ข้ามไปยังเนื้อหา
  ไปข้างหน้าเพื่อเข้าถึงผลที่แนะนำ

  มาตรฐานและความคาดหวังของ Airbnb คืออะไร

  เพื่อช่วยให้ชุมชนของเราปลอดภัยและไว้ใจได้ เราได้เผยแพร่มาตรฐานและความคาดหวังของเราสำหรับเจ้าของที่พักและนักเดินทางทุกคน

  เราพัฒนามาตรฐานเหล่านี้ตามข้อมูลที่ได้รับจากสมาชิกชุมชน Airbnb มาตรฐานเหล่านี้มีไว้เพื่อรวบรวมนโยบายต่างๆ ของเราให้อยู่ในกรอบการทำงานเดียว ซึ่งจะช่วยให้สมาชิกชุมชน Airbnb เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นว่าจะหวังอะไรจากเราได้บ้าง และเราคาดหวังอะไรจากเหล่าสมาชิก

  มาตรฐานเหล่านี้จะมีการบังคับใช้อย่างไร?

  การตัดสินใจบังคับใช้แต่ละครั้งเป็นผลจากงานที่ทำอย่างละเอียดรอบคอบโดยทีมผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้มั่นใจว่าเราตัดสินใจถูกต้อง การตอบสนองของเราต่อการฝ่าฝืนนโยบายเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของปัญหา เรามุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาจากการตัดสินใจบังคับใช้มาตรฐาน แต่เราก็มีดุลยพินิจจำกัดสำหรับการตอบสนองต่อความร้ายแรงของการฝ่าฝืนนโยบาย

  ฉันจะทำอะไรได้บ้างถ้าไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจนั้น?

  ทีมบังคับใช้ของเราเป็นมืออาชีพ แต่ก็ยังเป็นมนุษย์อยู่ การตัดสินใจบังคับใช้ก็อาจไม่ถูกต้อง ซึ่งกรณีแบบนี้เกิดขึ้นได้ยาก ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของเรา โปรดติดต่อเรา แล้วเราจะทบทวนการตัดสินใจนั้นอีกครั้งอย่างละเอียด แต่เราจะไม่ทบทวนนิยามของมาตรฐานและความคาดหวัง

  มาตรฐานจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาหรือเปล่า?

  เราเรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอ มาตรฐานและความคาดหวังเองก็อาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ถ้ามีคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์ใดโดยเฉพาะ โปรดอ่านมาตรฐานของเรา

  บทความที่เกี่ยวข้อง
  คุณได้รับความช่วยเหลือตามที่ต้องการไหม?