ข้ามไปยังเนื้อหา
เดินชมศิลปะ

달맞이의 낭만 풍류 아트산책

เดินชมศิลปะ

달맞이의 낭만 풍류 아트산책

ระยะเวลา
2.5 ชั่วโมง
จำนวนผู้เข้าร่วม
สูงสุด 10 คน
มี
เครื่องดื่ม
จัดเป็นภาษา
เกาหลี
เดินชมศิลปะ

달맞이의 낭만 풍류 아트산책

เดินชมศิลปะ

달맞이의 낭만 풍류 아트산책

ระยะเวลา
2.5 ชั่วโมง
จำนวนผู้เข้าร่วม
สูงสุด 10 คน
มี
เครื่องดื่ม
จัดเป็นภาษา
เกาหลี

สิ่งที่คุณจะทำ

해운대 달맞이는... 조명이 없던 시절 달빛이 너무나도 밝아 달빛만으로도 길을 찾을 수 있었다고 합니다. 이후 산업화시대 새마을 운동이 일어났고 달맞이 길에 벚꽃나무가 심어집니다. 이는 전망이 좋은 곳에 부유층의 빌라와 별장으로 집들이 들어서게 되었고 많은 갤러리가 자리 잡으면서 오늘에 이르게 됩니다. 트립진행순서. 1. 달맞이의 조현갤러리와 조이갤러리에 전시중인 작품을 감상합니다. 그러면서 왜 피카소는"모든 사람이 예술가다"라는 말을 했는가는 생각해 봅니다. 1). 예술이란 무엇인가? 2). 예술이 인간에게, 사회에게 어떤 변화를 가져올 수 있는가? 3). 취미가 아니라면 예술을 통해서 어떤 기쁨이 있는가.? 4). 위대한 작품과 그렇치 않은 작품은 어떤 차이가 있는가? 5). 전시는 무엇 때문에 누구를 위해서 하는가? 6). 전시를 하지 않아도 작가라 할 수 있는가? 7). 예술에 무엇을 담아야 하는가? 8). 예술하는 것이 후회 없으려면 어떻게 하면 되는가? 9). 돈이 들지 않고 예술하는 방법은 없는가? 10). 예술가는 가난해야 하는가? 이를 통해 예술이 우리 삶에 던져주는 의미를 살펴봅니다. 2. 옛 동해남부선과 청사포의 '사진여행'을 합니다. 1). 달맞이 미포5거리에서 출발하여 옛 동해남부선 철길을따라 청사포까지 입니다. 2). 사라져가는 것들에 대해, 그리운 것들에 대해 이미지를 연상하며 떨어지는 빛을 사진에 담아 봅니다. 3). 그러면서 '시간'에 대해 생각해 볼 것입니다. 사진은 시간을 잡은 것이며 그 순간을 포착한 것이기 때문입니다. 4). 그 사진을 통해 '왜 그렇게 세상을 보았는지'를 이야기하며 우리들의 추억은 기억될 것입니다. '여행은 걸어 다니는 독서이자 낮선 사람과의 대화'이기 때문입니다.

ผู้จัดเอ็กซ์พีเรียนซ์ของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Myeong Jae

Myeong Jae

저는 멀티미디어 예술을 공부했으며 Artpool삼진미술관 운영과 학예실장으로 18년(2000~2018) 일했습니다. 개인전을 6회 하였고 미술, 공예, 문화예술 전시기획을 70여회 펼쳤습니다. 예술과 미학, 사진과 미술 전시기획 및 '문화여행' 프로그램을 이끈 경험을 가졌습니다.

สิ่งที่มีให้

เครื่องดื่ม
부산생탁 막걸리. 시원하고 싱그러운 맛과 향을 가진 발효주로 쌀과 곡물로 만든 전통 술입니다.

สถานที่จัดกิจกรรม

1. 조현화랑은 국내 굴지의 갤러리로 세계적으로 유명한 수준 높은 작품과 작가의 작업세계를 엿볼 수 있는 흔치 않는 기회가 될 것입니다. 2. 조이갤러리는 국내에서 활동하는 작가들과 이곳 부산지역에서 활동하는 작가들의 작품을 통해 지역의 예술세계를 살펴볼 수 있습니다. 3. 동해남부선의 옛 철길은 일제 강점기에 동해안의 석탄과 목재, 광물, 해산물등을 반출하고 함경선과 부산을 연결한 철도 입니다. 전 구간이 아름다운 바다의 풍경과 함께 사진찍기의 최고의 장소이며 1935년 12월16일 개통한 철길입니다.

ข้อควรจำ

นโยบายยกเลิกการจอง

ยกเลิกประสบการณ์และรับเงินคืนเต็มจำนวนภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเวลาที่ซื้อ หรืออย่างน้อย 7 วันก่อนที่ประสบการณ์จะเริ่ม

นโยบายการสื่อสาร

ติดต่อสื่อสารผ่าน Airbnb เสมอ เพื่อความปลอดภัย อย่าโอนเงินหรือติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางอื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์หรือแอพ Airbnb

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมเอ็กซ์พีเรียนซ์

เข้าร่วมประสบการณ์ได้สูงสุด 10 คน โดยต้องมีอายุ 21 ปีขึ้นไป

แอลกอฮอล์

เอ็กซ์พีเรียนซ์นี้มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้เข้าร่วมที่มีอายุครบตามกฎหมายเท่านั้นที่จะได้รับบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เคล็ดลับอื่นๆ

-도대체 왜 이걸 갔다놓고 왜 예술이라고 할까? 에 대해 질문과 물음에 주저하지 마세요.

เอ็กซ์พีเรียนซ์ Airbnb ได้รับการตรวจสอบด้านคุณภาพแล้ว

เอ็กซ์พีเรียนซ์ Airbnb ได้รับการตรวจสอบด้านคุณภาพแล้ว

  • ผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่น

    จัดโดยคนท้องถิ่นที่มีใจรักถิ่นฐานและสิ่งที่ตนทำ

  • กลุ่มเล็กๆ

    คุณจะได้เข้าร่วมทำกิจกรรมอย่างใกล้ชิดกับกลุ่มขนาดเล็ก

  • มาตรฐานสูง

    ทุกเอ็กซ์พีเรียนซ์ผ่านการตรวจสอบจากการเข้าถึงแบบคนวงใน

Myeong Jae
달맞이의 낭만 풍류 아트산책
เอ็กซ์พีเรียนซ์ใหม่
$17/คน
เอ็กซ์พีเรียนซ์ใหม่
$17/คน