คำแนะนำจะปรากฏหลังจากพิมพ์คำค้นหา กดลูกศรขึ้นและลงเพื่อรีวิว กด Enter เพื่อเลือก หากเลือกวลี ระบบจะค้นหาด้วยวลีดังกล่าว หากคำแนะนำเป็นลิงค์ เบราว์เซอร์จะนำไปยังหน้าดังกล่าว
วิธี
โฮสต์

การตั้งราคาแบบชาญฉลาด

เมื่อคุณเปิดการตั้งราคาแบบชาญฉลาด ระบบจะเปลี่ยนราคารายคืนให้โดยอัตโนมัติตามอุปสงค์ เครื่องมือนี้มีประโยชน์หากคุณต้องการการตั้งราคาที่มีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องคอยตรวจสอบ ถึงจะเป็นระบบอัตโนมัติ คุณก็ยังตั้งกรอบราคาไว้จำกัดความผันผวน และปรับราคาเฉพาะคืนในปฏิทินได้ทุกเมื่อ

วิธีกำหนด

ระบบจะคำนวณราคาแนะนำตามประเภทที่พัก ที่ตั้ง ฤดูกาล อุปสงค์ และปัจจัยอื่นๆ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัย 3 อันดับแรกที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์

วิธีเปิด/ปิดการตั้งราคาแบบชาญฉลาด:

  1. ไปยังที่พัก แล้วเลือกรายการที่ต้องการ
  2. คลิกการตั้งราคาและสถานะว่าง แล้วไปที่การตั้งราคา
  3. ถัดจากราคาต่อคืน คลิกแก้ไข
  4. ใช้ตัวเลือกเพื่อเปิดใช้งานการตั้งราคาแบบชาญฉลาด แล้วกรอกราคาขั้นต่ำและสูง
  5. คลิกบันทึก

หากต้องการปิดการตั้งราคาแบบชาญฉลาด ให้ทำตามขั้นตอนด้านบนและใช้ตัวเลือกเพื่อปิดใช้งานการตั้งราคาแบบชาญฉลาด

การเปลี่ยนแปลงราคานี้จะไม่มีผลต่อการจองที่รอดำเนินการหรือยืนยันเสร็จเรียบร้อย เนื่องจากผู้เข้าพักส่งข้อมูลการชำระเงินแล้ว

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจอง บัญชีผู้ใช้ และอื่นๆ
เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน