ประสานความร่วมมือทั่วโลก

บริจาควันนี้เพื่อสนับสนุนที่พักพิงชั่วคราวแก่ผู้เดือดร้อน

ช่วยเราเอื้อเฟื้อที่พักพิงแก่ผู้เดือดร้อน

เราไม่รู้เลยว่าความขัดแย้งครั้งใหญ่จะปะทุขึ้นเมื่อใดหรือจะเกิดภัยธรรมชาติที่ไหน แต่ในยามวิกฤต Airbnb.org ก็พร้อมช่วยหาที่พักพิงให้ผู้เดือดร้อน การสนับสนุนของคุณจะช่วยเติมเต็มความต้องการนี้ได้
ร่วมเอื้อเฟื้อวันนี้

ช่วยเราเอื้อเฟื้อที่พักพิงแก่ผู้เดือดร้อน

เราไม่รู้เลยว่าความขัดแย้งครั้งใหญ่จะปะทุขึ้นเมื่อใดหรือจะเกิดภัยธรรมชาติที่ไหน แต่ในยามวิกฤต Airbnb.org ก็พร้อมช่วยหาที่พักพิงให้ผู้เดือดร้อน การสนับสนุนของคุณจะช่วยเติมเต็มความต้องการนี้ได้
ร่วมเอื้อเฟื้อวันนี้

ช่วยเราเอื้อเฟื้อที่พักพิงแก่ผู้เดือดร้อน

เราไม่รู้เลยว่าความขัดแย้งครั้งใหญ่จะปะทุขึ้นเมื่อใดหรือจะเกิดภัยธรรมชาติที่ไหน แต่ในยามวิกฤต Airbnb.org ก็พร้อมช่วยหาที่พักพิงให้ผู้เดือดร้อน การสนับสนุนของคุณจะช่วยเติมเต็มความต้องการนี้ได้
ร่วมเอื้อเฟื้อวันนี้

พลังสนับสนุนของเราในปี 2022

ในปี 2022 เจ้าของที่พัก ผู้บริจาค พาร์ทเนอร์ และหน่วยงานที่รับเรื่องของ Airbnb.org ร่วมมือกันช่วยเหลือผู้คนนับแสนที่ต้องพลัดถิ่นจากความขัดแย้งและภัยธรรมชาติ นับเป็นปีที่มีผู้เดือดร้อนมากที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งมา:
140,000+

ผู้เข้าพักที่ได้รับความเอื้อเฟื้อในปี 2022

มีทั้งประชาชนที่หนีออกจากยูเครน ผู้ลี้ภัยชาวอัฟกานิสถาน และผู้เดือดร้อนจากภัยธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา
1.5 ล้าน

คืนที่เอื้อเฟื้อที่พักพิง

ตั้งแต่ปี 2012 จนถึงวันนี้ Airbnb.org เอื้อเฟื้อที่พักแก่ผู้เข้าพักผ่านโปรแกรมต่างๆ รวมแล้ว 250,000 คน
112

องค์กรที่ร่วมมือกัน

ในปี 2022 องค์กร 112 แห่ง รวมถึงองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและหน่วยงานรัฐบาล ร่วมมือกับชุมชนเจ้าของที่พัก Airbnb.org ทั่วโลกในการช่วยเหลือผู้เดือดร้อน

เราใช้เงินบริจาคอย่างไร

เงินบริจาคทั้ง 100% จะนำไปใช้หาที่พักระยะสั้นให้ผู้เข้าพัก Airbnb.org ฟรี
ระบบการบริจาค
ผู้เข้าพักในโปรแกรมของเราจะได้เข้าพักฟรี Airbnb.org จะไม่หักเงินเข้ากระเป๋า เราจะนำทุกบาททุกสตางค์จากเงินบริจาคไปช่วยหาที่พักพิงให้ผู้เดือดร้อน

เครือข่ายความช่วยเหลือทั่วโลก

Airbnb.org ร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ดูแลเรื่องการหาที่พักพิงชั่วคราว ทรัพยากร และการสนับสนุนในยามวิกฤต ซึ่งล้วนมีเป้าหมายเดียวกัน คือช่วยเหลือผู้คนที่อาจถูกมองข้ามเมื่อเกิดวิกฤต
บริจาค

