ข้ามไปยังเนื้อหา
  ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ

  แหล่งข้อมูลสำหรับกำหนดเวลายื่นภาษีปี 2018 ของสหรัฐอเมริกา

  ในฐานะเจ้าของที่พัก คุณอาจต้องเสียภาษีเงินได้ในสหรัฐอเมริกา เราหวังว่าเจ้าของที่พักทุกคนจะปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับเสียภาษีในท้องที่ของตน และขอแนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีหากต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการแจ้งรายได้

  เรามีข้อมูลภาพรวมจาก Ernst and Young (“EY”) เกี่ยวกับภาษีเงินได้จากการให้เช่าสำหรับเจ้าของที่พัก Airbnb ในสหรัฐอเมริกา ข้อมูลนี้เป็นภาพรวมเกี่ยวกับการขอคืนภาษีเงินได้สหรัฐอเมริกาและหน้าที่ของเจ้าของที่พัก Airbnb เกี่ยวกับภาษี: “แนวทางทั่วไปเกี่ยวกับภาษีเงินได้จากการให้เช่า” ของ EY

  Airbnb ร่วมมือกับ 2 บริษัท เพื่อช่วยเจ้าของที่พักเรื่องข้อมูลและส่วนลดในการยื่นภาษี:

  • Stride: แหล่งข้อมูลเรื่องการจัดเตรียมแบบภาษี เช่น คู่มือภาษีสำหรับเจ้าของที่พัก แอพเกี่ยวกับการจัดการภาษี และส่วนลดในการจัดเตรียมและยื่นภาษีกับ H&R Block
  • TurboTax: ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นเกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับภาษี เครื่องคำนวณ หรือวิดีโอ และรับส่วนลดสูงสุด $20 เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของ TurboTax เช่น คำแนะนำ CPA และเช็คข้อมูลด้วย TurboTax Live

  คำแถลงการณ์ปฏิเสธความรับผิดชอบ: การที่ Airbnb นำเสนอบริษัทข้างต้นไม่ถือเป็นการรับรอง คำแนะนำเกี่ยวกับภาษีเป็นเรื่องซับซ้อน จึงควรดำเนินการตามคำแนะนำด้วยความระมัดระวัง Airbnb ไม่รับผิดชอบต่อคำแนะนำเกี่ยวกับภาษีหรือคำแนะนำอื่นใดจากหน่วยงานภายนอก