัดสินใจของผู้ตรวจสอบ คุณภาพและความละเอียดของรูปถ่าย และระดับความแตกต่างของรูปลักษณ์ของบุคคลในรูปถ่าย 2 รูป (เช่น ความแตกต่างด้านอายุ น้ำหนัก หรือเสื้อผ้า)

ดังนั้น กระบวนการนี้จึงอาจ "จับคู่" รูปถ่ายที่ไม่ใช่ของคนเดียวกัน หรือจับคู่รูปถ่ายของบุคคลเดียวกันไม่ได้ แม้ว่าจะมีกระบวนการจับคู่รูปถ่ายที่ซับซ้อนและเคร่งครัด มิจฉาชีพก็ยังอาจมีวิธีหลีกเลี่ยงได้

เราจึงไม่อาจรับประกันหรือรับรองความถูกต้องแม่นยำหรือประสิทธิภาพของผลจากการจับคู่รูปถ่ายได้ คุณจึงไม่ควรยึดถือกระบวนการจับคู่รูปถ่ายเป็นการรับประกันตัวตนบุคคลหรือความปลอดภัยในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น