Community Sponsorship Hub

ในปี 2022 Community Sponsorship Hub ได้ช่วยชุมชนจัดตั้ง “กลุ่มผู้สนับสนุน” เพื่อต้อนรับและสนับสนุนผู้ลี้ภัยชาวอัฟกานิสถาน ซึ่งหลายๆ คนพักพิงอยู่กับเจ้าของที่พัก Airbnb.org เมื่อมาถึงสหรัฐอเมริกา

Community Sponsorship Hub

ในปี 2022 Community Sponsorship Hub ได้ช่วยชุมชนจัดตั้ง “กลุ่มผู้สนับสนุน” เพื่อต้อนรับและสนับสนุนผู้ลี้ภัยชาวอัฟกานิสถาน ซึ่งหลายๆ คนพักพิงอยู่กับเจ้าของที่พัก Airbnb.org เมื่อมาถึงสหรัฐอเมริกา

Community Sponsorship Hub

ในปี 2022 Community Sponsorship Hub ได้ช่วยชุมชนจัดตั้ง “กลุ่มผู้สนับสนุน” เพื่อต้อนรับและสนับสนุนผู้ลี้ภัยชาวอัฟกานิสถาน ซึ่งหลายๆ คนพักพิงอยู่กับเจ้าของที่พัก Airbnb.org เมื่อมาถึงสหรัฐอเมริกา

“เงินทุนที่พักพิงชั่วคราวของ Airbnb.org จะช่วยกลุ่มผู้สนับสนุนจัดหาที่พักเบื้องต้น [แก่ผู้ลี้ภัย] และสร้างความมั่นใจในการต้อนรับผู้ลี้ภัยที่มาเริ่มสร้างชีวิตใหม่ในอเมริกา”

Sarah Krause ผู้อำนวยการบริหาร Community Sponsorship Hub

CORE

เจ้าของที่พัก Airbnb.org เปิดบ้านต้อนรับเจ้าหน้าที่ CORE ที่เดินทางมาช่วยผู้ประสบภัยพายุเฮอร์ริเคนเอียนในฟลอริดา ที่พักบางส่วนถูกใช้เป็นศูนย์ประสานงานและคลังเสบียง

CORE

เจ้าของที่พัก Airbnb.org เปิดบ้านต้อนรับเจ้าหน้าที่ CORE ที่เดินทางมาช่วยผู้ประสบภัยพายุเฮอร์ริเคนเอียนในฟลอริดา ที่พักบางส่วนถูกใช้เป็นศูนย์ประสานงานและคลังเสบียง

CORE

เจ้าของที่พัก Airbnb.org เปิดบ้านต้อนรับเจ้าหน้าที่ CORE ที่เดินทางมาช่วยผู้ประสบภัยพายุเฮอร์ริเคนเอียนในฟลอริดา ที่พักบางส่วนถูกใช้เป็นศูนย์ประสานงานและคลังเสบียง

“เมื่อเกิดภัยพิบัติ เราปล่อยให้ผู้เดือดร้อนรอความช่วยเหลือไม่ได้ โดยเฉพาะกลุ่มชุมชนชายขอบ ที่พัก Airbnb.org สำหรับผู้ปฏิบัติงานแนวหน้าของ CORE เป็นเสาหลักในการเริ่มต้นช่วยชีวิต”

Laura Cansicio รองประธานฝ่ายพันธมิตรและการพัฒนา

EURORDIS

ตั้งแต่รัสเซียเริ่มเข้ารุกรานยูเครน EURORDIS ได้ช่วยเหลือประชาชนในยูเครนที่ป่วยเป็นโรคหายากให้หนีออกจากประเทศ ทั้งยังจัดหาการดูแลเฉพาะทางและที่พักอาศัยให้อีกด้วย

EURORDIS

ตั้งแต่รัสเซียเริ่มเข้ารุกรานยูเครน EURORDIS ได้ช่วยเหลือประชาชนในยูเครนที่ป่วยเป็นโรคหายากให้หนีออกจากประเทศ ทั้งยังจัดหาการดูแลเฉพาะทางและที่พักอาศัยให้อีกด้วย

EURORDIS

ตั้งแต่รัสเซียเริ่มเข้ารุกรานยูเครน EURORDIS ได้ช่วยเหลือประชาชนในยูเครนที่ป่วยเป็นโรคหายากให้หนีออกจากประเทศ ทั้งยังจัดหาการดูแลเฉพาะทางและที่พักอาศัยให้อีกด้วย

