คำแนะนำจะปรากฏหลังจากพิมพ์คำค้นหา กดลูกศรขึ้นและลงเพื่อรีวิว กด Enter เพื่อเลือก หากเลือกวลี ระบบจะค้นหาด้วยวลีดังกล่าว หากคำแนะนำเป็นลิงค์ เบราว์เซอร์จะนำไปยังหน้าดังกล่าว
วิธี
โฮสต์

Airbnb มีระบบการจัดเก็บและนำส่งภาษีที่พักอย่างไร?

เราจะจัดเก็บและชำระภาษีที่พักแทนเจ้าของที่พักโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่ผู้เข้าพักชำระค่าที่พักในเขตอำนาจศาลที่ระบุไว้ ทั้งนี้ เจ้าของที่พักอาจต้องจัดเก็บภาษีที่พักเอง หากอยู่ในเขตอำนาจศาลอื่นและในเขตอำนาจศาลที่ระบุไว้ ซึ่ง Airbnb จัดเก็บภาษีที่พักที่เกี่ยวข้องให้เพียงบางส่วน

กระบวนการอัตโนมัตินี้ไม่มีผลต่อประเภทภาษีที่ครบกำหนดชำระ หรือจำนวนเงินที่เจ้าของที่พักจะได้รับ ยอดรวมจะยังคงเดิม คือ ยอดค่าที่พักหลังหักค่าบริการ Airbnb การใช้ระบบจัดเก็บและชำระภาษีอัตโนมัติก็เพียงเอื้อให้การจัดเก็บภาษีสะดวกขึ้นสำหรับทุกฝ่าย

ภาษีที่เกี่ยวข้อง

ระบบจะระบุประเภทภาษีที่เกี่ยวข้องตามที่อยู่ของที่พัก โปรดตรวจสอบรายละเอียดในหน้าจัดการที่พักว่าที่อยู่ถูกต้อง ถึงแม้ Airbnb จะมีระบบจัดเก็บและชำระภาษีที่พักให้เจ้าของที่พักโดยอัตโนมัติ แต่ก็อาจมีภาษีที่พักบางประเภทที่คุณต้องจัดเก็บเอง เช่น Airbnb อาจจะจัดเก็บภาษีระดับภูมิภาค แต่ไม่เก็บภาษีระดับท้องถิ่นในบางพื้นที่ และ Airbnb จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดในการจัดเก็บภาษีเนื่องจากการพิมพ์ผิด

วิธีตรวจสอบสิทธิของที่พัก

  1. ไปที่หน้าที่พักบน airbnb.com แล้วเลือกที่พัก
  2. คลิกจัดการที่พัก
  3. คลิกภาษีและกฎหมายท้องถิ่น
  4. หากเราจัดเก็บภาษีในพื้นที่ของคุณ ก็จะมีการตั้งค่าการจัดเก็บภาษีเริ่มต้นแสดงให้เห็นบนหน้าที่พัก

ถ้าใต้ภาษีและกฎหมายท้องถิ่นไม่มีส่วนนี้ แสดงว่าที่พักแห่งนั้นไม่อยู่ในข่ายที่จะ Airbnb จะจัดเก็บและชำระภาษีให้โดยอัตโนมัติ

วิธีตรวจสอบยอดรวมภาษีที่พัก

ดูภาษีที่พักที่จัดเก็บได้จากบัญชีเจ้าของที่พักในส่วนรายได้รวมใต้ประวัติการทำธุรกรรม ใบเสร็จของผู้เข้าพักทุกใบจะแสดงรายการภาษีที่พักแยกต่างหาก

ข้อบังคับอื่นๆ ด้านภาษี

ขอแนะนำให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อจะได้เข้าใจและปฏิบัติตามข้อบังคับรวมไปถึงกฎเกณฑ์ภาษีท้องถิ่นที่ใช้กับที่พักได้อย่างถูกต้อง หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีที่มีผลบังคับใช้ในกรณีของคุณ โปรดสอบถามจากทางหน่วยงานรัฐในพื้นที่หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี

ข้อมูลที่ Airbnb จัดทำเป็นเพียงข้อมูลทั่วๆ ไป ซึ่งไม่เจาะจงประเภทภาษีที่พักในแต่ละพื้นที่ จึงขอแนะนำให้เจ้าของที่พักศึกษาเพิ่มเติมเอง และปฏิบัติตามระเบียบบังคับและข้อกฎหมายท้องถิ่น รวมทั้งแจ้งยอดภาษีที่แน่นอนให้ผู้เข้าพักทราบก่อนจอง

บทความนี้มีประโยชน์ไหม?

บทความที่เกี่ยวข้อง

ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจอง บัญชีผู้ใช้ และอื่นๆ
เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน