ข้ามไปยังเนื้อหา
ข้ามไปที่สารบัญความช่วยเหลือหลัก

ฉันต้องรู้อะไรบ้างถ้าจะจองที่พักในประเทศจีน?

นักเดินทางทุกคนที่เข้าพักในที่พัก Airbnb ในสาธารณรัฐประชาชนจีน (ซึ่งในกรณีนี้ไม่รวมฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน) (“ประเทศจีน”) จะต้องให้ข้อมูลเช่นเดียวกับข้อมูลที่โรงแรมในประเทศจีนรวบรวมมาหลายสิบปี ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งที่เราใช้ขณะหาวิธีที่จะช่วยให้เจ้าของที่พักและผู้เข้าพักปฏิบัติตามกฎและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เราจะไม่แชร์ข้อมูลนี้ให้เจ้าของที่พัก

Airbnb ดำเนินธุรกิจในประเทศจีน (ซึ่งในกรณีนี้ไม่รวมฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน) (“ประเทศจีน”) ผ่าน Airbnb Internet (Beijing) Co., Ltd. (“Airbnb China”)

หากคุณไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศจีน:

หากคุณไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศจีนและยืนยันการจองที่พักในประเทศจีน ข้อมูลต่อไปนี้จะโอนไปให้ Airbnb China เพื่อจัดเก็บ ใช้งาน และดำเนินการ:

  • ชื่อ เบอร์โทร และอีเมล
  • ข้อมูลการจองและการเช็คอิน รวมถึงวันที่และเวลา
  • ข้อความระหว่างคุณกับเจ้าของที่พัก
  • ชื่อ สัญชาติ เพศ วันเกิด ข้อมูลพาสปอร์ต/บัตรประชาชน และวันหมดอายุของพาสปอร์ตของผู้เข้าพักทุกคนในที่พัก ซึ่งรวมถึงคุณด้วย

หน่วยงานของรัฐบาลจีนขอให้ Airbnb China เปิดเผยข้อมูลเจ้าของที่พักและที่พักที่เกี่ยวข้องกับที่พักในประเทศจีน ตลอดจนข้อมูลการจองและการเช็คอินของผู้เข้าพักที่เกี่ยวข้องกับการจองในประเทศจีน เช่นเดียวกับบริษัทให้เช่าที่พักอื่นๆ ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศจีน Airbnb China จะเปิดเผยข้อมูลของคุณแก่หน่วยงานของรัฐบาลจีนโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ

หากคุณมีถิ่นที่อยู่ในประเทศจีน:

หากคุณมีถิ่นที่อยู่ในประเทศจีน Airbnb China จะเป็นผู้จัดเก็บ ใช้งาน และดำเนินการข้อมูลของคุณ หากคุณยืนยันการจองที่พักในประเทศจีน ข้อมูลต่อไปนี้จะจัดเก็บ ใช้งาน และดำเนินการโดย Airbnb China:

  • ชื่อ เบอร์โทร และอีเมล
  • ข้อมูลการจองและการเช็คอินรวมถึงวันที่และเวลา
  • ข้อความระหว่างคุณกับเจ้าของที่พัก
  • ชื่อ สัญชาติ เพศ วันเกิด ข้อมูลพาสปอร์ต/บัตรประชาชน และวันหมดอายุของพาสปอร์ตของผู้เข้าพักทุกคนในที่พัก ซึ่งรวมถึงคุณด้วย

หน่วยงานของรัฐบาลจีนขอให้ Airbnb China เปิดเผยข้อมูลเจ้าของที่พักและที่พักที่เกี่ยวข้องกับที่พักในประเทศจีน ตลอดจนข้อมูลการจองและการเช็คอินของผู้เข้าพักที่เกี่ยวข้องกับการจองในประเทศจีน เช่นเดียวกับบริษัทให้เช่าที่พักอื่นๆ ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศจีน Airbnb China จะเปิดเผยข้อมูลของคุณแก่หน่วยงานของรัฐบาลจีนโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