“ความร่วมมือกับ Airbnb.org เป็นตัวอย่างของโปรแกรมรับมือซึ่งคำนึงถึงปัญหาซับซ้อนของครอบครัวที่มีสมาชิกป่วยเป็นโรคหายาก และยังไม่เป็นที่เข้าใจนัก”

Yann Le Cam, CEO ของ EURORDIS

Global Empowerment Mission

ในปี 2022 GEM ร่วมมือกับ Airbnb.org ช่วยนักเรียนชาวแอฟริกันจากยูเครนย้ายถิ่นที่อยู่ และจัดหาที่พักให้ครอบครัวรายได้น้อยในฟลอริดาที่ได้รับผลกระทบจากเฮอร์ริเคนเอียน

Global Empowerment Mission

ในปี 2022 GEM ร่วมมือกับ Airbnb.org ช่วยนักเรียนชาวแอฟริกันจากยูเครนย้ายถิ่นที่อยู่ และจัดหาที่พักให้ครอบครัวรายได้น้อยในฟลอริดาที่ได้รับผลกระทบจากเฮอร์ริเคนเอียน

Global Empowerment Mission

ในปี 2022 GEM ร่วมมือกับ Airbnb.org ช่วยนักเรียนชาวแอฟริกันจากยูเครนย้ายถิ่นที่อยู่ และจัดหาที่พักให้ครอบครัวรายได้น้อยในฟลอริดาที่ได้รับผลกระทบจากเฮอร์ริเคนเอียน

“โปรแกรม Airbnb.org เปิดทางให้เราขยายความช่วยเหลือไปได้ไกลขึ้นและมอบความมั่นคงให้ผู้เดือดร้อนได้มากขึ้น”

Michael Capponi ผู้ก่อตั้งและประธานองค์กร Global Empowerment Mission

Nova Ukraine

ในปี 2022 Nova Ukraine ร่วมมือกับ Airbnb.org เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่หนีจากยูเครนได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในสหรัฐอเมริกาหรือยุโรป

Nova Ukraine

ในปี 2022 Nova Ukraine ร่วมมือกับ Airbnb.org เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่หนีจากยูเครนได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในสหรัฐอเมริกาหรือยุโรป

Nova Ukraine

ในปี 2022 Nova Ukraine ร่วมมือกับ Airbnb.org เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่หนีจากยูเครนได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในสหรัฐอเมริกาหรือยุโรป

“ฉันหันไปขอความช่วยเหลือจาก Nova Ukraine เพื่อหาที่พักให้ตัวเองกับลูกชายวัย 4 ขวบ และ Nova Ukraine ก็ตอบกลับทันที พร้อมจัดหาที่พักให้ ซึ่งทาง Airbnb.org ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งเดือนเลย!”

Natalia ผู้เข้าพัก Airbnb.org

Phineo

หลังจากยูเครนถูกรุกราน Phineo ร่วมกับ United for Ukraine ได้ช่วยแม่เลี้ยงเดี่ยว ผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสหาที่พักพิงในประเทศเพื่อนบ้าน

Phineo

หลังจากยูเครนถูกรุกราน Phineo ร่วมกับ United for Ukraine ได้ช่วยแม่เลี้ยงเดี่ยว ผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสหาที่พักพิงในประเทศเพื่อนบ้าน

Phineo

หลังจากยูเครนถูกรุกราน Phineo ร่วมกับ United for Ukraine ได้ช่วยแม่เลี้ยงเดี่ยว ผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสหาที่พักพิงในประเทศเพื่อนบ้าน
“Airbnb.org มีการสนับสนุนด้านการเงินและเทคโนโลยีที่ช่วยให้เรารับมือกับวิกฤตได้ทันที ทั้งเครื่องมือจับคู่ เจ้าของที่พักที่ยืนยันตัวตนแล้ว และสายด่วนช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน”
Alina Nosenko หัวหน้าฝ่ายพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของ Phineo

ขอขอบคุณพาร์ทเนอร์ของเราและหน่วยงานที่รับเรื่อง

Nova Ukraine

Global Empowerment Mission

Community Sponsorship Hub

EURORDIS

CORE

Phineo